messager
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_circle กองการศึกษา
นายสุนัน บำรุง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวอารีย์ จงภักดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวอารีย์ จงภักดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวสุชมณกุนต์ มณีรัตน์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายฐานิศ ภาคีชีพ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวชาลิสา เก่งทันการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน