messager
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_circle สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางอินทิรา รุดทัง
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางทิพนันท์ แสงธูป
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา ฯ
นางทิศากร รุ่งสุข
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
นายชัยยะ มหาปราบ
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
นางสาวศุภิสรา ศรีอ่ำดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสุนิสา มีจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสมฤทัย คงรวมญาติ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ