องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 397
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 387
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 354
insert_drive_file ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2545 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 518
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1