องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///

รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน
จิตอาสาพระราชทาน
จิตอาสาพระราชทาน
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ( Covid Free Setting)
จังหวัดสังห์บรี ร่วมกับ อบจ.สิงห์บรี จัดงานวันเด็กสิงห์บุรี ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เข้ารับมอบป้ายมาตรฐานความทปลอดภัยด้านสุขอนามัย
อบจ.สิงห์บุรี เปิดทางแยกเมืองอินทร์
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดสิงห์บุรี
สภากาชาดไทย ร่วมกับ อบจ.สิงห์บุรี ฉีดป้องกันโควิด-19 โมเดอร์นา รอบสอง
อบจ.สิงห์บุรี จัดประชุม เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพระดับพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
wifi_tethering ประกาศประชาสัมพันธ์

image ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
อบจ.สิงห์บุรี รับขยะอันตราย จำนวน ๒๓๐.๓๔ กิโลกรัม ตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายฯ [21 มกราคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตำบลพระงาม ตามโครงการ "หลังฝนถนนเรียบ" [20 มกราคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ตำบลพระงาม ตามโครงการ "หลังฝนถนนเรียบ" [19 มกราคม 2565]
อบจ.สิงห์บุรี สนับสนุนเครื่องจักรกล ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนวัดเชียงราก [18 มกราคม 2565]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ข้อมูลผู้บริหาร
cast ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 65

public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ