องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ข้อมูลพื้นฐาน
account_balance โครงสร้าง อบจ.สิงห์บุรี
check_circle อำนาจหน้าที่ของ อบจ.
folder แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
folder กรอบยุทธศาสตร์
view_headline กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    picture_as_pdf กฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
call ข้อมูลการติดต่อ
wifi_tethering ประกาศประชาสัมพันธ์
cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder วารสาร
check_circle คลินิกเซ็นเตอร์ อบจ.สิงห์บุรี
check_circle สวนสมุนไพร
visibility ตราสัญลักษณ์
public นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
info นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
folder ข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีพ
folder ข้อมูลภูมิปํญญาท้องถิ่น
folder ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
public สถิติผู้สูงอายุ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน
camera_alt ภาพกิจกรรม
อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการ ปั่นเปิดเมืองวีรชน สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่ ครั้งที่ 4
การประชุมสภา อบจ.สิงห์บุรี สมัยสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เดิน กิน ชม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3 "ตลาดต้นไม้ ถนนสายสีเขียว ณ ลานคนสิงห์ ประจำปี 2566 "
อบจ.สิงห์บุรี จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่าย ในโครงการประกวดภาพถ่าย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๖
พิธีปิดการแข่งขัน"ฟุตบอล 7 คน อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 "
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมงานแถลงข่าว"ส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์เตาเผาแม่น้ำน้อย" ประจำปี 2566
อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
wifi_tethering ประกาศประชาสัมพันธ์

cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณา แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2566 [25 กันยายน 2566]
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ จังหวัดราชบุรี [23 กันยายน 2566]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนรถเข็นนั่งแบบมาตฐานให้กับผู้พิการ พื้นที่ตำบลทับยา [22 กันยายน 2566]
อบจ.สิงห์บุรี ปรับปรุงเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ แบบนั่งยองเป็นนั่งราบ พร้อมติดกตั้งราวจับ ตามโครงการสิงห์สร้างสุข ลุกนั่งสบาย [22 กันยายน 2566]
 
chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

cast ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (e-GP)
ข้อมูลผู้บริหาร
cast ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT-2566)

สถิติ sitemap
วันนี้ 875
เดือนนี้28,825
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)201,827
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
27/09/2566
27/09/2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสธ.
27/09/2566
27/09/2566
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
กสว.
27/09/2566
27/09/2566
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
[ประกาศฯ]
กสว.
27/09/2566
27/09/2566
ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฉบับปรับปรุง
[เอกสารแนบ]
กพส.
27/09/2566
27/09/2566
ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน
กศ.
26/09/2566
27/09/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2566 หัวข้อ การดูและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilties : LD): ครอบครัว โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ