องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ข้อมูลพื้นฐาน
account_balance โครงสร้าง อบจ.สิงห์บุรี
check_circle อำนาจหน้าที่ของ อบจ.
folder แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
folder กรอบยุทธศาสตร์
view_headline กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    picture_as_pdf กฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
call ข้อมูลการติดต่อ
wifi_tethering ประกาศประชาสัมพันธ์
cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder วารสาร
check_circle คลินิกเซ็นเตอร์ อบจ.สิงห์บุรี
check_circle สวนสมุนไพร
visibility ตราสัญลักษณ์
public นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
info นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
folder ข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีพ
folder ข้อมูลภูมิปํญญาท้องถิ่น
folder ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
public สถิติผู้สูงอายุ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
flag รายงานผลการปฏิบัติงาน
camera_alt ภาพกิจกรรม
อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการ "ถิ่นวีรชน - มินิฮาล์ฟมาราธอน สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่ ครั้งที่6"
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมจัดโครงการ Street Art Run เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ
อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการแข่งขันชกมวย "ศึกมวยคนสิงห์ ครั้งที่ 1" ประจำปี พ.ศ.2567
อบจ.สิงห์บุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2567
อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการ ปั่นเปิดเมืองวีรชน สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่ ครั้งที่ 4
การประชุมสภา อบจ.สิงห์บุรี สมัยสามัย สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566
อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ เดิน กิน ชม เที่ยว ถนนคนเดินจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3 "ตลาดต้นไม้ ถนนสายสีเขียว ณ ลานคนสิงห์ ประจำปี 2566 "
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
wifi_tethering ประกาศประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2567
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

cast ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2 มีนาคม 2567]
อบจ.สิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกล ซ่อมแซมสายทาง ตำบลแม่ลา - ตำบลบางกระบือ [1 มีนาคม 2567]
อบจ.สิงห์บุรี จัดโครงการส่งงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี [1 มีนาคม 2567]
อบจ.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ อบต.ไม้ดัด ตามโครงการ "หลังฝน - ถนนเรียบ" [1 มีนาคม 2567]
 
chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

cast ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (e-GP)
ข้อมูลผู้บริหาร
cast ผู้บริหาร
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย ศุภวัฒน์ เทียนถาวร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 081-8221128
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
นาย วัฒนชัย มานะจิตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
โทร : 083-1337127
แจ้งปัญหาผ่าน QR Code
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

สถิติ sitemap
วันนี้ 914
เดือนนี้28,825
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)201,827
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ