องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_circle กองการเจ้าหน้าที่
นางบุญเตือน จะระ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
จ.อ.จารึก เจียมทอง
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
จ.อ.จารึก เจียมทอง
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
นายทรงวุฒิ วราโภ
นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
นางศิริวรรณ อังสนั่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวจรรจิรา สุขสะอาด
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
น.ส.กมลมารดา ภัทรโชติกาญจนา
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวรามนรินทร์ หรั่งแร่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวพิมศคินา แก้วสกลพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ