messager
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
cast ประกาศเชิญชวน-RSS
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กู้ภัย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ปฏิบัติการกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลงิ้วราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์กู้ภัย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ปฏิบัติการกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเตียงตรวจภายในไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศพร้อมเครื่องเอ็กซเรย์แบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ เพื่อความปลอดภัยสายทางหลวงท้องถิ่น ถนนสาย สห.ถ. 10002 บ้านแหลมทอง บ้านใหม่ ตำบลทับยา ตำบลห้วยชัน ตำบลโพธิ์งาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท จำนวน 84 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรัปปรุงเชิงลาดสะพานข้ามแม่น้ำน้อยบริเวณหน้าวัดวิหารขาว หมู่ที่ 2 ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัปปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING) ถนนสาย สห.ถ.๑๐๐๒๓ จักรสีห์ - พิกุลทอง ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเหล็ก ความยาวไม่น้อยกว่า 7 เมตร ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องทดสอบเพื่อแยกหาอัตราส่วนของแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่อง Marshall Testimg Machine พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องทดสอบเพื่อแยกหาอัตราส่วนของแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนขนถ่ายขยะมูลฝอยนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย สห.ถ.๑๐๐๑๘ บ้านสวนหลวง - อำเภออินทร์บุรี ตำบลทับยา - ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน และสถานที่อื่นๆที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีดูแล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ราชการอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศพร้อมเครื่องเอ็กซเรย์แบบดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเหล็ก ความยาวไม่น้อยกว่า 7 เมตร ขนาด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING) ถนนสาย สห.ถ.๑๐๐๑๔ บ้านวิหารขาว - บ้านจักรสีห์ ตำบลวิหารขาว - ตำบลจักรสีห์ อำเภอท่าช้าง - อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ประกวดราคาซื้อเพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลายจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเชิงสะพานข้ามแม่น้ำน้อยบริเวณหน้าวัดวังขรณ์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เชื่อมต่อ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING) ถนนสาย สห.ถ.๑๐๐๒๔ บางเสด็จ หมู่ที่ ๒ ตำบลต้นโพธิ์ - หมู่ที่ ๔ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลประศุก เชื่อมต่อ ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๕ ตำบลโพประจักษ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่๔ ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าแหล่งท่องเที่ยววัดพิกุลทอง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ ๑-๒-๕-๓-๔ ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING) ถนนสาย สห.ถ.๑๐๐๒๙ วัดสว่างอารมณ์ -หลังวัดหนองสุ่ม ตำบลประศุก -ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING) ถนนสาย สห.ถ.๑๐๐๑๕ บ้านโพธิ์หอม-บ้านโคกนางพระจันทร์ ตำบลโพชนไก่ - ตำบลแม่ลา - ตำบลทับยา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING) ถนนสาย สห.ถ.๑๐๐๒๓ จักรสีห์ - พิกุลทอง ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ คลองหนองนาคฝั่งตะวันออก เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทาน ชัยนาท - อยุธยา (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคูณทอง หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยชัน เชื่อมต่อ ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเชิงสะพานข้ามแม่น้ำน้อยบริเวณหน้าวัดวังขรณ์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคันคลองชลประทาน L 10 หมู่ที่ 5 เชื่อม หมู่ที่7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสรอมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจำลองหมู่บ้านวิถีชาวบ้านบางระจัน บริเวณภายในอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เลียบคลองชลประทาน 4 ซ้าย 2 ซ้าย หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคันคลองชลประทาน ชัยนาท-อยุธยา หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงหมู่ เชื่อมต่อ หมู่ที่8 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดประโชติการาม ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์บริเวณจุดเสี่ยงและชุมชนบนทางหลวงท้องถิ่นและถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรอบหมู่บ้านเชียงราก ม.๖ เชื่อมต่อ ม.๑๕ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมป้ายจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
1 - 50 (ทั้งหมด 154 รายการ) 1 2 3 4