องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_circle กองการเจ้าหน้าที่
นางบุญเตือน จะระ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
จ.อ.จารึก เจียมทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
จ.อ.จารึก เจียมทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายทรงวุฒิ วราโภ
นิติกรชำนาญการ รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
นายทรงวุฒิ วราโภ
นิติกรชำนาญการ รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
นางศิริวรรณ อังสนั่น
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวปิยวรรณ์ วรโชติธนฐร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวจรรจิรา สุขสะอาด
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
น.ส.กมลมารดา ภัทรโชติกาญจนา
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวรามนรินทร์ หรั่งแร่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน