องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลอินทร์บุรี เชื่อมต่อ ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
find_in_page ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมวยเลข 32 หมุู่ที่ 3 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 34
find_in_page ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลอินทร์บุรี บ้านดอนแสงจันทร์ เชื่อมต่อตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ยกเลิกการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลอินทร์บุรี บ้านดอนแสงจันทร์ เชื่อมต่อตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ปฏิบัติงานตามแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตรค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สห.ถ. 10004 หมู่ 6 ตำบลบ้านจ่าถึงหมู่4 ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สห.ถ. 10014 บ้านวิหารขาวถึงบ้านจักรสีห์ตำบลวิหารขาว ถึงตำบลจักรสีห์ อำเภอท่าช้างถึงอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สห.ถ. 10003 บ้านบ้านทองเอน ถึงบ้านเซ่าสิงห์ ตำบลทองเอน อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายขยะมูลฝอยนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี(หลังเดิม) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 182
1 - 20 (ทั้งหมด 346 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18