องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทรศัพท์ 036-699388 โทรสาร. 036-520030 ///

บริการข้อมูล E-Service
E-Service
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 21
wifi_tethering ประกาศประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง มะลิซ้อน-รีคัลท์” ในโครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำหรับใช้ในการรายงานความเสียหายจากภัยธรรมชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564 และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง แก้ไขประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนโมเดอร์นา (moderna) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2530 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อสภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรเข้าแผนงานเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การรับสมัครการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ปลาช่อนแม่ลา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file บัญชีโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรเข้าแผนงานเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file แจ้งผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file จดหมายข่าวจากท้องถิ่น อบจ.สิงห์บุรี ฉบับที่ 46 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
photo ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การเผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฏหมายและกระบวนการยุติธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
1 - 20 (ทั้งหมด 182 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ข้อมูลผู้บริหาร
ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทับซ้อน