องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_circle หน่วยตรวจสอบภายใน
นายทรงวุฒิ วราโภ
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นางธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ