messager
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ข้อมูลพื้นฐาน
account_balance โครงสร้าง อบจ.สิงห์บุรี
check_circle อำนาจหน้าที่ของ อบจ.
folder แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
folder กรอบยุทธศาสตร์
view_headline กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    picture_as_pdf กฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
call ข้อมูลการติดต่อ
wifi_tethering ประกาศประชาสัมพันธ์
cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder วารสาร
check_circle คลินิกเซ็นเตอร์ อบจ.สิงห์บุรี
check_circle สวนสมุนไพร
visibility ตราสัญลักษณ์
public นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
info นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
folder ข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีพ
folder ข้อมูลภูมิปํญญาท้องถิ่น
folder ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
public สถิติผู้สูงอายุ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลอินทร์บุรี จัดดครงการภาพจิตรกรรมฝาผนัง Street Art สื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ประจำปี 2567
อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบ 2567
อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการ "ถิ่นวีรชน - มินิฮาล์ฟมาราธอน สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่ ครั้งที่6"
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมจัดโครงการ Street Art Run เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ
อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการแข่งขันชกมวย "ศึกมวยคนสิงห์ ครั้งที่ 1" ประจำปี พ.ศ.2567
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2567
อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการ ปั่นเปิดเมืองวีรชน สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่ ครั้งที่ 4
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
wifi_tethering ประกาศประชาสัมพันธ์

cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ อบต.ห้วยชัน ตามโครงการ "หลังฝน - ถนนเรียบ"[21 มิถุนายน 2567]
อบจ.สิงห์บุรี ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สร้างจิตใจที่แจ่มใสให้กับผู้สุงอายุ ด้วยกิจกรรมทางสังคม[21 มิถุนายน 2567]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ อบต.ประศุก ตามโครงการ "หลังฝน - ถนนเรียบ"[21 มิถุนายน 2567]
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นโพธิ์ 1 เปิดคลินิกโรคเรื้อรัง เบาหวาน/ความดัน ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยตามนัด[20 มิถุนายน 2567]
 
chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

cast ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (e-GP)
ข้อมูลผู้บริหาร
cast ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
คู่มือการใช้งาน
คู่มือระบบ
E-SERVIC
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

สถิติ sitemap
วันนี้ 292
เดือนนี้28,825
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)201,827
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
10/06/2567
20/06/2567
หารือเกี่ยวกับประเภทของสิ่งปลูกสร้าง และการวัดขนาดสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
19/06/2567
19/06/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
19/06/2567
19/06/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 19
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 19]
กม.
19/06/2567
19/06/2567
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์
กพส.
19/06/2567
19/06/2567
ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน Young Leaders หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง) (Environmental Management) ฯ


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ