องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
account_circle กองช่าง
นายกัมปนาท นุ่มหอม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปกรณ์ ทารินทร์
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
นายเอนก อริยพฤกษ์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
นายปริญญา ขันไชย
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
นายมานะ ไทยรัตน์
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท
นายเอนก อริยพฤกษ์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
นายสำรวย เสือป่า
นายช่างโยธาอาวุโส
นายวิชาญ บุญเรือง
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
จ.อ.เสกสรรค์ พัวงาม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
จ.อ.ธีรยุทธ ปภูสโร
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
นางสาวนันทพร ศิริพันธุ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกิติภูมิ เทียนถาวร
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
นายไชยรัตน์ จันทร์อินทร์
นายช่างโยธาอาวุโส
จ.อ.ณกรณ์ พิบูลย์
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
นางสาวพรรธน์ชญมน ปอใหม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอรรถพล เอี่ยมเกิด
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
นายจิรศักดิ์ ทองพิมพ์
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
นายสมทรง กลิ่นทอง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน