ชื่อเรื่อง :
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ

ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่

ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online

ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}

ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg

ชื่อไฟล์ : หรือกรอกข้อมูลการร้องเรียน / ร้องทุกข์ ได้ที่ :กรอกข้อมูลการร้องเรียน / ร้องทุกข์ เอกสารแนบ : -แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ (กรณีร้องขอด้วยผู้แทน) -แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ (กรณีร้องขอด้วยตนเอง) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: หรือกรอกข้อมูลการร้องเรียน / ร้องทุกข์ ได้ที่ :กรอกข้อมูลการร้องเรียน / ร้องทุกข์ เอกสารแนบ : -แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ (กรณีร้องขอด้วยผู้แทน) -แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ (กรณีร้องขอด้วยตนเอง) ../add_file/หรือกรอกข้อมูลการร้องเรียน / ร้องทุกข์ ได้ที่ :กรอกข้อมูลการร้องเรียน / ร้องทุกข์ เอกสารแนบ : -แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ (กรณีร้องขอด้วยผู้แทน) -แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ (กรณีร้องขอด้วยตนเอง)

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81/

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81/

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2/

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99/

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A3/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A3/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A3/

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99/

ชื่อไฟล์ : http://www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/cymbona.html ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: http://www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/cymbona.html ../add_file/http://www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/cymbona.html

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87/

ชื่อไฟล์ : https://health.mthai.com/howto/health-care/23518.html ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://health.mthai.com/howto/health-care/23518.html ../add_file/https://health.mthai.com/howto/health-care/23518.html

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5/

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87/

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2/

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2/

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%87/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%87/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B8%82%E0%B8%B4%E0%B8%87/

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%B2%E0%B8%95/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%B2%E0%B8%95/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%B2%E0%B8%95/

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89/

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : bZhgeDnFri25242.pdf

ชื่อไฟล์ : uwQeGSaMon33542.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 0l6nigyMon102259.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุงชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุงชื่อไฟล์ : การท่องเที่ยว : แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่น่าสนใจของจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี - ศาลจังหวัด และศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่บนถนนวิไลจิตต์ ตำบลในเมือง ในเขตเทศบาลอำเภอเมืองสิงห์บุรี ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลจังหวัดสร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ. ๑๒๙ (พ.ศ. ๒๔๕๓) และศาลากลางจังหวัด สร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔) สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตึกก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวทรงยุโรป มีความสวยงามและมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมมาก กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ - วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ที่บ้านบางมอญ ตำบลต้นโพธิ์ ในเขตเทศบาลอำเภอเมืองสิงห์บุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัดหลังเก่าไปทางลำน้ำเจ้าพระยาประมาณ ๒ กิโลเมตร วัดนี้เป็นศูนย์รวมของศิลปะหลายด้าน ได้แก่ การศึกษา การก่อสร้างโบสถ์ วิหาร ศาลา และโดยเฉพาะการปั้นพระพุทธรูปเหมือน ที่สืบทอดวิชาปั้นพระพุทธรูป มาจากตระกูลบ้านช่างหล่อธนบุรี ภายในวัดยังมี พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ เป็นแหล่งเก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่ที่สมบูรณ์และสามารถเล่นได้กว่า ๓๐๐ ตัว ซึ่งพระครูสิงหมุณี อดีตเจ้าอาวาส ได้รวบรวมตัวหนังใหญ่จากฝีมือช่างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเอาไว้ และส่วนหนึ่งได้รับมอบหมายจากครูเปีย หัวหน้าคณะหนังเร่ ผู้ที่มีความสามารถในการเชิด-พาทย์หนังใหญ่ และได้ถ่ายทอดการแสดงหนังใหญ่สืบต่อกันมา ตัวหนังใหญ่ที่ใช้แสดงแบ่งเป็นชุดใหญ่ ๆ ได้ ๔ ชุด คือ ชุดศึกใหญ่ (ศึกทศกัณฑ์) ชุดศึกมงกุฎ-บุตรลบ ชุดนาคบาศ และชุดศึกวิรุณจำบัง มีการสาธิตการแสดงหนังใหญ่ พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. - วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ในตำบลจักรสีห์ สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะแบบสุโขทัยที่มีความงดงามมาก มีความยาว ๔๗ เมตร ๔๒ เซนติเมตร(๑ เส้น ๓ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๗ นิ้ว) ลักษณะพระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก นอกจากนี้ยังมี พระกาฬ เป็นพระพุทธรูปศิลาลงรักปิดทอง และพระแก้ว พระหล่อนั่งขัดสมาธิเพชรอันศักดิ์สิทธิ์และมีพระพุทธลักษณะงดงาม ทั้งพระกาฬ และพระแก้วสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ ใช้เป็นพระประทานในการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ ด้านหน้าวิหารมีต้นสาละลังกาใหญ่ ต้นไม้สำคัญในพระพุทธศาสนาผลิดอกบานสะพรั่งหลายต้น - วัดหน้าพระธาตุ อยู่ในเขตบ้านพระนอนจักรสีห์ ต.จักรสีห์ ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์ไปประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร เดิมชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า วัดหัวเมือง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดหน้าพระธาตุ สันนิษฐานว่าสถานที่บริเวณนี้ จะเป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์บุรีเก่า สิ่งที่สำคัญของวัดนี้คือ องค์พระปรางค์สูงประมาณ ๘ วา ทำเป็นรูปครุฑ อสูรถือกระบองประดับอยู่เหนือชั้นเชิงบาตร ภายหลังมีการเสริมแต่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะอยุธยาตอนต้น โดยการก่ออิฐเพิ่มเติมเป็นซุ้มจรนัมทั้งสี่ด้าน ตั้งแต่ฐานศิลาแลงขึ้นไปก่อด้วยอิฐย่อมุมทรงปรางค์ กลีบขนุนปรางค์ก่อด้วยอิฐ ทิศตะวันออกขององค์ปรางค์มีพระวิหารหลวง ทิศตะวันตกเป็นพระอุโบสถ และมีเจดีย์กลมเรียงรายหลายองค์ เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ - วัดประโชติการาม ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระบือ อยู่ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีประมาณ ๕ กิโลเมตร เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ เส้นสิงห์บุรี-ชัยนาท (สายเก่า) ไปประมาณ ๕ กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ พุทธลักษณะงดงามศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ ๒ องค์ คือ หลวงพ่อทรัพย์ สูง ๖ วา ๗ นิ้ว และหลวงพ่อสิน สูง ๓ วา ๓ ศอก ๕ นิ้ว ซึ่งมีพุทธลักษณะที่งดงาม เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป - วัดกระดังงาบุปผาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลบางกระบือ อยู่เลยจากวัดประโชติการามไปเล็กน้อยมีโบสถ์รูปทรงสมัยใหม่ที่งดงามไม่เหมือนโบสถ์แห่งไหนสร้างอยู่บนฐานศาลาการเปรียญ และวัดนี้ยังมีเจดีย์โบราณทรงระฆังคว่ำคล้ายเจดีย์สมัยอยุธยาตอนต้น ฐานเป็นชั้นมีซุ้มทรงระฆังตั้งแต่ปล้องไฉนขึ้นไป เจดีย์องค์นี้นับว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดที่มีอยู่ในสมัยเดียวกัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติแล้ว นอกจากนี้ด้านหน้าเจดีย์ยังมีโบสถ์เก่าแก่หลังคามุงด้วยกระเบื้องดิน บานประตูโบสถ์เป็นไม้แกะสลักลวดลายสวยงามมาก - วัดพระปรางค์มุนี ตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงหมู่ ตรงข้ามวิทยาลัยเกษตรกรรมสิงห์บุรี ห่างจากตัวเมือง ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ ประมาณกิโลเมตรที่๑๓๔-๑๓๕ (ทางไปอำเภอพรหมบุรี) จะเห็นองค์พระปรางค์สี่เหลี่ยมสูงเด่นใกล้กับองค์พระปรางค์เป็น วิหารหลวงพ่อเย็น พระพุทธรูปปูนปั้นศักดิ์สิทธิ์สมัยอยุธยา ด้านข้างวิหารมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นกรุพระเก่าแก่ที่ทางวัดได้ขุดดินบริเวณนั้นมากลบวิหาร ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรม อำเภอพรหมบุรี - วัดกุฎีทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ในเขตตำบลบางน้ำเชี่ยว ห่างจากถนนสายเอเชียประมาณ ๔๐๐ เมตร หรือ เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ กิโลเมตรที่ ๑๒๕-๑๒๖ ภายในวัดมีมณฑปลักษณะเหมือนเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง สร้างเมื่อพ.ศ.๒๔๔๓ โดยหลวงพ่อปัญญา อุตมะพิชัย เจ้าอาวาส ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอด และภายในมณฑปนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทโลหะจำลองไว้เป็นที่เคารพสักการะ นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดกุฎีทองยังมีศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน ซึ่งได้รวบรวมเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวันต่างๆ ของชาวไทยพวน เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องมือ ทำนา ดักสัตว์ จับปลา ตลอดจนยวดยานพาหนะทางน้ำเป็นของเก่าแก่ไว้ให้ชม - คูค่ายพม่า ตั้งอยู่ที่บ้านเจดีย์หัก หมู่๑ ตำบลบ้านแป้ง ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีไปประมาณ ๑๖ กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ กิโลเมตรที่ ๑๒๙ เป็นแหล่งชุมชนโบราณมีลักษณะเป็นเนินดินแนวยาวรูปร่างคล้ายตัว L ยาวประมาณ ๕-๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๓ เมตร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๑๒๗ ครั้งที่พม่ายกกองทัพมาตั้งที่ปากน้ำบางพุทรา เพื่อรวบรวมกำลังเข้าตีกรุงศรีอยุธยานับเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป - วัดอัมพวัน ตั้งอยู่ที่ตำบลพรหมบุรี ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๖ กิโลเมตรที่ ๑๓๐ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในด้านการปฏิบัติธรรมทางวิปัสสนากรรมฐาน มีพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) เป็นเจ้าอาวาส - วัดพรหมเทพาวาส (วัดชลอน) ท่านผู้ใหญ่เล่าว่าตรงนี้น้ำเชี่ยวมาก และวนด้วย เรือขึ้นมาถึงจุดนี้จะชนกัน จึงเรียกว่า “วัดชลวน” (ชล-วน) ต่อมาออกเสียงเป็น “วัดชลอน” (ชะ-ลอน) และเป็นต้นกำเนิด “แม่ครัวหัวป่า” เมื่อครั้งก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เสด็จพักแรมที่วัดพรหมสาคร เจ้าเมืองพรหมนครขอร้องชาวหัวป่าให้ช่วยกันทำกับข้าว ขนมไปถวาย เสวยแล้วพอพระทัยมาก โดยเฉพาะแกงส้มแตงกวา น้ำพริกปลาร้า จึงทรงประสาทพร “นี่แน่ะ แม่ครัวหัวป่า แม่ครัวทั้งหลาย ขออนุโมทนา ข้าพเจ้าพอใจที่ทำอาหารอร่อย อาหารดี โปรดรักษารสอาหารอย่างนี้ไว้ถึงลูกหลานนะ” ตั้งแต่นั้นมาชาวหัวป่า และเด็กเล็กๆ หัดทำกับข้าวใหม่ ๆ ก็อร่อยหมด - ไหว้พระพรหม ที่เมืองพรหม ที่เมืองพรหม บริเวณริมถนนสายเอเชีย หมายเลข 32 อ.พรหมบุรี =พระพรหม= ถือเป็นพระเจ้าผู้สร้าง ผู้ลิขิตความเป็นไปของทุกสรรพชีวิต เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกผู้คน ผู้บูชาพระพรหม และทำความดี จะได้รับพรให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา พระพรหมเป็นผู้คุ้มครองคนดี และลงโทษคนกระทำบาป ผู้มีกิเลสตัณหาผู้มีจิตใจเอื้ออารี และเสียสละต่อส่วนรวมจะได้พรจากพระพรหม มีความสุขและสมปรารถนา อำเภอท่าช้าง - วัดพิกุลทอง อยู่ในเขตตำบลพิกุลทอง ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑๖ กิโลเมตร อยู่ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารไปประมาณ ๙ กิโลเมตร ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดหลวงพ่อแพ (พระธรรมสิงหบุราจารย์) ภายในวัดมี พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ และเครื่องอัฐบริขารของหลวงพ่อแพตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นอีกด้านหนึ่งของวัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี หรือ หลวงพ่อใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๑ วา ๒ ศอก ๗ นิ้ว สูง ๒๑ วา ๑ คืบ ๓ นิ้ว ภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยโมเสกทองคำธรรมชาติชนิด ๒๔ เค รอบๆ พระวิหารใหญ่มีวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจำวันต่างๆ และพระสังกัจจายองค์ใหญ่ และบริเวณวัดยังมีสวนธรรมะ และสิ่งก่อสร้างที่สวยงามน่าสนใจ แวดล้อมด้วยบรรยากาศสงบร่มรื่น - วัดจำปาทอง ตั้งอยู่ที่ตำบลโพประจักษ์ เป็นสถานที่เก็บรักษาเรือพระที่นั่งของสมเด็จพระเทพรัตน-ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อคราวเสด็จประพาสในการล่องแม่น้ำน้อย เป็นเรือมาดเก๋ง ประเภทเรือแจว ชื่อว่าเรือจำปาทองสิงห์บุรี นอกจากนั้นภายในวัดมีพระนอนองค์ใหญ่ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ อำเภอค่ายบางระจัน - อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน และอุทยานค่ายบางระจัน อยู่ห่างจากตัวเมือง ๑๕ กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๒ มีพื้นที่ประมาณ ๑๑๕ ไร่ เป็นสวนรุกขชาติพักผ่อนหย่อนใจ จะเห็นอนุสาวรีย์ วีรชนค่ายบางระจันเป็นรูปหล่อประติมากรรมของหัวหน้าชาวค่ายบางระจันทั้ง ๑๑ คน สร้างโดยกรมศิลปากรปรากฏสวยเด่นเป็นสง่าอยู่ในสวน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงเปิดอนุสาวรีย์นี้ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๑๙ ค่ายบางระจันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ผืนแผ่นดินแห่งนี้ได้บันทึกเหตุการณ์ความกล้าหาญ และเสียสละของวีรชนไทยที่เกิดขึ้น เมื่อเดือน ๓ ปีระกา พ.ศ. ๒๓๐๘ ในครั้งนั้นชาวบ้านบางระจันได้รวมพลังกันต่อสู้กับกองทัพพม่า ซึ่งมีจำนวนมากมายมหาศาล โดยพม่าต้องยกทัพเข้าตีหมู่บ้านนี้ถึง ๘ ครั้ง ใช้เวลา ๕ เดือน จึงเอาชนะได้เมื่อวันจันทร์แรม ๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ พ.ศ. ๒๓๐๙ นับเป็นอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง ค่ายบางระจันในปัจจุบันได้สร้างจำลองโดยอาศัยรูปแบบค่ายในสมัยโบราณ และภายในบริเวณยังมี อาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน จัดห้องนิทรรศการโดยแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ ห้องแรก แสดงเรื่องค่ายบางระจัน เครื่องใช้โบราณ แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย หนังใหญ่ ห้องที่สอง จัดแสดงมรดกเมืองสิงห์บุรี ห้องที่สาม แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองสิงห์บุรีและของดีเมืองสิงห์บุรี เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. - วัดโพธิ์เก้าต้น หรือ วัดไม้แดง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๘ ตำบลบางระจัน ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑๕ กิโลเมตร เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๒ เป็นสถานที่ที่วีรชนชาวบ้านบางระจันได้เคยใช้เป็นที่มั่นในการต่อต้านพม่าที่ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพ.ศ. ๒๓๐๘ ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า “วัดไม้แดง” เพราะภายในบริเวณมีต้นไม้แดง ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งอยู่หลายต้น และชาวบ้านถือกันว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครกล้าตัด หรือ ทำลาย ในบริเวณวัดมี “วิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ” เป็นวิหารทรงจัตุรมุข พระอาจารย์ท่านเป็นผู้นำสำคัญผู้หนึ่งของชาวบ้านบางระจัน และใกล้ๆ กันก็มี สระน้ำพระอาจารย์ธรรมโชติ มีปลาอยู่ชุกชุมเพราะชาวบ้านถือว่าเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่จับไปรับประทานและยังมีศาลรวมวิญญาณวีรชนค่ายบางระจันตั้งอยู่ใกล้ริมรั้ว ส่วนหน้าวัดได้มีการจำลองค่ายบางระจันตามประวัติศาสตร์ไว้ด้วย กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดโพธิ์เก้าต้นเป็นโบราณสถาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ - วัดสิงห์สุทธาวาส ตั้งอยู่ตำบลโพสังโฆ เดิมชื่อว่าวัดตะเคียน เพราะมีต้นตะเคียนอยู่เป็นสัญลักษณ์ เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๙๑ ต่อมาทางราชการย้ายเมืองสิงห์ จากแม่น้ำจักรสีห์มาตั้งอยูริมแม่น้ำน้อย ทางด้านใต้ของวัดตะเคียน และคงจะเปลี่ยนชื่อช่วงต่อมา เรียกกันตามชื่อเมืองว่า "วัดสิงห์" ครั้นถึงสมัยของพระมหาเนี่ยมเกิดเมฆเป็นเจ้าอาวาสจึงต่อคำท้ายเป็น "วัดสิงห์สุทธาวาส" ปัจจุบันวัดสิงห์สุทธาวาสมี พระครูวิสุทธาภิรักษ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสท่านได้ปรับปรุงบริเวณวัดอย่างเป็นสัดส่วนชัดเจน โดยแบ่งเป็นเขตพุทธาวาส สังฆาวาส ภายในวัด และรอบๆ บริเวณวัด จัดบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม โดยจัดสวนหย่อมปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ รอบบริเวณวัด ตามต้นไม้จะมีสุภาษิต คติธรรม (ต้นไม้พูดได้) เพื่อไว้เป็นคติสอนใจ มีปูชนียวัตถุ คือพระพุทธฉาย อยู่ในมณฑปพระพุทธรูปปางนาคปรก สร้างด้วยศิลา ชาวบ้านเรียก "หลวงพ่อนาค" องค์พระเป็นหินสกัดมีพญานาค ๗ เศียร แผ่รัศมีรอบเกศพระ ด้านหลังองค์พระมีเสมาธรรมจักร แต่ปัจจุบันหลวงพ่อนาคได้ถูกขโมยไป ดังนั้นหลวงพ่อนาคที่เห็นอยู่นี้เป็นองค์จำลองที่ทำจากปูนปั้นนอกจากนี้ยังพบ สิงห์ปั้นด้วยดินเผาอยู่ ๒ ตัว สันนิษฐานว่า สิงห์ที่พบนี้เป็นที่มาของชื่อ "วัดสิงห์" ซึ่งต่อขุนสิงขรภุมมา ได้ขอไปไว้ที่อำเภอบางระจัน (ซึ่งสมัยนั้นชื่อ อ.สิงห์) ๑ ตัว ปัจจุบันยังมีอยู่ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอบางระจัน อำเภอบางระจัน - วัดพระปรางค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านโคกหม้อ ตำบลเชิงกลัด ภายในบริเวณวัดมีพระปรางค์ศิลปะแบบอยุธยาตอนต้น พุทธศตวรรษที่ ๒๑ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช องค์ปรางค์สูงประมาณ ๑๕ เมตร ก่อด้วยอิฐแบบปรางค์ไทยสูงชะลูดคล้ายฝักข้าวโพด ฐานเตี้ย ภายในกลวงมีคูหาสี่เหลี่ยมจตุรัสบนผนังคูหา และปัจจุบันร่องรอยภาพจิตรกรรมฝาผนังได้ลบเลือนไปแล้ว ด้านหลัง มีพระอุโบสถเก่าแก่แบบอยุธยา หน้าบันเป็นลายแกะสลักไม้รูปตัวสิงห์ และคันทวยต่างๆมีภูเขาและรอยพระพุทธบาทจำลองบนยอดเขา นอกจากนั้นยังปรากฏร่องรอยของเตาเผาแม่น้ำน้อย ประมาณ ๓-๔ เตา วัดพระปรางค์ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๘๗ - แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระปรางค์ (ชัณสูตร) เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ระหว่าง พ.ศ. ๑๙๑๔-๒๓๑๐ ลักษณะตัวเตาเป็นแบบระบายความร้อนเฉียงขึ้น ก่อด้วยอิฐ ตัวเตาบางส่วนคล้ายเรือประทุนจึงเรียก “เตาประทุน” แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ ปล่องไฟ ห้องวางเครื่องปั้นดินเผา และห้องเชื้อเพลิงตัวเตาเผาที่นับว่ามีขนาดใหญ่ มีความยาวถึง ๑๔ เมตร กว้าง ๕.๖๐ เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางของปล่องควันไฟยาว ๒.๑๕ เมตร เคยใช้เป็นที่ผลิตภาชนะดินเผา เช่น ไห อ่าง ครก กระปุก ช่อฟ้า กระเบื้องปูพื้น เป็นต้น - อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลทับยา มีพื้นที่อยู่ในเขตอำเภออินทร์บุรีและอำเภอบางระจัน ห่างจากอำเภอเมืองไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ (สายสิงห์บุรี-ชัยนาท) ประมาณ ๙ กิโลเมตร จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่ ๗ ตำบลบางกระบือ ประมาณ ๒ กิโลเมตร หรือ เข้าทางตำบลทับยา ประมาณ ๑.๒ กิโลเมตร ก็จะถึงอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ คำว่า “แม่ลา” เป็นชื่อลำน้ำสายหนึ่งในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรีไหลผ่านพื้นที่ ๓ อำเภอ คือ อำเภออินทร์บุรี อำเภอบางระจัน และอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นลำน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารของปลา ฉะนั้น ปลาที่จับได้จากลำน้ำแม่ลาจึงมีรสชาติอร่อย อ้วน เนื้อนุ่ม มัน โดยเฉพาะปลาช่อนแม่ลา ซึ่งเป็นอาหารและของฝาก ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรี และมีอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ริมฝั่งแม่น้ำลาการ้อง อำเภออินทร์บุรี - วัดสุทธาวาส หรือ วัดใหม่ ตั้งอยู่ที่ตำบลทับยา ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 311 เส้นสิงห์บุรี-อินทร์บุรี กิโลเมตรที่ ๑๑-๑๒ เลยจากวัดกระดังงาบุปผารามไปประมาณ ๕ กิโลเมตร หรือ ห่างจากที่ว่าการอำเภออินทร์บุรีไปทางทิศใต้ประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร มีวิหารหลังเก่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติพระจุฬามณี วาดด้วยช่างฝีมือชั้นครู เป็นภาพตอนพระพุทธองค์ทรงออกบรรพชา ภาพตอนผจญมาร ภาพตอนพระพุทธองค์ฉันอาหารที่นายจุนทะถวาย ทรงประชวรแล้วเสด็จไปประทับ ณ ต้นรังคู่ เสด็จสู่ปรินิพพาน และภาพเรื่องราวของการถวายพระเพลิง การแจกจ่ายพระอัฐิธาตุแก่เหล่ากษัตริย์และเทวดา บนหน้าบันเป็นภาพบรรจุพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าลอยในน้ำ นับเป็นโบราณสถานที่มีความงดงามและมีคุณค่าอีกแห่งหนึ่ง - วัดโบสถ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลอินทร์บุรี ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข๓๑๑ เส้นสิงห์บุรี-อินทร์บุรี (สายเก่า) กิโลเมตรที่ ๑๔-๑๕ ไปประมาณ ๑๖ กิโลเมตร เป็นพระอารามหลวง เดิมเป็น วัดร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาส่วนพระอุโบสถเป็นเพียงแห่งเดียวที่สร้างโดยใช้รางรถไฟเป็นแกนกลางข้างล่าง และที่น่าสนใจ คือ การแกะสลักบานประตูหน้าต่างโบสถ์ทั้งหลัง โดยช่างที่มีฝีมือแกะสลักของเมืองสิงห์บุรี คือ ช่างชื่น หัตถโกศล ภายในโบสถ์มีพระประธานที่เก่าแก่ พุทธลักษณะที่งดงามมาก ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ได้รับการบูรณะใหม่ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับวัดโบสถ์ ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดโบสถ์มาก่อน ก่อตั้งโดยอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พระเทพสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี และอุทัยธานีได้รวบรวมจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ มีโบราณวัตถุที่สำคัญและเป็นที่รวมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ เช่น โบราณวัตถุที่ขุดพบได้จากแหล่งโบราณบ้านคูเมือง แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย จัดแสดงเครื่องประดับสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ พัดยศ พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ เครื่องถ้วยศิลปะไทย-จีน เครื่องดนตรีไทย ส่วนชั้นล่าง เป็นการละเล่นพื้นบ้าน เครื่องมือดักปลา เครื่องทอผ้า ตะเกียงโบราณ - เมืองโบราณบ้านคูเมือง (อยู่ภายในสวนรุกขชาติคูเมือง) ตั้งอยู่ที่บ้านคูเมือง ตำบลห้วยชัน ภายในสวนรุกขชาติคูเมือง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๒๓ กิโลเมตร สันนิษฐานว่าเป็นชุมชนโบราณสมัยทวาราวดี ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมมน กว้าง ๖๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร สูงจากพื้น ๑ เมตร มีเนินดินขนาดใหญ่ มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ มีการขุดค้นพบภาชนะดินเผามากมาย เช่น เครื่องถ้วยชาม หม้อ ไห กาน้ำ ลูกปัดหินสีต่าง ๆ ตะคันดินเผา ธรรมจักรหินเขียว ตุ้มหู ลูกปัด หินสี และเหรียญเงินมีคำจารึกว่า “ศรีทวารวดีศวรปุญยะ” แสดงให้เห็นว่ามีชุมชนอาศัยอยู่ ในบริเวณนี้ติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยฟูนันจนถึงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันวัตถุโบราณที่ค้นพบได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี และภายในบริเวณเมืองโบราณบ้านคูเมืองปัจจุบันได้จัดให้เป็นสวนรุกขชาติ มีเนื้อที่ประมาณ ๕๐๐ ไร่ มีคูน้ำโบราณล้อมรอบ มีพันธุ์ไม้ต่างๆ ร่มรื่นสวยงาม - วัดม่วง ตั้งอยู่ที่ตำบลอินทร์บุรี ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หากมาจากถนนสายเอเชีย ห่างจากตัวตลาดอินทร์บุรี มีทางเลี้ยวซ้ายไปประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นประมาณปี พ.ศ. ๒๓๖๕ เดิมนั้นมีต้นมะม่วงอยู่มาก จึงเรียกว่า “วัดม่วง” ภายในวัดมีวิหารเก่าแก่เป็นอาคารปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุขยื่นออกมาที่หน้าบันประดับด้วยภาชนะเครื่องถ้วยต่างๆ ในวิหารมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระประธานที่พุทธลักษณะงดงาม ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีรูปฐานสิงห์ มีฐานบัวขนาดใหญ่รองรับ เพดานประดับด้วยลายเขียนรูปดาว มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่น ฝีมือช่างพื้นบ้านสันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ และมีเรื่องราวพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ตลอดจนแสดงภาพชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของสังคมโบราณในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี - ไหว้พระอินทร์ที่เมืองอินทร์ ในบริเวณ FN Factory outlet หมู่ 1 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรีพระอินทร์เป็นมหาเทพที่ยิ่งใหญ่เหนือชีวิตของมนุษย์ และสรรพสัตว์มีหน้าที่ปกป้องดูแลโลกให้พ้นจากสิ่งเลวร้ายต่างๆ เป็นผู้นำเหล่าเทพเจ้าไปกำจัดอสูรร้ายในหลายคราว หากคนดีมีเคราะห์ร้ายพระอินทร์จะลงมาช่วยทุกครั้งไปมีฐานะเป็นพระผู้ดูแลทุกข์สุขของมนุษย์โลก ดินฟ้าอากาศและสงคราม และยังเป็นเทพนักสังคมสงเคราะห์ คนส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า อำนาจของพระอินทร์นั้น จะช่วยปัดเป่าความชั่วร้าย หรือสิ่งไม่ดีบริเวณนั้น พร้อมทั้งปกป้องรักษาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง รวมถึงคุ้มครองผู้บูชาในศาสนาพุทธ พระอินทร์ ยังเป็นเทพผู้รักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ยืนยงถึง 5,000 ปี เนื่องจากพระอินทร์เป็นเทวกษัตริย์ หมายถึงเป็นราชาแห่งเหล่าทวยเทพ จึงมีอำนาจในการสั่งการ ทำลายผู้ที่จะนำพาพระพุทธศาสนาไปในทิศทางที่ไม่ดี เทศกาลงานประเพณี - งานวันวีรชนค่ายบางระจัน จัดขึ้นเป็นประจำในระหว่างวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ของทุกปี ที่บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนและอุทยานค่ายบางระจัน ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน ประกอบไปด้วยพิธีสักการะรูปจำลองพระอาจารย์ธรรมโชติ และวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน การแสดงละครประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของวีรชนค่ายบางระจัน ประกอบแสง สี เสียง การละเล่นพื้นบ้าน มหรสพ การแสดงนิทรรศการของดีเมืองสิงห์ต่าง ๆ มากมาย - ประเพณีกำฟ้า เป็นงานบุญพื้นบ้านของชาวไทยพวนที่บ้านบางน้ำเชี่ยว และหมู่บ้านโภคาภิวัฒน์ อำเภอพรหมบุรี จัดขึ้นเพื่อเป็นการบูชาและระลึกถึงเทพยดาผู้รักษาฟากฟ้า และบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ถือเอาวันขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันสุกดิบ โดยชาวบ้านจะช่วยกันตำข้าวปุ้น (ขนมจีน) และข้าวจี่ ข้าวหลามไว้สำหรับทำบุญตักบาตรในวันรุ่งขึ้น พิธีจะมีในตอนเย็น เรียกกันว่า “ไปงันข้าวจี่” ชาวบ้านจะนำข้าวสารเหนียว ไข่ น้ำตาล ไปเข้ามงคลในพิธีเจริญพุทธมนต์ กลางคืนจะมีมหรสพแสดงกันเป็นที่สนุกสนาน ตกดึกจะพากันนึ่งข้าวเหนียว ทำขนม ในวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ซึ่งเป็นวันกำฟ้า ชาวบ้านก็จะนำไทยทานและอาหารที่เตรียมไว้ไปร่วมทำบุญที่วัด เมื่อพ้นกำฟ้า ๗ วันแล้ว จะต้องกำฟ้าอีกครึ่งวัน และนับต่อไปอีก ๕ วัน จะมีการจัดอาหารถวายพระ เสร็จแล้วนำไฟดุ้นหนึ่งไปทำพิธีเลียแล้ง โดยการนำไปลอยตามแม่น้ำลำคลอง ถือเป็นการบูชาและระลึกถึงเทพเจ้าเป็นอันเสร็จพิธีกำฟ้า - ประเพณีตีข้าวบิณฑ์ เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ทำกันอยู่แห่งเดียวที่หมู่บ้านจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรีนิยมทำในช่วงวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ของทุกปี ชาวบ้านจะนัดกันทำพิธีโดยการนำข้าวเหนียว หรือ ข้าวเหนียวแดงมาหุง หรือ นึ่งพอสุกนำมาใส่ใบตองพับเป็นรูปกรวย นำไปถวายหลวงพ่อพระนอนจักรสีห์ที่วัดพระนอนจักรสีห์ด้วยการนำพานใส่กรวยข้าวเหนียวที่เตรียมวางไว้ด้านหน้าองค์พระนอน เพื่อทำพิธีถวายข้าวเหนียว เมื่อเห็นว่าเวลาผ่านไปพอสมควรจะทำพิธีลาข้าว ทุกคนจะตรงไปที่พานข้าวของตน แบ่งข้าวเหนียวในกรวยใส่กระทง แล้วนำไปวางไว้ที่หน้าองค์พระนอนพอเป็นสังเขป จากนั้นชาวบ้านจะแยกกันนั่งเป็นวง ๆ ละ ๖-๗ คน แบ่งกันรับประทานข้าวที่เหลือ ซึ่งถือว่าเป็นข้าวบิณฑ์ของหลวงพ่อพระนอนจักรสีห์ - ประเพณีกวนข้าวทิพย์ การกวนข้าวทิพย์ หรือ ข้าวมธุปายาสนี้มักจะจัดขึ้นที่หมู่บ้านวัดกุฎีทองบ้านโภคาภิวัฒน์ วัดอุตมะพิชัย อำเภอพรหมบุรี วันทำพิธีกวนข้าวทิพย์มิได้กำหนดไว้เป็นที่แน่นอนมักจะทำกันในช่วงข้าวกำลังเป็นน้ำนม โดยการปลูกปะรำพิธีแล้วใช้ด้ายสายสิญจน์วนรอบปะรำพิธี นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ แล้วให้หญิงสาวพรหมจารีนำเครื่องปรุงข้าวทิพย์ต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ ๙ สิ่ง ได้แก่ ถั่ว งา นม เนย น้ำตาล มะพร้าว น้ำผึ้ง น้ำอ้อย และน้ำที่คั้นได้ จากข้าวน้ำนมใส่ลงในกระทะที่ใช้ไฟสุมเพลิงจากดวงอาทิตย์ติดไฟด้วยฟืนไม้ชัยพฤกษ์ และไม้พุทรา ขณะใส่ของต่างๆ ลงในกระทะพระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง ย่ำกลอง การจัดพิธีกรรมยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้ คือ มีพราหมณ์เข้าพิธี และสาวพรหมจารีที่จะเข้าร่วมพิธีต้องเป็นหญิงสาวที่ยังไม่มีดอกไม้ (ระดู) นุ่งขาวห่มขาว สมทานศีล ๘ เพื่อให้มีความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ จากนั้น จึงช่วยกันกวนข้าวทิพย์ใช้เวลากวนประมาณ ๖ ชั่วโมง เสร็จแล้วตักใส่ภาชนะเตรียมถวายพระในวันรุ่งขึ้น - ประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้) เป็นงานบุญเข้าพรรษาประจำตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี ณ วัดจินดามณี โดยจะมีการจัดกิจกรรมฟื้นฟูประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้) ในช่วงวันเข้า พรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนชาวบ้านเวียงจันทร์ที่เป็นบรรพบุรุษของชุมชนในตำบลบ้านแป้ง ตั้งแต่ปู่ย่าตายายให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชน ชาวตำบลบ้านแป้ง ซึ่งประเพณีนี้เป็นประเพณีดั้งเดิมที่มีกันมานานเป็นร้อยปีแล้ว และเพื่อที่จะให้ประเพณีนี้ยังอยู่กับเราไปนานๆ จึงได้กำหนดวันเข้าพรรษาให้เป็นวันตักบาตรดอกไม้ ทางวัดในหมู่บ้านจะมีการตีกลองแฉะ ประมาณครึ่งชั่วโมง ญาติโยมพี่น้องก็จะพาลูกหลานมาที่วัด จัดข้าวตอกดอกไม้ 5 ชนิด คือ ข้าวตอก ดอกมะลิ ดอกรัก ดอกบัว ดอกข้าวโพด ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม จัดเป็นกำใส่บาตรพระ เพื่อใช้เข้าอุโบสถ เป็นพุทธบูชา - การแข่งเรือยาวประเพณี การแข่งขันเรือยาวจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ริมเขื่อนหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ตลอดจนบริเวณลำแม่น้ำน้อย ตามที่หน่วยงาน หรือ ภาคส่วนต่างๆ กำหนดจัดขึ้น ซึ่งมีเรือที่มีชื่อเสียงของจังหวัดต่างๆ ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นงานประเพณีที่ตื่นเต้นสนุกสนาน และเร้าใจ ตลอดจนได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของเรือแต่ละลำที่ตกแต่งลวดลายและประชันฝีพายกันอย่างเต็มที่ - งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี จัดขึ้นประมาณปลายเดือนธันวาคมของทุกปีเนื่องจากจังหวัดสิงห์บุรีมีลำน้ำแม่ลาเป็นลำน้ำธรรมชาติที่มีปลาชุกชุม และมีชื่อเสียงมาก คือ ปลาช่อนแม่ลา ซึ่งเป็นอาหารจานเด็ดของสิงห์บุรี นอกจากนี้สิงห์บุรียังเป็นถิ่นกำเนิดของแม่ครัวหัวป่า ต้นตำรับอาหารคาวหวานที่มีชื่อเสียงในสมัยรัชกาลที่ ๕ อีกด้วย - ประเพณีสงกรานต์ภาคกลาง จัดบริเวณวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อำเภอเมืองสิงห์บุรี โดยมีกิจกรรมเด่นอาทิ ประกวดควายไทยเขางาม สงกรานต์ชายหาด การแสดง แสง สี เสียง “ตำนานพระนอน” ร่วมรับประทานอาหารขันโตก พิธีอัญเชิญห่มผ้าพระนอน พิธีตีข้าวบิณฑ์ กินข้าวหัวป่า กตัญญูกตเวทิตาผู้ใหญ่ ก่อพระเจดีย์ทรายพุทธบูชา เป็นต้น การแข่งขันเรือมาศ 12 ฝีพาย (เยาวชน ชาย – หญิง) การแข่งขันเรือแจวเดี่ยว (ทั่วไป) การแข่งขันเรื่อพายหัวใบ้ท้ายบอด การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน พิธีสรงน้ำพระนอนจักรสีห์จำลอง และสงฆ์น้ำพระภิกษุสงฆ์จากทุกวัดในจังหวัดสิงห์บุรี การประกวดเทพีสงกรานต์ ตลาดนัดลานวัดของดีเมืองสิงห์ วัดพระนอน “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” - ประเพณีลาวแง้ว คือ ประเพณีเพาะกระจาด หรือใส่กระจาด ของชาวตำบลทองเอน อ.อินทร์บุรี โดยการใส่กระจาดจะเริ่มเมื่อมีการประกาศ กำหนดงานบุญมหาชาติ ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะกำหนดไม่ตรงกัน หมู่บ้านใดตรงถึงวันกำหนดวันทำบุญ แต่ละบ้านจะทำขนมเส้นหรือขนมจีบ และข้าวต้มมัดเพื่อเตรียมไว้สำหรับวันงานวันเริ่มแรกของการทำบุญ เรียกว่า "วันตั้ง" ในวันตั้งนี้หมู่บ้านที่ยังไม่ทำบุญก็จะนำผลไม้ เช่น กล้วย อ้อย ส้ม ฯลฯ ไปยังบ้านที่มีงานโดยหนุ่มสาวจะแต่งตัวสวยงามเดินทางเป็นกลุ่มๆ การร่วมงานบุญ นั้นอาจใช้ผลไม้ต่างๆ ที่นำมาหรือเงินก็ได้ และอาจมีธูปเทียนใส่พานนำไปให้เจ้าของบ้าน การนำเอาของมาร่วมสมทบทำบุญ เรียกว่า "ใส่กระจาด" เจ้าของบ้านเลี้ยงอาหารแก่แขก และเมื่อแขกกลับก็จะให้ข้าวต้มมัดเป็นของตอบแทน ประเพณีการใส่กระจาดนี้ หนุ่มสาวจะได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยกันโดยพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่ขัดขวาง วันรุ่งขึ้นจากวันตั้งก็จะเป็นวันเทศน์มหาชาติโดยแต่ละบ้านจะจับสลากกันว่าบ้านไหนจะได้ติดกัณฑ์เทศน์มหาชาติกัณฑ์ไหน สถานที่ก็จัดเตรียมและตกแต่งอย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: การท่องเที่ยว : แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่น่าสนใจของจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี - ศาลจังหวัด และศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่บนถนนวิไลจิตต์ ตำบลในเมือง ในเขตเทศบาลอำเภอเมืองสิงห์บุรี ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลจังหวัดสร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ. ๑๒๙ (พ.ศ. ๒๔๕๓) และศาลากลางจังหวัด สร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔) สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตึกก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวทรงยุโรป มีความสวยงามและมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมมาก กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ - วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ที่บ้านบางมอญ ตำบลต้นโพธิ์ ในเขตเทศบาลอำเภอเมืองสิงห์บุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัดหลังเก่าไปทางลำน้ำเจ้าพระยาประมาณ ๒ กิโลเมตร วัดนี้เป็นศูนย์รวมของศิลปะหลายด้าน ได้แก่ การศึกษา การก่อสร้างโบสถ์ วิหาร ศาลา และโดยเฉพาะการปั้นพระพุทธรูปเหมือน ที่สืบทอดวิชาปั้นพระพุทธรูป มาจากตระกูลบ้านช่างหล่อธนบุรี ภายในวัดยังมี พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ เป็นแหล่งเก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่ที่สมบูรณ์และสามารถเล่นได้กว่า ๓๐๐ ตัว ซึ่งพระครูสิงหมุณี อดีตเจ้าอาวาส ได้รวบรวมตัวหนังใหญ่จากฝีมือช่างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเอาไว้ และส่วนหนึ่งได้รับมอบหมายจากครูเปีย หัวหน้าคณะหนังเร่ ผู้ที่มีความสามารถในการเชิด-พาทย์หนังใหญ่ และได้ถ่ายทอดการแสดงหนังใหญ่สืบต่อกันมา ตัวหนังใหญ่ที่ใช้แสดงแบ่งเป็นชุดใหญ่ ๆ ได้ ๔ ชุด คือ ชุดศึกใหญ่ (ศึกทศกัณฑ์) ชุดศึกมงกุฎ-บุตรลบ ชุดนาคบาศ และชุดศึกวิรุณจำบัง มีการสาธิตการแสดงหนังใหญ่ พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. - วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ในตำบลจักรสีห์ สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะแบบสุโขทัยที่มีความงดงามมาก มีความยาว ๔๗ เมตร ๔๒ เซนติเมตร(๑ เส้น ๓ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๗ นิ้ว) ลักษณะพระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก นอกจากนี้ยังมี พระกาฬ เป็นพระพุทธรูปศิลาลงรักปิดทอง และพระแก้ว พระหล่อนั่งขัดสมาธิเพชรอันศักดิ์สิทธิ์และมีพระพุทธลักษณะงดงาม ทั้งพระกาฬ และพระแก้วสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ ใช้เป็นพระประทานในการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ ด้านหน้าวิหารมีต้นสาละลังกาใหญ่ ต้นไม้สำคัญในพระพุทธศาสนาผลิดอกบานสะพรั่งหลายต้น - วัดหน้าพระธาตุ อยู่ในเขตบ้านพระนอนจักรสีห์ ต.จักรสีห์ ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์ไปประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร เดิมชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า วัดหัวเมือง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดหน้าพระธาตุ สันนิษฐานว่าสถานที่บริเวณนี้ จะเป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์บุรีเก่า สิ่งที่สำคัญของวัดนี้คือ องค์พระปรางค์สูงประมาณ ๘ วา ทำเป็นรูปครุฑ อสูรถือกระบองประดับอยู่เหนือชั้นเชิงบาตร ภายหลังมีการเสริมแต่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะอยุธยาตอนต้น โดยการก่ออิฐเพิ่มเติมเป็นซุ้มจรนัมทั้งสี่ด้าน ตั้งแต่ฐานศิลาแลงขึ้นไปก่อด้วยอิฐย่อมุมทรงปรางค์ กลีบขนุนปรางค์ก่อด้วยอิฐ ทิศตะวันออกขององค์ปรางค์มีพระวิหารหลวง ทิศตะวันตกเป็นพระอุโบสถ และมีเจดีย์กลมเรียงรายหลายองค์ เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ - วัดประโชติการาม ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระบือ อยู่ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีประมาณ ๕ กิโลเมตร เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ เส้นสิงห์บุรี-ชัยนาท (สายเก่า) ไปประมาณ ๕ กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ พุทธลักษณะงดงามศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ ๒ องค์ คือ หลวงพ่อทรัพย์ สูง ๖ วา ๗ นิ้ว และหลวงพ่อสิน สูง ๓ วา ๓ ศอก ๕ นิ้ว ซึ่งมีพุทธลักษณะที่งดงาม เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป - วัดกระดังงาบุปผาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลบางกระบือ อยู่เลยจากวัดประโชติการามไปเล็กน้อยมีโบสถ์รูปทรงสมัยใหม่ที่งดงามไม่เหมือนโบสถ์แห่งไหนสร้างอยู่บนฐานศาลาการเปรียญ และวัดนี้ยังมีเจดีย์โบราณทรงระฆังคว่ำคล้ายเจดีย์สมัยอยุธยาตอนต้น ฐานเป็นชั้นมีซุ้มทรงระฆังตั้งแต่ปล้องไฉนขึ้นไป เจดีย์องค์นี้นับว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดที่มีอยู่ในสมัยเดียวกัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติแล้ว นอกจากนี้ด้านหน้าเจดีย์ยังมีโบสถ์เก่าแก่หลังคามุงด้วยกระเบื้องดิน บานประตูโบสถ์เป็นไม้แกะสลักลวดลายสวยงามมาก - วัดพระปรางค์มุนี ตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงหมู่ ตรงข้ามวิทยาลัยเกษตรกรรมสิงห์บุรี ห่างจากตัวเมือง ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ ประมาณกิโลเมตรที่๑๓๔-๑๓๕ (ทางไปอำเภอพรหมบุรี) จะเห็นองค์พระปรางค์สี่เหลี่ยมสูงเด่นใกล้กับองค์พระปรางค์เป็น วิหารหลวงพ่อเย็น พระพุทธรูปปูนปั้นศักดิ์สิทธิ์สมัยอยุธยา ด้านข้างวิหารมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นกรุพระเก่าแก่ที่ทางวัดได้ขุดดินบริเวณนั้นมากลบวิหาร ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรม อำเภอพรหมบุรี - วัดกุฎีทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ในเขตตำบลบางน้ำเชี่ยว ห่างจากถนนสายเอเชียประมาณ ๔๐๐ เมตร หรือ เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ กิโลเมตรที่ ๑๒๕-๑๒๖ ภายในวัดมีมณฑปลักษณะเหมือนเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง สร้างเมื่อพ.ศ.๒๔๔๓ โดยหลวงพ่อปัญญา อุตมะพิชัย เจ้าอาวาส ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอด และภายในมณฑปนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทโลหะจำลองไว้เป็นที่เคารพสักการะ นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดกุฎีทองยังมีศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน ซึ่งได้รวบรวมเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวันต่างๆ ของชาวไทยพวน เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องมือ ทำนา ดักสัตว์ จับปลา ตลอดจนยวดยานพาหนะทางน้ำเป็นของเก่าแก่ไว้ให้ชม - คูค่ายพม่า ตั้งอยู่ที่บ้านเจดีย์หัก หมู่๑ ตำบลบ้านแป้ง ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีไปประมาณ ๑๖ กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ กิโลเมตรที่ ๑๒๙ เป็นแหล่งชุมชนโบราณมีลักษณะเป็นเนินดินแนวยาวรูปร่างคล้ายตัว L ยาวประมาณ ๕-๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๓ เมตร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๑๒๗ ครั้งที่พม่ายกกองทัพมาตั้งที่ปากน้ำบางพุทรา เพื่อรวบรวมกำลังเข้าตีกรุงศรีอยุธยานับเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป - วัดอัมพวัน ตั้งอยู่ที่ตำบลพรหมบุรี ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๖ กิโลเมตรที่ ๑๓๐ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในด้านการปฏิบัติธรรมทางวิปัสสนากรรมฐาน มีพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) เป็นเจ้าอาวาส - วัดพรหมเทพาวาส (วัดชลอน) ท่านผู้ใหญ่เล่าว่าตรงนี้น้ำเชี่ยวมาก และวนด้วย เรือขึ้นมาถึงจุดนี้จะชนกัน จึงเรียกว่า “วัดชลวน” (ชล-วน) ต่อมาออกเสียงเป็น “วัดชลอน” (ชะ-ลอน) และเป็นต้นกำเนิด “แม่ครัวหัวป่า” เมื่อครั้งก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เสด็จพักแรมที่วัดพรหมสาคร เจ้าเมืองพรหมนครขอร้องชาวหัวป่าให้ช่วยกันทำกับข้าว ขนมไปถวาย เสวยแล้วพอพระทัยมาก โดยเฉพาะแกงส้มแตงกวา น้ำพริกปลาร้า จึงทรงประสาทพร “นี่แน่ะ แม่ครัวหัวป่า แม่ครัวทั้งหลาย ขออนุโมทนา ข้าพเจ้าพอใจที่ทำอาหารอร่อย อาหารดี โปรดรักษารสอาหารอย่างนี้ไว้ถึงลูกหลานนะ” ตั้งแต่นั้นมาชาวหัวป่า และเด็กเล็กๆ หัดทำกับข้าวใหม่ ๆ ก็อร่อยหมด - ไหว้พระพรหม ที่เมืองพรหม ที่เมืองพรหม บริเวณริมถนนสายเอเชีย หมายเลข 32 อ.พรหมบุรี =พระพรหม= ถือเป็นพระเจ้าผู้สร้าง ผู้ลิขิตความเป็นไปของทุกสรรพชีวิต เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกผู้คน ผู้บูชาพระพรหม และทำความดี จะได้รับพรให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา พระพรหมเป็นผู้คุ้มครองคนดี และลงโทษคนกระทำบาป ผู้มีกิเลสตัณหาผู้มีจิตใจเอื้ออารี และเสียสละต่อส่วนรวมจะได้พรจากพระพรหม มีความสุขและสมปรารถนา อำเภอท่าช้าง - วัดพิกุลทอง อยู่ในเขตตำบลพิกุลทอง ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑๖ กิโลเมตร อยู่ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารไปประมาณ ๙ กิโลเมตร ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดหลวงพ่อแพ (พระธรรมสิงหบุราจารย์) ภายในวัดมี พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ และเครื่องอัฐบริขารของหลวงพ่อแพตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นอีกด้านหนึ่งของวัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี หรือ หลวงพ่อใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๑ วา ๒ ศอก ๗ นิ้ว สูง ๒๑ วา ๑ คืบ ๓ นิ้ว ภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยโมเสกทองคำธรรมชาติชนิด ๒๔ เค รอบๆ พระวิหารใหญ่มีวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจำวันต่างๆ และพระสังกัจจายองค์ใหญ่ และบริเวณวัดยังมีสวนธรรมะ และสิ่งก่อสร้างที่สวยงามน่าสนใจ แวดล้อมด้วยบรรยากาศสงบร่มรื่น - วัดจำปาทอง ตั้งอยู่ที่ตำบลโพประจักษ์ เป็นสถานที่เก็บรักษาเรือพระที่นั่งของสมเด็จพระเทพรัตน-ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อคราวเสด็จประพาสในการล่องแม่น้ำน้อย เป็นเรือมาดเก๋ง ประเภทเรือแจว ชื่อว่าเรือจำปาทองสิงห์บุรี นอกจากนั้นภายในวัดมีพระนอนองค์ใหญ่ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ อำเภอค่ายบางระจัน - อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน และอุทยานค่ายบางระจัน อยู่ห่างจากตัวเมือง ๑๕ กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๒ มีพื้นที่ประมาณ ๑๑๕ ไร่ เป็นสวนรุกขชาติพักผ่อนหย่อนใจ จะเห็นอนุสาวรีย์ วีรชนค่ายบางระจันเป็นรูปหล่อประติมากรรมของหัวหน้าชาวค่ายบางระจันทั้ง ๑๑ คน สร้างโดยกรมศิลปากรปรากฏสวยเด่นเป็นสง่าอยู่ในสวน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงเปิดอนุสาวรีย์นี้ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๑๙ ค่ายบางระจันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ผืนแผ่นดินแห่งนี้ได้บันทึกเหตุการณ์ความกล้าหาญ และเสียสละของวีรชนไทยที่เกิดขึ้น เมื่อเดือน ๓ ปีระกา พ.ศ. ๒๓๐๘ ในครั้งนั้นชาวบ้านบางระจันได้รวมพลังกันต่อสู้กับกองทัพพม่า ซึ่งมีจำนวนมากมายมหาศาล โดยพม่าต้องยกทัพเข้าตีหมู่บ้านนี้ถึง ๘ ครั้ง ใช้เวลา ๕ เดือน จึงเอาชนะได้เมื่อวันจันทร์แรม ๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ พ.ศ. ๒๓๐๙ นับเป็นอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง ค่ายบางระจันในปัจจุบันได้สร้างจำลองโดยอาศัยรูปแบบค่ายในสมัยโบราณ และภายในบริเวณยังมี อาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน จัดห้องนิทรรศการโดยแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ ห้องแรก แสดงเรื่องค่ายบางระจัน เครื่องใช้โบราณ แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย หนังใหญ่ ห้องที่สอง จัดแสดงมรดกเมืองสิงห์บุรี ห้องที่สาม แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองสิงห์บุรีและของดีเมืองสิงห์บุรี เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. - วัดโพธิ์เก้าต้น หรือ วัดไม้แดง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๘ ตำบลบางระจัน ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑๕ กิโลเมตร เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๒ เป็นสถานที่ที่วีรชนชาวบ้านบางระจันได้เคยใช้เป็นที่มั่นในการต่อต้านพม่าที่ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพ.ศ. ๒๓๐๘ ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า “วัดไม้แดง” เพราะภายในบริเวณมีต้นไม้แดง ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งอยู่หลายต้น และชาวบ้านถือกันว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครกล้าตัด หรือ ทำลาย ในบริเวณวัดมี “วิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ” เป็นวิหารทรงจัตุรมุข พระอาจารย์ท่านเป็นผู้นำสำคัญผู้หนึ่งของชาวบ้านบางระจัน และใกล้ๆ กันก็มี สระน้ำพระอาจารย์ธรรมโชติ มีปลาอยู่ชุกชุมเพราะชาวบ้านถือว่าเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่จับไปรับประทานและยังมีศาลรวมวิญญาณวีรชนค่ายบางระจันตั้งอยู่ใกล้ริมรั้ว ส่วนหน้าวัดได้มีการจำลองค่ายบางระจันตามประวัติศาสตร์ไว้ด้วย กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดโพธิ์เก้าต้นเป็นโบราณสถาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ - วัดสิงห์สุทธาวาส ตั้งอยู่ตำบลโพสังโฆ เดิมชื่อว่าวัดตะเคียน เพราะมีต้นตะเคียนอยู่เป็นสัญลักษณ์ เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๙๑ ต่อมาทางราชการย้ายเมืองสิงห์ จากแม่น้ำจักรสีห์มาตั้งอยูริมแม่น้ำน้อย ทางด้านใต้ของวัดตะเคียน และคงจะเปลี่ยนชื่อช่วงต่อมา เรียกกันตามชื่อเมืองว่า "วัดสิงห์" ครั้นถึงสมัยของพระมหาเนี่ยมเกิดเมฆเป็นเจ้าอาวาสจึงต่อคำท้ายเป็น "วัดสิงห์สุทธาวาส" ปัจจุบันวัดสิงห์สุทธาวาสมี พระครูวิสุทธาภิรักษ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสท่านได้ปรับปรุงบริเวณวัดอย่างเป็นสัดส่วนชัดเจน โดยแบ่งเป็นเขตพุทธาวาส สังฆาวาส ภายในวัด และรอบๆ บริเวณวัด จัดบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม โดยจัดสวนหย่อมปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ รอบบริเวณวัด ตามต้นไม้จะมีสุภาษิต คติธรรม (ต้นไม้พูดได้) เพื่อไว้เป็นคติสอนใจ มีปูชนียวัตถุ คือพระพุทธฉาย อยู่ในมณฑปพระพุทธรูปปางนาคปรก สร้างด้วยศิลา ชาวบ้านเรียก "หลวงพ่อนาค" องค์พระเป็นหินสกัดมีพญานาค ๗ เศียร แผ่รัศมีรอบเกศพระ ด้านหลังองค์พระมีเสมาธรรมจักร แต่ปัจจุบันหลวงพ่อนาคได้ถูกขโมยไป ดังนั้นหลวงพ่อนาคที่เห็นอยู่นี้เป็นองค์จำลองที่ทำจากปูนปั้นนอกจากนี้ยังพบ สิงห์ปั้นด้วยดินเผาอยู่ ๒ ตัว สันนิษฐานว่า สิงห์ที่พบนี้เป็นที่มาของชื่อ "วัดสิงห์" ซึ่งต่อขุนสิงขรภุมมา ได้ขอไปไว้ที่อำเภอบางระจัน (ซึ่งสมัยนั้นชื่อ อ.สิงห์) ๑ ตัว ปัจจุบันยังมีอยู่ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอบางระจัน อำเภอบางระจัน - วัดพระปรางค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านโคกหม้อ ตำบลเชิงกลัด ภายในบริเวณวัดมีพระปรางค์ศิลปะแบบอยุธยาตอนต้น พุทธศตวรรษที่ ๒๑ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช องค์ปรางค์สูงประมาณ ๑๕ เมตร ก่อด้วยอิฐแบบปรางค์ไทยสูงชะลูดคล้ายฝักข้าวโพด ฐานเตี้ย ภายในกลวงมีคูหาสี่เหลี่ยมจตุรัสบนผนังคูหา และปัจจุบันร่องรอยภาพจิตรกรรมฝาผนังได้ลบเลือนไปแล้ว ด้านหลัง มีพระอุโบสถเก่าแก่แบบอยุธยา หน้าบันเป็นลายแกะสลักไม้รูปตัวสิงห์ และคันทวยต่างๆมีภูเขาและรอยพระพุทธบาทจำลองบนยอดเขา นอกจากนั้นยังปรากฏร่องรอยของเตาเผาแม่น้ำน้อย ประมาณ ๓-๔ เตา วัดพระปรางค์ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๘๗ - แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระปรางค์ (ชัณสูตร) เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ระหว่าง พ.ศ. ๑๙๑๔-๒๓๑๐ ลักษณะตัวเตาเป็นแบบระบายความร้อนเฉียงขึ้น ก่อด้วยอิฐ ตัวเตาบางส่วนคล้ายเรือประทุนจึงเรียก “เตาประทุน” แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ ปล่องไฟ ห้องวางเครื่องปั้นดินเผา และห้องเชื้อเพลิงตัวเตาเผาที่นับว่ามีขนาดใหญ่ มีความยาวถึง ๑๔ เมตร กว้าง ๕.๖๐ เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางของปล่องควันไฟยาว ๒.๑๕ เมตร เคยใช้เป็นที่ผลิตภาชนะดินเผา เช่น ไห อ่าง ครก กระปุก ช่อฟ้า กระเบื้องปูพื้น เป็นต้น - อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลทับยา มีพื้นที่อยู่ในเขตอำเภออินทร์บุรีและอำเภอบางระจัน ห่างจากอำเภอเมืองไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ (สายสิงห์บุรี-ชัยนาท) ประมาณ ๙ กิโลเมตร จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่ ๗ ตำบลบางกระบือ ประมาณ ๒ กิโลเมตร หรือ เข้าทางตำบลทับยา ประมาณ ๑.๒ กิโลเมตร ก็จะถึงอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ คำว่า “แม่ลา” เป็นชื่อลำน้ำสายหนึ่งในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรีไหลผ่านพื้นที่ ๓ อำเภอ คือ อำเภออินทร์บุรี อำเภอบางระจัน และอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นลำน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารของปลา ฉะนั้น ปลาที่จับได้จากลำน้ำแม่ลาจึงมีรสชาติอร่อย อ้วน เนื้อนุ่ม มัน โดยเฉพาะปลาช่อนแม่ลา ซึ่งเป็นอาหารและของฝาก ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรี และมีอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ริมฝั่งแม่น้ำลาการ้อง อำเภออินทร์บุรี - วัดสุทธาวาส หรือ วัดใหม่ ตั้งอยู่ที่ตำบลทับยา ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 311 เส้นสิงห์บุรี-อินทร์บุรี กิโลเมตรที่ ๑๑-๑๒ เลยจากวัดกระดังงาบุปผารามไปประมาณ ๕ กิโลเมตร หรือ ห่างจากที่ว่าการอำเภออินทร์บุรีไปทางทิศใต้ประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร มีวิหารหลังเก่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติพระจุฬามณี วาดด้วยช่างฝีมือชั้นครู เป็นภาพตอนพระพุทธองค์ทรงออกบรรพชา ภาพตอนผจญมาร ภาพตอนพระพุทธองค์ฉันอาหารที่นายจุนทะถวาย ทรงประชวรแล้วเสด็จไปประทับ ณ ต้นรังคู่ เสด็จสู่ปรินิพพาน และภาพเรื่องราวของการถวายพระเพลิง การแจกจ่ายพระอัฐิธาตุแก่เหล่ากษัตริย์และเทวดา บนหน้าบันเป็นภาพบรรจุพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าลอยในน้ำ นับเป็นโบราณสถานที่มีความงดงามและมีคุณค่าอีกแห่งหนึ่ง - วัดโบสถ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลอินทร์บุรี ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข๓๑๑ เส้นสิงห์บุรี-อินทร์บุรี (สายเก่า) กิโลเมตรที่ ๑๔-๑๕ ไปประมาณ ๑๖ กิโลเมตร เป็นพระอารามหลวง เดิมเป็น วัดร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาส่วนพระอุโบสถเป็นเพียงแห่งเดียวที่สร้างโดยใช้รางรถไฟเป็นแกนกลางข้างล่าง และที่น่าสนใจ คือ การแกะสลักบานประตูหน้าต่างโบสถ์ทั้งหลัง โดยช่างที่มีฝีมือแกะสลักของเมืองสิงห์บุรี คือ ช่างชื่น หัตถโกศล ภายในโบสถ์มีพระประธานที่เก่าแก่ พุทธลักษณะที่งดงามมาก ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ได้รับการบูรณะใหม่ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับวัดโบสถ์ ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดโบสถ์มาก่อน ก่อตั้งโดยอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พระเทพสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี และอุทัยธานีได้รวบรวมจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ มีโบราณวัตถุที่สำคัญและเป็นที่รวมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ เช่น โบราณวัตถุที่ขุดพบได้จากแหล่งโบราณบ้านคูเมือง แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย จัดแสดงเครื่องประดับสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ พัดยศ พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ เครื่องถ้วยศิลปะไทย-จีน เครื่องดนตรีไทย ส่วนชั้นล่าง เป็นการละเล่นพื้นบ้าน เครื่องมือดักปลา เครื่องทอผ้า ตะเกียงโบราณ - เมืองโบราณบ้านคูเมือง (อยู่ภายในสวนรุกขชาติคูเมือง) ตั้งอยู่ที่บ้านคูเมือง ตำบลห้วยชัน ภายในสวนรุกขชาติคูเมือง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๒๓ กิโลเมตร สันนิษฐานว่าเป็นชุมชนโบราณสมัยทวาราวดี ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมมน กว้าง ๖๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร สูงจากพื้น ๑ เมตร มีเนินดินขนาดใหญ่ มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ มีการขุดค้นพบภาชนะดินเผามากมาย เช่น เครื่องถ้วยชาม หม้อ ไห กาน้ำ ลูกปัดหินสีต่าง ๆ ตะคันดินเผา ธรรมจักรหินเขียว ตุ้มหู ลูกปัด หินสี และเหรียญเงินมีคำจารึกว่า “ศรีทวารวดีศวรปุญยะ” แสดงให้เห็นว่ามีชุมชนอาศัยอยู่ ในบริเวณนี้ติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยฟูนันจนถึงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันวัตถุโบราณที่ค้นพบได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี และภายในบริเวณเมืองโบราณบ้านคูเมืองปัจจุบันได้จัดให้เป็นสวนรุกขชาติ มีเนื้อที่ประมาณ ๕๐๐ ไร่ มีคูน้ำโบราณล้อมรอบ มีพันธุ์ไม้ต่างๆ ร่มรื่นสวยงาม - วัดม่วง ตั้งอยู่ที่ตำบลอินทร์บุรี ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หากมาจากถนนสายเอเชีย ห่างจากตัวตลาดอินทร์บุรี มีทางเลี้ยวซ้ายไปประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นประมาณปี พ.ศ. ๒๓๖๕ เดิมนั้นมีต้นมะม่วงอยู่มาก จึงเรียกว่า “วัดม่วง” ภายในวัดมีวิหารเก่าแก่เป็นอาคารปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุขยื่นออกมาที่หน้าบันประดับด้วยภาชนะเครื่องถ้วยต่างๆ ในวิหารมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระประธานที่พุทธลักษณะงดงาม ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีรูปฐานสิงห์ มีฐานบัวขนาดใหญ่รองรับ เพดานประดับด้วยลายเขียนรูปดาว มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่น ฝีมือช่างพื้นบ้านสันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ และมีเรื่องราวพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ตลอดจนแสดงภาพชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของสังคมโบราณในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี - ไหว้พระอินทร์ที่เมืองอินทร์ ในบริเวณ FN Factory outlet หมู่ 1 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรีพระอินทร์เป็นมหาเทพที่ยิ่งใหญ่เหนือชีวิตของมนุษย์ และสรรพสัตว์มีหน้าที่ปกป้องดูแลโลกให้พ้นจากสิ่งเลวร้ายต่างๆ เป็นผู้นำเหล่าเทพเจ้าไปกำจัดอสูรร้ายในหลายคราว หากคนดีมีเคราะห์ร้ายพระอินทร์จะลงมาช่วยทุกครั้งไปมีฐานะเป็นพระผู้ดูแลทุกข์สุขของมนุษย์โลก ดินฟ้าอากาศและสงคราม และยังเป็นเทพนักสังคมสงเคราะห์ คนส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า อำนาจของพระอินทร์นั้น จะช่วยปัดเป่าความชั่วร้าย หรือสิ่งไม่ดีบริเวณนั้น พร้อมทั้งปกป้องรักษาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง รวมถึงคุ้มครองผู้บูชาในศาสนาพุทธ พระอินทร์ ยังเป็นเทพผู้รักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ยืนยงถึง 5,000 ปี เนื่องจากพระอินทร์เป็นเทวกษัตริย์ หมายถึงเป็นราชาแห่งเหล่าทวยเทพ จึงมีอำนาจในการสั่งการ ทำลายผู้ที่จะนำพาพระพุทธศาสนาไปในทิศทางที่ไม่ดี เทศกาลงานประเพณี - งานวันวีรชนค่ายบางระจัน จัดขึ้นเป็นประจำในระหว่างวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ของทุกปี ที่บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนและอุทยานค่ายบางระจัน ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน ประกอบไปด้วยพิธีสักการะรูปจำลองพระอาจารย์ธรรมโชติ และวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน การแสดงละครประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของวีรชนค่ายบางระจัน ประกอบแสง สี เสียง การละเล่นพื้นบ้าน มหรสพ การแสดงนิทรรศการของดีเมืองสิงห์ต่าง ๆ มากมาย - ประเพณีกำฟ้า เป็นงานบุญพื้นบ้านของชาวไทยพวนที่บ้านบางน้ำเชี่ยว และหมู่บ้านโภคาภิวัฒน์ อำเภอพรหมบุรี จัดขึ้นเพื่อเป็นการบูชาและระลึกถึงเทพยดาผู้รักษาฟากฟ้า และบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ถือเอาวันขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันสุกดิบ โดยชาวบ้านจะช่วยกันตำข้าวปุ้น (ขนมจีน) และข้าวจี่ ข้าวหลามไว้สำหรับทำบุญตักบาตรในวันรุ่งขึ้น พิธีจะมีในตอนเย็น เรียกกันว่า “ไปงันข้าวจี่” ชาวบ้านจะนำข้าวสารเหนียว ไข่ น้ำตาล ไปเข้ามงคลในพิธีเจริญพุทธมนต์ กลางคืนจะมีมหรสพแสดงกันเป็นที่สนุกสนาน ตกดึกจะพากันนึ่งข้าวเหนียว ทำขนม ในวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ซึ่งเป็นวันกำฟ้า ชาวบ้านก็จะนำไทยทานและอาหารที่เตรียมไว้ไปร่วมทำบุญที่วัด เมื่อพ้นกำฟ้า ๗ วันแล้ว จะต้องกำฟ้าอีกครึ่งวัน และนับต่อไปอีก ๕ วัน จะมีการจัดอาหารถวายพระ เสร็จแล้วนำไฟดุ้นหนึ่งไปทำพิธีเลียแล้ง โดยการนำไปลอยตามแม่น้ำลำคลอง ถือเป็นการบูชาและระลึกถึงเทพเจ้าเป็นอันเสร็จพิธีกำฟ้า - ประเพณีตีข้าวบิณฑ์ เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ทำกันอยู่แห่งเดียวที่หมู่บ้านจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรีนิยมทำในช่วงวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ของทุกปี ชาวบ้านจะนัดกันทำพิธีโดยการนำข้าวเหนียว หรือ ข้าวเหนียวแดงมาหุง หรือ นึ่งพอสุกนำมาใส่ใบตองพับเป็นรูปกรวย นำไปถวายหลวงพ่อพระนอนจักรสีห์ที่วัดพระนอนจักรสีห์ด้วยการนำพานใส่กรวยข้าวเหนียวที่เตรียมวางไว้ด้านหน้าองค์พระนอน เพื่อทำพิธีถวายข้าวเหนียว เมื่อเห็นว่าเวลาผ่านไปพอสมควรจะทำพิธีลาข้าว ทุกคนจะตรงไปที่พานข้าวของตน แบ่งข้าวเหนียวในกรวยใส่กระทง แล้วนำไปวางไว้ที่หน้าองค์พระนอนพอเป็นสังเขป จากนั้นชาวบ้านจะแยกกันนั่งเป็นวง ๆ ละ ๖-๗ คน แบ่งกันรับประทานข้าวที่เหลือ ซึ่งถือว่าเป็นข้าวบิณฑ์ของหลวงพ่อพระนอนจักรสีห์ - ประเพณีกวนข้าวทิพย์ การกวนข้าวทิพย์ หรือ ข้าวมธุปายาสนี้มักจะจัดขึ้นที่หมู่บ้านวัดกุฎีทองบ้านโภคาภิวัฒน์ วัดอุตมะพิชัย อำเภอพรหมบุรี วันทำพิธีกวนข้าวทิพย์มิได้กำหนดไว้เป็นที่แน่นอนมักจะทำกันในช่วงข้าวกำลังเป็นน้ำนม โดยการปลูกปะรำพิธีแล้วใช้ด้ายสายสิญจน์วนรอบปะรำพิธี นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ แล้วให้หญิงสาวพรหมจารีนำเครื่องปรุงข้าวทิพย์ต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ ๙ สิ่ง ได้แก่ ถั่ว งา นม เนย น้ำตาล มะพร้าว น้ำผึ้ง น้ำอ้อย และน้ำที่คั้นได้ จากข้าวน้ำนมใส่ลงในกระทะที่ใช้ไฟสุมเพลิงจากดวงอาทิตย์ติดไฟด้วยฟืนไม้ชัยพฤกษ์ และไม้พุทรา ขณะใส่ของต่างๆ ลงในกระทะพระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง ย่ำกลอง การจัดพิธีกรรมยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้ คือ มีพราหมณ์เข้าพิธี และสาวพรหมจารีที่จะเข้าร่วมพิธีต้องเป็นหญิงสาวที่ยังไม่มีดอกไม้ (ระดู) นุ่งขาวห่มขาว สมทานศีล ๘ เพื่อให้มีความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ จากนั้น จึงช่วยกันกวนข้าวทิพย์ใช้เวลากวนประมาณ ๖ ชั่วโมง เสร็จแล้วตักใส่ภาชนะเตรียมถวายพระในวันรุ่งขึ้น - ประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้) เป็นงานบุญเข้าพรรษาประจำตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี ณ วัดจินดามณี โดยจะมีการจัดกิจกรรมฟื้นฟูประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้) ในช่วงวันเข้า พรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนชาวบ้านเวียงจันทร์ที่เป็นบรรพบุรุษของชุมชนในตำบลบ้านแป้ง ตั้งแต่ปู่ย่าตายายให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชน ชาวตำบลบ้านแป้ง ซึ่งประเพณีนี้เป็นประเพณีดั้งเดิมที่มีกันมานานเป็นร้อยปีแล้ว และเพื่อที่จะให้ประเพณีนี้ยังอยู่กับเราไปนานๆ จึงได้กำหนดวันเข้าพรรษาให้เป็นวันตักบาตรดอกไม้ ทางวัดในหมู่บ้านจะมีการตีกลองแฉะ ประมาณครึ่งชั่วโมง ญาติโยมพี่น้องก็จะพาลูกหลานมาที่วัด จัดข้าวตอกดอกไม้ 5 ชนิด คือ ข้าวตอก ดอกมะลิ ดอกรัก ดอกบัว ดอกข้าวโพด ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม จัดเป็นกำใส่บาตรพระ เพื่อใช้เข้าอุโบสถ เป็นพุทธบูชา - การแข่งเรือยาวประเพณี การแข่งขันเรือยาวจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ริมเขื่อนหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ตลอดจนบริเวณลำแม่น้ำน้อย ตามที่หน่วยงาน หรือ ภาคส่วนต่างๆ กำหนดจัดขึ้น ซึ่งมีเรือที่มีชื่อเสียงของจังหวัดต่างๆ ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นงานประเพณีที่ตื่นเต้นสนุกสนาน และเร้าใจ ตลอดจนได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของเรือแต่ละลำที่ตกแต่งลวดลายและประชันฝีพายกันอย่างเต็มที่ - งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี จัดขึ้นประมาณปลายเดือนธันวาคมของทุกปีเนื่องจากจังหวัดสิงห์บุรีมีลำน้ำแม่ลาเป็นลำน้ำธรรมชาติที่มีปลาชุกชุม และมีชื่อเสียงมาก คือ ปลาช่อนแม่ลา ซึ่งเป็นอาหารจานเด็ดของสิงห์บุรี นอกจากนี้สิงห์บุรียังเป็นถิ่นกำเนิดของแม่ครัวหัวป่า ต้นตำรับอาหารคาวหวานที่มีชื่อเสียงในสมัยรัชกาลที่ ๕ อีกด้วย - ประเพณีสงกรานต์ภาคกลาง จัดบริเวณวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อำเภอเมืองสิงห์บุรี โดยมีกิจกรรมเด่นอาทิ ประกวดควายไทยเขางาม สงกรานต์ชายหาด การแสดง แสง สี เสียง “ตำนานพระนอน” ร่วมรับประทานอาหารขันโตก พิธีอัญเชิญห่มผ้าพระนอน พิธีตีข้าวบิณฑ์ กินข้าวหัวป่า กตัญญูกตเวทิตาผู้ใหญ่ ก่อพระเจดีย์ทรายพุทธบูชา เป็นต้น การแข่งขันเรือมาศ 12 ฝีพาย (เยาวชน ชาย – หญิง) การแข่งขันเรือแจวเดี่ยว (ทั่วไป) การแข่งขันเรื่อพายหัวใบ้ท้ายบอด การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน พิธีสรงน้ำพระนอนจักรสีห์จำลอง และสงฆ์น้ำพระภิกษุสงฆ์จากทุกวัดในจังหวัดสิงห์บุรี การประกวดเทพีสงกรานต์ ตลาดนัดลานวัดของดีเมืองสิงห์ วัดพระนอน “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” - ประเพณีลาวแง้ว คือ ประเพณีเพาะกระจาด หรือใส่กระจาด ของชาวตำบลทองเอน อ.อินทร์บุรี โดยการใส่กระจาดจะเริ่มเมื่อมีการประกาศ กำหนดงานบุญมหาชาติ ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะกำหนดไม่ตรงกัน หมู่บ้านใดตรงถึงวันกำหนดวันทำบุญ แต่ละบ้านจะทำขนมเส้นหรือขนมจีบ และข้าวต้มมัดเพื่อเตรียมไว้สำหรับวันงานวันเริ่มแรกของการทำบุญ เรียกว่า "วันตั้ง" ในวันตั้งนี้หมู่บ้านที่ยังไม่ทำบุญก็จะนำผลไม้ เช่น กล้วย อ้อย ส้ม ฯลฯ ไปยังบ้านที่มีงานโดยหนุ่มสาวจะแต่งตัวสวยงามเดินทางเป็นกลุ่มๆ การร่วมงานบุญ นั้นอาจใช้ผลไม้ต่างๆ ที่นำมาหรือเงินก็ได้ และอาจมีธูปเทียนใส่พานนำไปให้เจ้าของบ้าน การนำเอาของมาร่วมสมทบทำบุญ เรียกว่า "ใส่กระจาด" เจ้าของบ้านเลี้ยงอาหารแก่แขก และเมื่อแขกกลับก็จะให้ข้าวต้มมัดเป็นของตอบแทน ประเพณีการใส่กระจาดนี้ หนุ่มสาวจะได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยกันโดยพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่ขัดขวาง วันรุ่งขึ้นจากวันตั้งก็จะเป็นวันเทศน์มหาชาติโดยแต่ละบ้านจะจับสลากกันว่าบ้านไหนจะได้ติดกัณฑ์เทศน์มหาชาติกัณฑ์ไหน สถานที่ก็จัดเตรียมและตกแต่งอย ../add_file/การท่องเที่ยว : แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่น่าสนใจของจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี - ศาลจังหวัด และศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่บนถนนวิไลจิตต์ ตำบลในเมือง ในเขตเทศบาลอำเภอเมืองสิงห์บุรี ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลจังหวัดสร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ. ๑๒๙ (พ.ศ. ๒๔๕๓) และศาลากลางจังหวัด สร้างขึ้นเมื่อปี ร.ศ. ๑๓๐ (พ.ศ. ๒๔๕๔) สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตึกก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวทรงยุโรป มีความสวยงามและมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมมาก กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน เป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ - วัดสว่างอารมณ์ ตั้งอยู่ที่บ้านบางมอญ ตำบลต้นโพธิ์ ในเขตเทศบาลอำเภอเมืองสิงห์บุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัดหลังเก่าไปทางลำน้ำเจ้าพระยาประมาณ ๒ กิโลเมตร วัดนี้เป็นศูนย์รวมของศิลปะหลายด้าน ได้แก่ การศึกษา การก่อสร้างโบสถ์ วิหาร ศาลา และโดยเฉพาะการปั้นพระพุทธรูปเหมือน ที่สืบทอดวิชาปั้นพระพุทธรูป มาจากตระกูลบ้านช่างหล่อธนบุรี ภายในวัดยังมี พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ เป็นแหล่งเก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่ที่สมบูรณ์และสามารถเล่นได้กว่า ๓๐๐ ตัว ซึ่งพระครูสิงหมุณี อดีตเจ้าอาวาส ได้รวบรวมตัวหนังใหญ่จากฝีมือช่างสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเอาไว้ และส่วนหนึ่งได้รับมอบหมายจากครูเปีย หัวหน้าคณะหนังเร่ ผู้ที่มีความสามารถในการเชิด-พาทย์หนังใหญ่ และได้ถ่ายทอดการแสดงหนังใหญ่สืบต่อกันมา ตัวหนังใหญ่ที่ใช้แสดงแบ่งเป็นชุดใหญ่ ๆ ได้ ๔ ชุด คือ ชุดศึกใหญ่ (ศึกทศกัณฑ์) ชุดศึกมงกุฎ-บุตรลบ ชุดนาคบาศ และชุดศึกวิรุณจำบัง มีการสาธิตการแสดงหนังใหญ่ พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. - วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ในตำบลจักรสีห์ สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ขนาดใหญ่ มีพุทธลักษณะแบบสุโขทัยที่มีความงดงามมาก มีความยาว ๔๗ เมตร ๔๒ เซนติเมตร(๑ เส้น ๓ วา ๒ ศอก ๑ คืบ ๗ นิ้ว) ลักษณะพระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก นอกจากนี้ยังมี พระกาฬ เป็นพระพุทธรูปศิลาลงรักปิดทอง และพระแก้ว พระหล่อนั่งขัดสมาธิเพชรอันศักดิ์สิทธิ์และมีพระพุทธลักษณะงดงาม ทั้งพระกาฬ และพระแก้วสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ ใช้เป็นพระประทานในการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ ด้านหน้าวิหารมีต้นสาละลังกาใหญ่ ต้นไม้สำคัญในพระพุทธศาสนาผลิดอกบานสะพรั่งหลายต้น - วัดหน้าพระธาตุ อยู่ในเขตบ้านพระนอนจักรสีห์ ต.จักรสีห์ ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์ไปประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร เดิมชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า วัดหัวเมือง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดหน้าพระธาตุ สันนิษฐานว่าสถานที่บริเวณนี้ จะเป็นที่ตั้งของเมืองสิงห์บุรีเก่า สิ่งที่สำคัญของวัดนี้คือ องค์พระปรางค์สูงประมาณ ๘ วา ทำเป็นรูปครุฑ อสูรถือกระบองประดับอยู่เหนือชั้นเชิงบาตร ภายหลังมีการเสริมแต่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะอยุธยาตอนต้น โดยการก่ออิฐเพิ่มเติมเป็นซุ้มจรนัมทั้งสี่ด้าน ตั้งแต่ฐานศิลาแลงขึ้นไปก่อด้วยอิฐย่อมุมทรงปรางค์ กลีบขนุนปรางค์ก่อด้วยอิฐ ทิศตะวันออกขององค์ปรางค์มีพระวิหารหลวง ทิศตะวันตกเป็นพระอุโบสถ และมีเจดีย์กลมเรียงรายหลายองค์ เป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบสมัยอยุธยาตอนปลาย กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ - วัดประโชติการาม ตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระบือ อยู่ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีประมาณ ๕ กิโลเมตร เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ เส้นสิงห์บุรี-ชัยนาท (สายเก่า) ไปประมาณ ๕ กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ พุทธลักษณะงดงามศิลปะแบบสุโขทัยขนาดใหญ่ ๒ องค์ คือ หลวงพ่อทรัพย์ สูง ๖ วา ๗ นิ้ว และหลวงพ่อสิน สูง ๓ วา ๓ ศอก ๕ นิ้ว ซึ่งมีพุทธลักษณะที่งดงาม เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป - วัดกระดังงาบุปผาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลบางกระบือ อยู่เลยจากวัดประโชติการามไปเล็กน้อยมีโบสถ์รูปทรงสมัยใหม่ที่งดงามไม่เหมือนโบสถ์แห่งไหนสร้างอยู่บนฐานศาลาการเปรียญ และวัดนี้ยังมีเจดีย์โบราณทรงระฆังคว่ำคล้ายเจดีย์สมัยอยุธยาตอนต้น ฐานเป็นชั้นมีซุ้มทรงระฆังตั้งแต่ปล้องไฉนขึ้นไป เจดีย์องค์นี้นับว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดที่มีอยู่ในสมัยเดียวกัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติแล้ว นอกจากนี้ด้านหน้าเจดีย์ยังมีโบสถ์เก่าแก่หลังคามุงด้วยกระเบื้องดิน บานประตูโบสถ์เป็นไม้แกะสลักลวดลายสวยงามมาก - วัดพระปรางค์มุนี ตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงหมู่ ตรงข้ามวิทยาลัยเกษตรกรรมสิงห์บุรี ห่างจากตัวเมือง ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ ประมาณกิโลเมตรที่๑๓๔-๑๓๕ (ทางไปอำเภอพรหมบุรี) จะเห็นองค์พระปรางค์สี่เหลี่ยมสูงเด่นใกล้กับองค์พระปรางค์เป็น วิหารหลวงพ่อเย็น พระพุทธรูปปูนปั้นศักดิ์สิทธิ์สมัยอยุธยา ด้านข้างวิหารมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นกรุพระเก่าแก่ที่ทางวัดได้ขุดดินบริเวณนั้นมากลบวิหาร ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรม อำเภอพรหมบุรี - วัดกุฎีทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ในเขตตำบลบางน้ำเชี่ยว ห่างจากถนนสายเอเชียประมาณ ๔๐๐ เมตร หรือ เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ กิโลเมตรที่ ๑๒๕-๑๒๖ ภายในวัดมีมณฑปลักษณะเหมือนเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง สร้างเมื่อพ.ศ.๒๔๔๓ โดยหลวงพ่อปัญญา อุตมะพิชัย เจ้าอาวาส ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนยอด และภายในมณฑปนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทโลหะจำลองไว้เป็นที่เคารพสักการะ นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดกุฎีทองยังมีศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน ซึ่งได้รวบรวมเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวันต่างๆ ของชาวไทยพวน เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องมือ ทำนา ดักสัตว์ จับปลา ตลอดจนยวดยานพาหนะทางน้ำเป็นของเก่าแก่ไว้ให้ชม - คูค่ายพม่า ตั้งอยู่ที่บ้านเจดีย์หัก หมู่๑ ตำบลบ้านแป้ง ห่างจากตัวเมืองสิงห์บุรีไปประมาณ ๑๖ กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ กิโลเมตรที่ ๑๒๙ เป็นแหล่งชุมชนโบราณมีลักษณะเป็นเนินดินแนวยาวรูปร่างคล้ายตัว L ยาวประมาณ ๕-๑๕ เมตร กว้างประมาณ ๓ เมตร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๑๒๗ ครั้งที่พม่ายกกองทัพมาตั้งที่ปากน้ำบางพุทรา เพื่อรวบรวมกำลังเข้าตีกรุงศรีอยุธยานับเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป - วัดอัมพวัน ตั้งอยู่ที่ตำบลพรหมบุรี ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๖ กิโลเมตรที่ ๑๓๐ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในด้านการปฏิบัติธรรมทางวิปัสสนากรรมฐาน มีพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) เป็นเจ้าอาวาส - วัดพรหมเทพาวาส (วัดชลอน) ท่านผู้ใหญ่เล่าว่าตรงนี้น้ำเชี่ยวมาก และวนด้วย เรือขึ้นมาถึงจุดนี้จะชนกัน จึงเรียกว่า “วัดชลวน” (ชล-วน) ต่อมาออกเสียงเป็น “วัดชลอน” (ชะ-ลอน) และเป็นต้นกำเนิด “แม่ครัวหัวป่า” เมื่อครั้งก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เสด็จพักแรมที่วัดพรหมสาคร เจ้าเมืองพรหมนครขอร้องชาวหัวป่าให้ช่วยกันทำกับข้าว ขนมไปถวาย เสวยแล้วพอพระทัยมาก โดยเฉพาะแกงส้มแตงกวา น้ำพริกปลาร้า จึงทรงประสาทพร “นี่แน่ะ แม่ครัวหัวป่า แม่ครัวทั้งหลาย ขออนุโมทนา ข้าพเจ้าพอใจที่ทำอาหารอร่อย อาหารดี โปรดรักษารสอาหารอย่างนี้ไว้ถึงลูกหลานนะ” ตั้งแต่นั้นมาชาวหัวป่า และเด็กเล็กๆ หัดทำกับข้าวใหม่ ๆ ก็อร่อยหมด - ไหว้พระพรหม ที่เมืองพรหม ที่เมืองพรหม บริเวณริมถนนสายเอเชีย หมายเลข 32 อ.พรหมบุรี =พระพรหม= ถือเป็นพระเจ้าผู้สร้าง ผู้ลิขิตความเป็นไปของทุกสรรพชีวิต เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ทุกผู้คน ผู้บูชาพระพรหม และทำความดี จะได้รับพรให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา พระพรหมเป็นผู้คุ้มครองคนดี และลงโทษคนกระทำบาป ผู้มีกิเลสตัณหาผู้มีจิตใจเอื้ออารี และเสียสละต่อส่วนรวมจะได้พรจากพระพรหม มีความสุขและสมปรารถนา อำเภอท่าช้าง - วัดพิกุลทอง อยู่ในเขตตำบลพิกุลทอง ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑๖ กิโลเมตร อยู่ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารไปประมาณ ๙ กิโลเมตร ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดหลวงพ่อแพ (พระธรรมสิงหบุราจารย์) ภายในวัดมี พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ และเครื่องอัฐบริขารของหลวงพ่อแพตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นอีกด้านหนึ่งของวัดนี้มีพระพุทธรูปปางประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี หรือ หลวงพ่อใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๑ วา ๒ ศอก ๗ นิ้ว สูง ๒๑ วา ๑ คืบ ๓ นิ้ว ภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยโมเสกทองคำธรรมชาติชนิด ๒๔ เค รอบๆ พระวิหารใหญ่มีวิหารคด ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจำวันต่างๆ และพระสังกัจจายองค์ใหญ่ และบริเวณวัดยังมีสวนธรรมะ และสิ่งก่อสร้างที่สวยงามน่าสนใจ แวดล้อมด้วยบรรยากาศสงบร่มรื่น - วัดจำปาทอง ตั้งอยู่ที่ตำบลโพประจักษ์ เป็นสถานที่เก็บรักษาเรือพระที่นั่งของสมเด็จพระเทพรัตน-ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อคราวเสด็จประพาสในการล่องแม่น้ำน้อย เป็นเรือมาดเก๋ง ประเภทเรือแจว ชื่อว่าเรือจำปาทองสิงห์บุรี นอกจากนั้นภายในวัดมีพระนอนองค์ใหญ่ ศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ อำเภอค่ายบางระจัน - อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน และอุทยานค่ายบางระจัน อยู่ห่างจากตัวเมือง ๑๕ กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๒ มีพื้นที่ประมาณ ๑๑๕ ไร่ เป็นสวนรุกขชาติพักผ่อนหย่อนใจ จะเห็นอนุสาวรีย์ วีรชนค่ายบางระจันเป็นรูปหล่อประติมากรรมของหัวหน้าชาวค่ายบางระจันทั้ง ๑๑ คน สร้างโดยกรมศิลปากรปรากฏสวยเด่นเป็นสง่าอยู่ในสวน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงเปิดอนุสาวรีย์นี้ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๑๙ ค่ายบางระจันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ผืนแผ่นดินแห่งนี้ได้บันทึกเหตุการณ์ความกล้าหาญ และเสียสละของวีรชนไทยที่เกิดขึ้น เมื่อเดือน ๓ ปีระกา พ.ศ. ๒๓๐๘ ในครั้งนั้นชาวบ้านบางระจันได้รวมพลังกันต่อสู้กับกองทัพพม่า ซึ่งมีจำนวนมากมายมหาศาล โดยพม่าต้องยกทัพเข้าตีหมู่บ้านนี้ถึง ๘ ครั้ง ใช้เวลา ๕ เดือน จึงเอาชนะได้เมื่อวันจันทร์แรม ๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ พ.ศ. ๒๓๐๙ นับเป็นอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง ค่ายบางระจันในปัจจุบันได้สร้างจำลองโดยอาศัยรูปแบบค่ายในสมัยโบราณ และภายในบริเวณยังมี อาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน จัดห้องนิทรรศการโดยแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ ห้องแรก แสดงเรื่องค่ายบางระจัน เครื่องใช้โบราณ แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย หนังใหญ่ ห้องที่สอง จัดแสดงมรดกเมืองสิงห์บุรี ห้องที่สาม แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองสิงห์บุรีและของดีเมืองสิงห์บุรี เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. - วัดโพธิ์เก้าต้น หรือ วัดไม้แดง ตั้งอยู่ที่หมู่ ๘ ตำบลบางระจัน ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันห่างจากตัวเมืองประมาณ ๑๕ กิโลเมตร เส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๒ เป็นสถานที่ที่วีรชนชาวบ้านบางระจันได้เคยใช้เป็นที่มั่นในการต่อต้านพม่าที่ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพ.ศ. ๒๓๐๘ ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า “วัดไม้แดง” เพราะภายในบริเวณมีต้นไม้แดง ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งอยู่หลายต้น และชาวบ้านถือกันว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครกล้าตัด หรือ ทำลาย ในบริเวณวัดมี “วิหารพระอาจารย์ธรรมโชติ” เป็นวิหารทรงจัตุรมุข พระอาจารย์ท่านเป็นผู้นำสำคัญผู้หนึ่งของชาวบ้านบางระจัน และใกล้ๆ กันก็มี สระน้ำพระอาจารย์ธรรมโชติ มีปลาอยู่ชุกชุมเพราะชาวบ้านถือว่าเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่จับไปรับประทานและยังมีศาลรวมวิญญาณวีรชนค่ายบางระจันตั้งอยู่ใกล้ริมรั้ว ส่วนหน้าวัดได้มีการจำลองค่ายบางระจันตามประวัติศาสตร์ไว้ด้วย กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนวัดโพธิ์เก้าต้นเป็นโบราณสถาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ - วัดสิงห์สุทธาวาส ตั้งอยู่ตำบลโพสังโฆ เดิมชื่อว่าวัดตะเคียน เพราะมีต้นตะเคียนอยู่เป็นสัญลักษณ์ เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๙๑ ต่อมาทางราชการย้ายเมืองสิงห์ จากแม่น้ำจักรสีห์มาตั้งอยูริมแม่น้ำน้อย ทางด้านใต้ของวัดตะเคียน และคงจะเปลี่ยนชื่อช่วงต่อมา เรียกกันตามชื่อเมืองว่า "วัดสิงห์" ครั้นถึงสมัยของพระมหาเนี่ยมเกิดเมฆเป็นเจ้าอาวาสจึงต่อคำท้ายเป็น "วัดสิงห์สุทธาวาส" ปัจจุบันวัดสิงห์สุทธาวาสมี พระครูวิสุทธาภิรักษ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสท่านได้ปรับปรุงบริเวณวัดอย่างเป็นสัดส่วนชัดเจน โดยแบ่งเป็นเขตพุทธาวาส สังฆาวาส ภายในวัด และรอบๆ บริเวณวัด จัดบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม โดยจัดสวนหย่อมปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ รอบบริเวณวัด ตามต้นไม้จะมีสุภาษิต คติธรรม (ต้นไม้พูดได้) เพื่อไว้เป็นคติสอนใจ มีปูชนียวัตถุ คือพระพุทธฉาย อยู่ในมณฑปพระพุทธรูปปางนาคปรก สร้างด้วยศิลา ชาวบ้านเรียก "หลวงพ่อนาค" องค์พระเป็นหินสกัดมีพญานาค ๗ เศียร แผ่รัศมีรอบเกศพระ ด้านหลังองค์พระมีเสมาธรรมจักร แต่ปัจจุบันหลวงพ่อนาคได้ถูกขโมยไป ดังนั้นหลวงพ่อนาคที่เห็นอยู่นี้เป็นองค์จำลองที่ทำจากปูนปั้นนอกจากนี้ยังพบ สิงห์ปั้นด้วยดินเผาอยู่ ๒ ตัว สันนิษฐานว่า สิงห์ที่พบนี้เป็นที่มาของชื่อ "วัดสิงห์" ซึ่งต่อขุนสิงขรภุมมา ได้ขอไปไว้ที่อำเภอบางระจัน (ซึ่งสมัยนั้นชื่อ อ.สิงห์) ๑ ตัว ปัจจุบันยังมีอยู่ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอบางระจัน อำเภอบางระจัน - วัดพระปรางค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านโคกหม้อ ตำบลเชิงกลัด ภายในบริเวณวัดมีพระปรางค์ศิลปะแบบอยุธยาตอนต้น พุทธศตวรรษที่ ๒๑ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช องค์ปรางค์สูงประมาณ ๑๕ เมตร ก่อด้วยอิฐแบบปรางค์ไทยสูงชะลูดคล้ายฝักข้าวโพด ฐานเตี้ย ภายในกลวงมีคูหาสี่เหลี่ยมจตุรัสบนผนังคูหา และปัจจุบันร่องรอยภาพจิตรกรรมฝาผนังได้ลบเลือนไปแล้ว ด้านหลัง มีพระอุโบสถเก่าแก่แบบอยุธยา หน้าบันเป็นลายแกะสลักไม้รูปตัวสิงห์ และคันทวยต่างๆมีภูเขาและรอยพระพุทธบาทจำลองบนยอดเขา นอกจากนั้นยังปรากฏร่องรอยของเตาเผาแม่น้ำน้อย ประมาณ ๓-๔ เตา วัดพระปรางค์ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๘๗ - แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระปรางค์ (ชัณสูตร) เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ระหว่าง พ.ศ. ๑๙๑๔-๒๓๑๐ ลักษณะตัวเตาเป็นแบบระบายความร้อนเฉียงขึ้น ก่อด้วยอิฐ ตัวเตาบางส่วนคล้ายเรือประทุนจึงเรียก “เตาประทุน” แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ ปล่องไฟ ห้องวางเครื่องปั้นดินเผา และห้องเชื้อเพลิงตัวเตาเผาที่นับว่ามีขนาดใหญ่ มีความยาวถึง ๑๔ เมตร กว้าง ๕.๖๐ เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางของปล่องควันไฟยาว ๒.๑๕ เมตร เคยใช้เป็นที่ผลิตภาชนะดินเผา เช่น ไห อ่าง ครก กระปุก ช่อฟ้า กระเบื้องปูพื้น เป็นต้น - อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลทับยา มีพื้นที่อยู่ในเขตอำเภออินทร์บุรีและอำเภอบางระจัน ห่างจากอำเภอเมืองไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ (สายสิงห์บุรี-ชัยนาท) ประมาณ ๙ กิโลเมตร จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าหมู่ ๗ ตำบลบางกระบือ ประมาณ ๒ กิโลเมตร หรือ เข้าทางตำบลทับยา ประมาณ ๑.๒ กิโลเมตร ก็จะถึงอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ คำว่า “แม่ลา” เป็นชื่อลำน้ำสายหนึ่งในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรีไหลผ่านพื้นที่ ๓ อำเภอ คือ อำเภออินทร์บุรี อำเภอบางระจัน และอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นลำน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารของปลา ฉะนั้น ปลาที่จับได้จากลำน้ำแม่ลาจึงมีรสชาติอร่อย อ้วน เนื้อนุ่ม มัน โดยเฉพาะปลาช่อนแม่ลา ซึ่งเป็นอาหารและของฝาก ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรี และมีอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ริมฝั่งแม่น้ำลาการ้อง อำเภออินทร์บุรี - วัดสุทธาวาส หรือ วัดใหม่ ตั้งอยู่ที่ตำบลทับยา ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 311 เส้นสิงห์บุรี-อินทร์บุรี กิโลเมตรที่ ๑๑-๑๒ เลยจากวัดกระดังงาบุปผารามไปประมาณ ๕ กิโลเมตร หรือ ห่างจากที่ว่าการอำเภออินทร์บุรีไปทางทิศใต้ประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร มีวิหารหลังเก่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติพระจุฬามณี วาดด้วยช่างฝีมือชั้นครู เป็นภาพตอนพระพุทธองค์ทรงออกบรรพชา ภาพตอนผจญมาร ภาพตอนพระพุทธองค์ฉันอาหารที่นายจุนทะถวาย ทรงประชวรแล้วเสด็จไปประทับ ณ ต้นรังคู่ เสด็จสู่ปรินิพพาน และภาพเรื่องราวของการถวายพระเพลิง การแจกจ่ายพระอัฐิธาตุแก่เหล่ากษัตริย์และเทวดา บนหน้าบันเป็นภาพบรรจุพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าลอยในน้ำ นับเป็นโบราณสถานที่มีความงดงามและมีคุณค่าอีกแห่งหนึ่ง - วัดโบสถ์ ตั้งอยู่ที่ตำบลอินทร์บุรี ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข๓๑๑ เส้นสิงห์บุรี-อินทร์บุรี (สายเก่า) กิโลเมตรที่ ๑๔-๑๕ ไปประมาณ ๑๖ กิโลเมตร เป็นพระอารามหลวง เดิมเป็น วัดร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาส่วนพระอุโบสถเป็นเพียงแห่งเดียวที่สร้างโดยใช้รางรถไฟเป็นแกนกลางข้างล่าง และที่น่าสนใจ คือ การแกะสลักบานประตูหน้าต่างโบสถ์ทั้งหลัง โดยช่างที่มีฝีมือแกะสลักของเมืองสิงห์บุรี คือ ช่างชื่น หัตถโกศล ภายในโบสถ์มีพระประธานที่เก่าแก่ พุทธลักษณะที่งดงามมาก ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ได้รับการบูรณะใหม่ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับวัดโบสถ์ ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดโบสถ์มาก่อน ก่อตั้งโดยอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พระเทพสุทธิโมลี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี และอุทัยธานีได้รวบรวมจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๓ มีโบราณวัตถุที่สำคัญและเป็นที่รวมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ เช่น โบราณวัตถุที่ขุดพบได้จากแหล่งโบราณบ้านคูเมือง แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย จัดแสดงเครื่องประดับสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ พัดยศ พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ เครื่องถ้วยศิลปะไทย-จีน เครื่องดนตรีไทย ส่วนชั้นล่าง เป็นการละเล่นพื้นบ้าน เครื่องมือดักปลา เครื่องทอผ้า ตะเกียงโบราณ - เมืองโบราณบ้านคูเมือง (อยู่ภายในสวนรุกขชาติคูเมือง) ตั้งอยู่ที่บ้านคูเมือง ตำบลห้วยชัน ภายในสวนรุกขชาติคูเมือง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๒๓ กิโลเมตร สันนิษฐานว่าเป็นชุมชนโบราณสมัยทวาราวดี ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมมน กว้าง ๖๕๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร สูงจากพื้น ๑ เมตร มีเนินดินขนาดใหญ่ มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ มีการขุดค้นพบภาชนะดินเผามากมาย เช่น เครื่องถ้วยชาม หม้อ ไห กาน้ำ ลูกปัดหินสีต่าง ๆ ตะคันดินเผา ธรรมจักรหินเขียว ตุ้มหู ลูกปัด หินสี และเหรียญเงินมีคำจารึกว่า “ศรีทวารวดีศวรปุญยะ” แสดงให้เห็นว่ามีชุมชนอาศัยอยู่ ในบริเวณนี้ติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยฟูนันจนถึงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันวัตถุโบราณที่ค้นพบได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี และภายในบริเวณเมืองโบราณบ้านคูเมืองปัจจุบันได้จัดให้เป็นสวนรุกขชาติ มีเนื้อที่ประมาณ ๕๐๐ ไร่ มีคูน้ำโบราณล้อมรอบ มีพันธุ์ไม้ต่างๆ ร่มรื่นสวยงาม - วัดม่วง ตั้งอยู่ที่ตำบลอินทร์บุรี ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หากมาจากถนนสายเอเชีย ห่างจากตัวตลาดอินทร์บุรี มีทางเลี้ยวซ้ายไปประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นประมาณปี พ.ศ. ๒๓๖๕ เดิมนั้นมีต้นมะม่วงอยู่มาก จึงเรียกว่า “วัดม่วง” ภายในวัดมีวิหารเก่าแก่เป็นอาคารปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุขยื่นออกมาที่หน้าบันประดับด้วยภาชนะเครื่องถ้วยต่างๆ ในวิหารมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระประธานที่พุทธลักษณะงดงาม ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีรูปฐานสิงห์ มีฐานบัวขนาดใหญ่รองรับ เพดานประดับด้วยลายเขียนรูปดาว มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่น ฝีมือช่างพื้นบ้านสันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๔ และมีเรื่องราวพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ตลอดจนแสดงภาพชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของสังคมโบราณในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี - ไหว้พระอินทร์ที่เมืองอินทร์ ในบริเวณ FN Factory outlet หมู่ 1 ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรีพระอินทร์เป็นมหาเทพที่ยิ่งใหญ่เหนือชีวิตของมนุษย์ และสรรพสัตว์มีหน้าที่ปกป้องดูแลโลกให้พ้นจากสิ่งเลวร้ายต่างๆ เป็นผู้นำเหล่าเทพเจ้าไปกำจัดอสูรร้ายในหลายคราว หากคนดีมีเคราะห์ร้ายพระอินทร์จะลงมาช่วยทุกครั้งไปมีฐานะเป็นพระผู้ดูแลทุกข์สุขของมนุษย์โลก ดินฟ้าอากาศและสงคราม และยังเป็นเทพนักสังคมสงเคราะห์ คนส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า อำนาจของพระอินทร์นั้น จะช่วยปัดเป่าความชั่วร้าย หรือสิ่งไม่ดีบริเวณนั้น พร้อมทั้งปกป้องรักษาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง รวมถึงคุ้มครองผู้บูชาในศาสนาพุทธ พระอินทร์ ยังเป็นเทพผู้รักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ยืนยงถึง 5,000 ปี เนื่องจากพระอินทร์เป็นเทวกษัตริย์ หมายถึงเป็นราชาแห่งเหล่าทวยเทพ จึงมีอำนาจในการสั่งการ ทำลายผู้ที่จะนำพาพระพุทธศาสนาไปในทิศทางที่ไม่ดี เทศกาลงานประเพณี - งานวันวีรชนค่ายบางระจัน จัดขึ้นเป็นประจำในระหว่างวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ของทุกปี ที่บริเวณอนุสาวรีย์วีรชนและอุทยานค่ายบางระจัน ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน ประกอบไปด้วยพิธีสักการะรูปจำลองพระอาจารย์ธรรมโชติ และวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน การแสดงละครประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของวีรชนค่ายบางระจัน ประกอบแสง สี เสียง การละเล่นพื้นบ้าน มหรสพ การแสดงนิทรรศการของดีเมืองสิงห์ต่าง ๆ มากมาย - ประเพณีกำฟ้า เป็นงานบุญพื้นบ้านของชาวไทยพวนที่บ้านบางน้ำเชี่ยว และหมู่บ้านโภคาภิวัฒน์ อำเภอพรหมบุรี จัดขึ้นเพื่อเป็นการบูชาและระลึกถึงเทพยดาผู้รักษาฟากฟ้า และบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ถือเอาวันขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๓ เป็นวันสุกดิบ โดยชาวบ้านจะช่วยกันตำข้าวปุ้น (ขนมจีน) และข้าวจี่ ข้าวหลามไว้สำหรับทำบุญตักบาตรในวันรุ่งขึ้น พิธีจะมีในตอนเย็น เรียกกันว่า “ไปงันข้าวจี่” ชาวบ้านจะนำข้าวสารเหนียว ไข่ น้ำตาล ไปเข้ามงคลในพิธีเจริญพุทธมนต์ กลางคืนจะมีมหรสพแสดงกันเป็นที่สนุกสนาน ตกดึกจะพากันนึ่งข้าวเหนียว ทำขนม ในวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ซึ่งเป็นวันกำฟ้า ชาวบ้านก็จะนำไทยทานและอาหารที่เตรียมไว้ไปร่วมทำบุญที่วัด เมื่อพ้นกำฟ้า ๗ วันแล้ว จะต้องกำฟ้าอีกครึ่งวัน และนับต่อไปอีก ๕ วัน จะมีการจัดอาหารถวายพระ เสร็จแล้วนำไฟดุ้นหนึ่งไปทำพิธีเลียแล้ง โดยการนำไปลอยตามแม่น้ำลำคลอง ถือเป็นการบูชาและระลึกถึงเทพเจ้าเป็นอันเสร็จพิธีกำฟ้า - ประเพณีตีข้าวบิณฑ์ เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ทำกันอยู่แห่งเดียวที่หมู่บ้านจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรีนิยมทำในช่วงวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ของทุกปี ชาวบ้านจะนัดกันทำพิธีโดยการนำข้าวเหนียว หรือ ข้าวเหนียวแดงมาหุง หรือ นึ่งพอสุกนำมาใส่ใบตองพับเป็นรูปกรวย นำไปถวายหลวงพ่อพระนอนจักรสีห์ที่วัดพระนอนจักรสีห์ด้วยการนำพานใส่กรวยข้าวเหนียวที่เตรียมวางไว้ด้านหน้าองค์พระนอน เพื่อทำพิธีถวายข้าวเหนียว เมื่อเห็นว่าเวลาผ่านไปพอสมควรจะทำพิธีลาข้าว ทุกคนจะตรงไปที่พานข้าวของตน แบ่งข้าวเหนียวในกรวยใส่กระทง แล้วนำไปวางไว้ที่หน้าองค์พระนอนพอเป็นสังเขป จากนั้นชาวบ้านจะแยกกันนั่งเป็นวง ๆ ละ ๖-๗ คน แบ่งกันรับประทานข้าวที่เหลือ ซึ่งถือว่าเป็นข้าวบิณฑ์ของหลวงพ่อพระนอนจักรสีห์ - ประเพณีกวนข้าวทิพย์ การกวนข้าวทิพย์ หรือ ข้าวมธุปายาสนี้มักจะจัดขึ้นที่หมู่บ้านวัดกุฎีทองบ้านโภคาภิวัฒน์ วัดอุตมะพิชัย อำเภอพรหมบุรี วันทำพิธีกวนข้าวทิพย์มิได้กำหนดไว้เป็นที่แน่นอนมักจะทำกันในช่วงข้าวกำลังเป็นน้ำนม โดยการปลูกปะรำพิธีแล้วใช้ด้ายสายสิญจน์วนรอบปะรำพิธี นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ แล้วให้หญิงสาวพรหมจารีนำเครื่องปรุงข้าวทิพย์ต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ ๙ สิ่ง ได้แก่ ถั่ว งา นม เนย น้ำตาล มะพร้าว น้ำผึ้ง น้ำอ้อย และน้ำที่คั้นได้ จากข้าวน้ำนมใส่ลงในกระทะที่ใช้ไฟสุมเพลิงจากดวงอาทิตย์ติดไฟด้วยฟืนไม้ชัยพฤกษ์ และไม้พุทรา ขณะใส่ของต่างๆ ลงในกระทะพระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา ย่ำฆ้อง ย่ำกลอง การจัดพิธีกรรมยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้ คือ มีพราหมณ์เข้าพิธี และสาวพรหมจารีที่จะเข้าร่วมพิธีต้องเป็นหญิงสาวที่ยังไม่มีดอกไม้ (ระดู) นุ่งขาวห่มขาว สมทานศีล ๘ เพื่อให้มีความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ จากนั้น จึงช่วยกันกวนข้าวทิพย์ใช้เวลากวนประมาณ ๖ ชั่วโมง เสร็จแล้วตักใส่ภาชนะเตรียมถวายพระในวันรุ่งขึ้น - ประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้) เป็นงานบุญเข้าพรรษาประจำตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี ณ วัดจินดามณี โดยจะมีการจัดกิจกรรมฟื้นฟูประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้) ในช่วงวันเข้า พรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของชุมชนชาวบ้านเวียงจันทร์ที่เป็นบรรพบุรุษของชุมชนในตำบลบ้านแป้ง ตั้งแต่ปู่ย่าตายายให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชน ชาวตำบลบ้านแป้ง ซึ่งประเพณีนี้เป็นประเพณีดั้งเดิมที่มีกันมานานเป็นร้อยปีแล้ว และเพื่อที่จะให้ประเพณีนี้ยังอยู่กับเราไปนานๆ จึงได้กำหนดวันเข้าพรรษาให้เป็นวันตักบาตรดอกไม้ ทางวัดในหมู่บ้านจะมีการตีกลองแฉะ ประมาณครึ่งชั่วโมง ญาติโยมพี่น้องก็จะพาลูกหลานมาที่วัด จัดข้าวตอกดอกไม้ 5 ชนิด คือ ข้าวตอก ดอกมะลิ ดอกรัก ดอกบัว ดอกข้าวโพด ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม จัดเป็นกำใส่บาตรพระ เพื่อใช้เข้าอุโบสถ เป็นพุทธบูชา - การแข่งเรือยาวประเพณี การแข่งขันเรือยาวจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ริมเขื่อนหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ตลอดจนบริเวณลำแม่น้ำน้อย ตามที่หน่วยงาน หรือ ภาคส่วนต่างๆ กำหนดจัดขึ้น ซึ่งมีเรือที่มีชื่อเสียงของจังหวัดต่างๆ ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นงานประเพณีที่ตื่นเต้นสนุกสนาน และเร้าใจ ตลอดจนได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของเรือแต่ละลำที่ตกแต่งลวดลายและประชันฝีพายกันอย่างเต็มที่ - งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี จัดขึ้นประมาณปลายเดือนธันวาคมของทุกปีเนื่องจากจังหวัดสิงห์บุรีมีลำน้ำแม่ลาเป็นลำน้ำธรรมชาติที่มีปลาชุกชุม และมีชื่อเสียงมาก คือ ปลาช่อนแม่ลา ซึ่งเป็นอาหารจานเด็ดของสิงห์บุรี นอกจากนี้สิงห์บุรียังเป็นถิ่นกำเนิดของแม่ครัวหัวป่า ต้นตำรับอาหารคาวหวานที่มีชื่อเสียงในสมัยรัชกาลที่ ๕ อีกด้วย - ประเพณีสงกรานต์ภาคกลาง จัดบริเวณวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อำเภอเมืองสิงห์บุรี โดยมีกิจกรรมเด่นอาทิ ประกวดควายไทยเขางาม สงกรานต์ชายหาด การแสดง แสง สี เสียง “ตำนานพระนอน” ร่วมรับประทานอาหารขันโตก พิธีอัญเชิญห่มผ้าพระนอน พิธีตีข้าวบิณฑ์ กินข้าวหัวป่า กตัญญูกตเวทิตาผู้ใหญ่ ก่อพระเจดีย์ทรายพุทธบูชา เป็นต้น การแข่งขันเรือมาศ 12 ฝีพาย (เยาวชน ชาย – หญิง) การแข่งขันเรือแจวเดี่ยว (ทั่วไป) การแข่งขันเรื่อพายหัวใบ้ท้ายบอด การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน พิธีสรงน้ำพระนอนจักรสีห์จำลอง และสงฆ์น้ำพระภิกษุสงฆ์จากทุกวัดในจังหวัดสิงห์บุรี การประกวดเทพีสงกรานต์ ตลาดนัดลานวัดของดีเมืองสิงห์ วัดพระนอน “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” - ประเพณีลาวแง้ว คือ ประเพณีเพาะกระจาด หรือใส่กระจาด ของชาวตำบลทองเอน อ.อินทร์บุรี โดยการใส่กระจาดจะเริ่มเมื่อมีการประกาศ กำหนดงานบุญมหาชาติ ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะกำหนดไม่ตรงกัน หมู่บ้านใดตรงถึงวันกำหนดวันทำบุญ แต่ละบ้านจะทำขนมเส้นหรือขนมจีบ และข้าวต้มมัดเพื่อเตรียมไว้สำหรับวันงานวันเริ่มแรกของการทำบุญ เรียกว่า "วันตั้ง" ในวันตั้งนี้หมู่บ้านที่ยังไม่ทำบุญก็จะนำผลไม้ เช่น กล้วย อ้อย ส้ม ฯลฯ ไปยังบ้านที่มีงานโดยหนุ่มสาวจะแต่งตัวสวยงามเดินทางเป็นกลุ่มๆ การร่วมงานบุญ นั้นอาจใช้ผลไม้ต่างๆ ที่นำมาหรือเงินก็ได้ และอาจมีธูปเทียนใส่พานนำไปให้เจ้าของบ้าน การนำเอาของมาร่วมสมทบทำบุญ เรียกว่า "ใส่กระจาด" เจ้าของบ้านเลี้ยงอาหารแก่แขก และเมื่อแขกกลับก็จะให้ข้าวต้มมัดเป็นของตอบแทน ประเพณีการใส่กระจาดนี้ หนุ่มสาวจะได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยกันโดยพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่ขัดขวาง วันรุ่งขึ้นจากวันตั้งก็จะเป็นวันเทศน์มหาชาติโดยแต่ละบ้านจะจับสลากกันว่าบ้านไหนจะได้ติดกัณฑ์เทศน์มหาชาติกัณฑ์ไหน สถานที่ก็จัดเตรียมและตกแต่งอย

ชื่อไฟล์ :

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 ชื่อไฟล์ :

 

 

 

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

 

 

 

../add_file/

 

 

 

 ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : pD5ntRqWed34701.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 3ygXJRhWed15001.jpg

ชื่อไฟล์ : LdlLZ8eWed34617.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasfชื่อไฟล์ : ทดสอบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ

ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคนชื่อไฟล์ :
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
../add_file/


ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :

ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเราชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : ตารางแสดงจำนวนปศุสัตว์ (ตัว) จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. ๒๕๕๖ แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี มิถุนายน ๒๕๕๖ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตารางแสดงจำนวนปศุสัตว์ (ตัว) จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. ๒๕๕๖ แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี มิถุนายน ๒๕๕๖ ../add_file/ตารางแสดงจำนวนปศุสัตว์ (ตัว) จำแนกเป็นรายอำเภอ พ.ศ. ๒๕๕๖ แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี มิถุนายน ๒๕๕๖

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : การประมง การผลิตประมง เป็นแหล่งผลิตด้านประมงน้ำจืดที่สำคัญจังหวัดหนึ่งในภาคกลางและยังเป็นแหล่งผลิตปลาช่อนแม่ลาที่มีชื่อเสียง เป็นปลาที่มีรสชาติอร่อยที่สุด ปี ๒๕๕๔ มีครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวน ๑,๗๗๒ ครัวเรือน รวม ๒,๔๐๓ บ่อ คิดเป็นเนื้อที่ ๑,๘๗๘.๔๑ ไร่ จำนวน ๗๓๐ กระชัง คิดเป็นเนื้อที่ ๑๕.๖๐ ไร่ แหล่งที่มาของข้อมูล : จังหวัดสิงห์บุรี เมษายน ๒๕๕๖ อุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จำนวนทั้งสิ้น ๒๗๑ โรงงาน เงินลงทุนรวม ๑๖,๙๔๘.๖๖๓ ล้านบาท และมีจำนวนคนงาน ๑๓,๓๒๒ คน อุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด ๓ อันดับแรกของจังหวัดสิงห์บุรี คือ 1.อุตสาหกรรมอโลหะ ประกอบด้วยการผลิต แปรรูปหินแกรนิต และหินอ่อน เป็นหลักรองลงมาได้แก่ ผลิตคอนกรีตมวลเบา ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตอิฐดินเผา ปัจจุบันมีโรงงานทั้งสิ้น ๕๑ โรงงาน เงินลงทุน ๓,๔๙๔ ล้านบาท คนงาน ๑,๖๑๘ คน 2.อุตสาหกรรมกระดาษ ประกอบด้วย การผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ เป็นหลัก รองลงมาได้แก่ ผลิตกระดาษชนิดต่างๆ ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น ๒ โรงงาน เงินลงทุน ๓,๒๔๐ ล้านบาท คนงาน ๕๑๒ คน 3.อุตสาหกรรมพลาสติก ประกอบด้วยการผลิตทำของใช้จากพลาสติก และผลิตพลาสติกทุกชนิดรองลงมาได้แก่ ผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือ เคลือบด้วยพลาสติก และทำขวดพลาสติกบรรจุยา ปัจจุบันมีดรงงานทั้งสิ้น ๑๓ โรงงาน เงินลงทุน ๓,๑๗๑ ล้านบาท คนงาน ๘๔๐ คน แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี พฤษภาคม ๒๕๕๗ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: การประมง การผลิตประมง เป็นแหล่งผลิตด้านประมงน้ำจืดที่สำคัญจังหวัดหนึ่งในภาคกลางและยังเป็นแหล่งผลิตปลาช่อนแม่ลาที่มีชื่อเสียง เป็นปลาที่มีรสชาติอร่อยที่สุด ปี ๒๕๕๔ มีครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวน ๑,๗๗๒ ครัวเรือน รวม ๒,๔๐๓ บ่อ คิดเป็นเนื้อที่ ๑,๘๗๘.๔๑ ไร่ จำนวน ๗๓๐ กระชัง คิดเป็นเนื้อที่ ๑๕.๖๐ ไร่ แหล่งที่มาของข้อมูล : จังหวัดสิงห์บุรี เมษายน ๒๕๕๖ อุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จำนวนทั้งสิ้น ๒๗๑ โรงงาน เงินลงทุนรวม ๑๖,๙๔๘.๖๖๓ ล้านบาท และมีจำนวนคนงาน ๑๓,๓๒๒ คน อุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด ๓ อันดับแรกของจังหวัดสิงห์บุรี คือ 1.อุตสาหกรรมอโลหะ ประกอบด้วยการผลิต แปรรูปหินแกรนิต และหินอ่อน เป็นหลักรองลงมาได้แก่ ผลิตคอนกรีตมวลเบา ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตอิฐดินเผา ปัจจุบันมีโรงงานทั้งสิ้น ๕๑ โรงงาน เงินลงทุน ๓,๔๙๔ ล้านบาท คนงาน ๑,๖๑๘ คน 2.อุตสาหกรรมกระดาษ ประกอบด้วย การผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ เป็นหลัก รองลงมาได้แก่ ผลิตกระดาษชนิดต่างๆ ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น ๒ โรงงาน เงินลงทุน ๓,๒๔๐ ล้านบาท คนงาน ๕๑๒ คน 3.อุตสาหกรรมพลาสติก ประกอบด้วยการผลิตทำของใช้จากพลาสติก และผลิตพลาสติกทุกชนิดรองลงมาได้แก่ ผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือ เคลือบด้วยพลาสติก และทำขวดพลาสติกบรรจุยา ปัจจุบันมีดรงงานทั้งสิ้น ๑๓ โรงงาน เงินลงทุน ๓,๑๗๑ ล้านบาท คนงาน ๘๔๐ คน แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี พฤษภาคม ๒๕๕๗ ../add_file/การประมง การผลิตประมง เป็นแหล่งผลิตด้านประมงน้ำจืดที่สำคัญจังหวัดหนึ่งในภาคกลางและยังเป็นแหล่งผลิตปลาช่อนแม่ลาที่มีชื่อเสียง เป็นปลาที่มีรสชาติอร่อยที่สุด ปี ๒๕๕๔ มีครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวน ๑,๗๗๒ ครัวเรือน รวม ๒,๔๐๓ บ่อ คิดเป็นเนื้อที่ ๑,๘๗๘.๔๑ ไร่ จำนวน ๗๓๐ กระชัง คิดเป็นเนื้อที่ ๑๕.๖๐ ไร่ แหล่งที่มาของข้อมูล : จังหวัดสิงห์บุรี เมษายน ๒๕๕๖ อุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จำนวนทั้งสิ้น ๒๗๑ โรงงาน เงินลงทุนรวม ๑๖,๙๔๘.๖๖๓ ล้านบาท และมีจำนวนคนงาน ๑๓,๓๒๒ คน อุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด ๓ อันดับแรกของจังหวัดสิงห์บุรี คือ 1.อุตสาหกรรมอโลหะ ประกอบด้วยการผลิต แปรรูปหินแกรนิต และหินอ่อน เป็นหลักรองลงมาได้แก่ ผลิตคอนกรีตมวลเบา ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตอิฐดินเผา ปัจจุบันมีโรงงานทั้งสิ้น ๕๑ โรงงาน เงินลงทุน ๓,๔๙๔ ล้านบาท คนงาน ๑,๖๑๘ คน 2.อุตสาหกรรมกระดาษ ประกอบด้วย การผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ เป็นหลัก รองลงมาได้แก่ ผลิตกระดาษชนิดต่างๆ ปัจจุบันมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น ๒ โรงงาน เงินลงทุน ๓,๒๔๐ ล้านบาท คนงาน ๕๑๒ คน 3.อุตสาหกรรมพลาสติก ประกอบด้วยการผลิตทำของใช้จากพลาสติก และผลิตพลาสติกทุกชนิดรองลงมาได้แก่ ผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือ เคลือบด้วยพลาสติก และทำขวดพลาสติกบรรจุยา ปัจจุบันมีดรงงานทั้งสิ้น ๑๓ โรงงาน เงินลงทุน ๓,๑๗๑ ล้านบาท คนงาน ๘๔๐ คน แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี พฤษภาคม ๒๕๕๗

ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม ../add_file/อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

ชื่อไฟล์ : kepYB65Tue33544.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 6jTIiPYTue42737.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : gsDBPHXTue42807.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : LhDbPe1Fri11937.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 4z53lLOFri12213.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : w3-animate-right ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: w3-animate-right ../add_file/w3-animate-right

ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรมชื่อไฟล์ : ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดสิงห์บุรีตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบน ระหว่างเส้นละติจูด ๑๔ องศา ๔๓ ลิปดา ถึง ๑๕ องศา ๖ ลิปดาเหนือ เส้นลองติจูดที่ ๑๐๐ องศา ๑๑ ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๘๒๒.๔๗๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๑๔,๐๔๙ ไร่ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอบ้านหมี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทิศใต้ ติดต่ออำเภอไชโย อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ทิศตะวันตก ติดต่ออำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และมีแม่น้ำน้อยไหลผ่านบริเวณตอนใต้ของจังหวัดเหมาะสำหรับการทำกสิกรรม สิงห์บุรีเป็นที่ราบลุ่ม และพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น ซึ่งเกิดตะกอนการทับถมของตะกอนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเวลานาน มีแม่น้ำไหลผ่าน ๓ สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และแม่น้ำลพบุรี นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสายอื่นๆ คือ ลำแม่ลา ลำการ้อง ลำเชียงราก และลำโพธิ์ชัย ไม่มีพื้นที่เป็นภูเขา ป่าไม้ และไม่มีร่าตุที่สำคัญ ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ฤดูฝน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม ฤดูหนาวตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - มกราคม การคมนาคม จังหวัดสิงห์บุรี มีทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงจังหวัดสามารถเดินทางได้โดยสะดวก ถนนสายหลักที่สำคัญได้แก่ ๑. หมายเลข ๓๒ สายเอเชียแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนคร- ศรีอยุธยา ผ่านจังหวัดอ่างทอง ถึง จังหวัดสิงห์บุรี ๒. หมายเลข ๓๐๙ สายอ่างทอง - ชัยนาท เป็นเส้นทางที่เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ผ่านพระนครศรีอยุธยา -อ่างทอง – สิงห์บุรี - ชัยนาท 1.หมายเลข ๓๑๑ สายลพบุรี - สิงห์บุรี เชื่อมต่อจากทางหลวง ๓๐๙ ที่จังหวัดสิงห์บุรี 2.หมายเลข ๑๑ จากอำเภออินทร์บุรี - พิษณุโลก เป็นเส้นทางผ่านอำเภอตากฟ้า อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 3.หมายเลข ๓๐๓๙ สายสุพรรณบุรี - สิงห์บุรี โดยผ่านเส้นทางด้านอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าทางอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นอกจากนี้ยังมีเส้นทางแยกจากทางหลวง การบริการรถโดยสารประจำทางของจังหวัดสิงห์บุรี มีให้บริการ ๒ ประเภท คือ รถโดยสารปรับอากาศ ชั้น ๒ และรถโดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ ซึ่งมีเส้นทางหลัก คือ กรุงเทพ - สิงห์บุรี , กรุงเทพ - อำเภอวัดสิงห์ และกรุงเทพ - อำเภอหันคา ซึ่งผ่านจังหวัดสิงห์บุรี ประชาชน จากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี รวม ๒๑๓,๒๑๖ คน แยกเป็นชาย จำนวน ๑๐๑,๗๔๓ คน และหญิง จำนวน ๑๑๑,๔๗๓ คน การเกษตร จังหวัดสิงห์บุรีมีพื้นที่ทั้งหมด ๕๑๔,๐๔๙ ไร่ มีพื้นที่อยู่ในเขตชลประทาน ๔๒๙,๕๑๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๕ ของพื้นที่จังหวัด โดยพื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน มีการใช้พื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด ๔๑๔,๒๓๒ ไร่ (ร้อยละ ๘๐.๕๘) จำแนกเป็นที่นา ๓๗๕,๖๖๓ ไร่ (ร้อยละ ๘๑.๐๓) พื้นที่ปลูกพืชไร่ ๑๐,๓๐๗ ไร่ (ร้อยละ ๒.๔๙) พื้นที่สวน ๒๕,๕๔๒ ไร่ (ร้อยละ ๖.๑๗) พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ๙๒๑ ไร่ (ร้อยละ ๐.๒๒) และพื้นที่ประมงเพาะเลี้ยง ๑,๗๙๙ ไร่ (ร้อยละ ๐.๔๓) เขตการปกครอง จังหวัดสิงห์บุรีแบ่งการปกครองออกเป็น ๖ อำเภอ ๔๓ ตำบล ๓๖๔ หมู่บ้าน ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ เทศบาลเมือง ๖ เทศบาลตำบล และ ๓๓ องค์การบริหารส่วนตำบล ดังแสดงในตาราง แหล่งที่มาของข้อมูล : จังหวัดสิงห์บุรี เมษายน ๒๕๕๖ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดสิงห์บุรีตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบน ระหว่างเส้นละติจูด ๑๔ องศา ๔๓ ลิปดา ถึง ๑๕ องศา ๖ ลิปดาเหนือ เส้นลองติจูดที่ ๑๐๐ องศา ๑๑ ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๘๒๒.๔๗๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๑๔,๐๔๙ ไร่ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอบ้านหมี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทิศใต้ ติดต่ออำเภอไชโย อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ทิศตะวันตก ติดต่ออำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และมีแม่น้ำน้อยไหลผ่านบริเวณตอนใต้ของจังหวัดเหมาะสำหรับการทำกสิกรรม สิงห์บุรีเป็นที่ราบลุ่ม และพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น ซึ่งเกิดตะกอนการทับถมของตะกอนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเวลานาน มีแม่น้ำไหลผ่าน ๓ สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และแม่น้ำลพบุรี นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสายอื่นๆ คือ ลำแม่ลา ลำการ้อง ลำเชียงราก และลำโพธิ์ชัย ไม่มีพื้นที่เป็นภูเขา ป่าไม้ และไม่มีร่าตุที่สำคัญ ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ฤดูฝน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม ฤดูหนาวตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - มกราคม การคมนาคม จังหวัดสิงห์บุรี มีทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงจังหวัดสามารถเดินทางได้โดยสะดวก ถนนสายหลักที่สำคัญได้แก่ ๑. หมายเลข ๓๒ สายเอเชียแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนคร- ศรีอยุธยา ผ่านจังหวัดอ่างทอง ถึง จังหวัดสิงห์บุรี ๒. หมายเลข ๓๐๙ สายอ่างทอง - ชัยนาท เป็นเส้นทางที่เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ผ่านพระนครศรีอยุธยา -อ่างทอง – สิงห์บุรี - ชัยนาท 1.หมายเลข ๓๑๑ สายลพบุรี - สิงห์บุรี เชื่อมต่อจากทางหลวง ๓๐๙ ที่จังหวัดสิงห์บุรี 2.หมายเลข ๑๑ จากอำเภออินทร์บุรี - พิษณุโลก เป็นเส้นทางผ่านอำเภอตากฟ้า อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 3.หมายเลข ๓๐๓๙ สายสุพรรณบุรี - สิงห์บุรี โดยผ่านเส้นทางด้านอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าทางอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นอกจากนี้ยังมีเส้นทางแยกจากทางหลวง การบริการรถโดยสารประจำทางของจังหวัดสิงห์บุรี มีให้บริการ ๒ ประเภท คือ รถโดยสารปรับอากาศ ชั้น ๒ และรถโดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ ซึ่งมีเส้นทางหลัก คือ กรุงเทพ - สิงห์บุรี , กรุงเทพ - อำเภอวัดสิงห์ และกรุงเทพ - อำเภอหันคา ซึ่งผ่านจังหวัดสิงห์บุรี ประชาชน จากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี รวม ๒๑๓,๒๑๖ คน แยกเป็นชาย จำนวน ๑๐๑,๗๔๓ คน และหญิง จำนวน ๑๑๑,๔๗๓ คน การเกษตร จังหวัดสิงห์บุรีมีพื้นที่ทั้งหมด ๕๑๔,๐๔๙ ไร่ มีพื้นที่อยู่ในเขตชลประทาน ๔๒๙,๕๑๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๕ ของพื้นที่จังหวัด โดยพื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน มีการใช้พื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด ๔๑๔,๒๓๒ ไร่ (ร้อยละ ๘๐.๕๘) จำแนกเป็นที่นา ๓๗๕,๖๖๓ ไร่ (ร้อยละ ๘๑.๐๓) พื้นที่ปลูกพืชไร่ ๑๐,๓๐๗ ไร่ (ร้อยละ ๒.๔๙) พื้นที่สวน ๒๕,๕๔๒ ไร่ (ร้อยละ ๖.๑๗) พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ๙๒๑ ไร่ (ร้อยละ ๐.๒๒) และพื้นที่ประมงเพาะเลี้ยง ๑,๗๙๙ ไร่ (ร้อยละ ๐.๔๓) เขตการปกครอง จังหวัดสิงห์บุรีแบ่งการปกครองออกเป็น ๖ อำเภอ ๔๓ ตำบล ๓๖๔ หมู่บ้าน ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ เทศบาลเมือง ๖ เทศบาลตำบล และ ๓๓ องค์การบริหารส่วนตำบล ดังแสดงในตาราง แหล่งที่มาของข้อมูล : จังหวัดสิงห์บุรี เมษายน ๒๕๕๖ ../add_file/ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดสิงห์บุรีตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบน ระหว่างเส้นละติจูด ๑๔ องศา ๔๓ ลิปดา ถึง ๑๕ องศา ๖ ลิปดาเหนือ เส้นลองติจูดที่ ๑๐๐ องศา ๑๑ ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๘๒๒.๔๗๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๑๔,๐๔๙ ไร่ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอบ้านหมี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ทิศใต้ ติดต่ออำเภอไชโย อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ทิศตะวันตก ติดต่ออำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และมีแม่น้ำน้อยไหลผ่านบริเวณตอนใต้ของจังหวัดเหมาะสำหรับการทำกสิกรรม สิงห์บุรีเป็นที่ราบลุ่ม และพื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้น ซึ่งเกิดตะกอนการทับถมของตะกอนริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเวลานาน มีแม่น้ำไหลผ่าน ๓ สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และแม่น้ำลพบุรี นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสายอื่นๆ คือ ลำแม่ลา ลำการ้อง ลำเชียงราก และลำโพธิ์ชัย ไม่มีพื้นที่เป็นภูเขา ป่าไม้ และไม่มีร่าตุที่สำคัญ ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ฤดูฝน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม ฤดูหนาวตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - มกราคม การคมนาคม จังหวัดสิงห์บุรี มีทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงจังหวัดสามารถเดินทางได้โดยสะดวก ถนนสายหลักที่สำคัญได้แก่ ๑. หมายเลข ๓๒ สายเอเชียแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ ที่อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนคร- ศรีอยุธยา ผ่านจังหวัดอ่างทอง ถึง จังหวัดสิงห์บุรี ๒. หมายเลข ๓๐๙ สายอ่างทอง - ชัยนาท เป็นเส้นทางที่เริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ผ่านพระนครศรีอยุธยา -อ่างทอง – สิงห์บุรี - ชัยนาท 1.หมายเลข ๓๑๑ สายลพบุรี - สิงห์บุรี เชื่อมต่อจากทางหลวง ๓๐๙ ที่จังหวัดสิงห์บุรี 2.หมายเลข ๑๑ จากอำเภออินทร์บุรี - พิษณุโลก เป็นเส้นทางผ่านอำเภอตากฟ้า อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 3.หมายเลข ๓๐๓๙ สายสุพรรณบุรี - สิงห์บุรี โดยผ่านเส้นทางด้านอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าทางอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นอกจากนี้ยังมีเส้นทางแยกจากทางหลวง การบริการรถโดยสารประจำทางของจังหวัดสิงห์บุรี มีให้บริการ ๒ ประเภท คือ รถโดยสารปรับอากาศ ชั้น ๒ และรถโดยสารปรับอากาศ ชั้น ๑ ซึ่งมีเส้นทางหลัก คือ กรุงเทพ - สิงห์บุรี , กรุงเทพ - อำเภอวัดสิงห์ และกรุงเทพ - อำเภอหันคา ซึ่งผ่านจังหวัดสิงห์บุรี ประชาชน จากประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีราษฎรจังหวัดสิงห์บุรี รวม ๒๑๓,๒๑๖ คน แยกเป็นชาย จำนวน ๑๐๑,๗๔๓ คน และหญิง จำนวน ๑๑๑,๔๗๓ คน การเกษตร จังหวัดสิงห์บุรีมีพื้นที่ทั้งหมด ๕๑๔,๐๔๙ ไร่ มีพื้นที่อยู่ในเขตชลประทาน ๔๒๙,๕๑๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๕ ของพื้นที่จังหวัด โดยพื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน มีการใช้พื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด ๔๑๔,๒๓๒ ไร่ (ร้อยละ ๘๐.๕๘) จำแนกเป็นที่นา ๓๗๕,๖๖๓ ไร่ (ร้อยละ ๘๑.๐๓) พื้นที่ปลูกพืชไร่ ๑๐,๓๐๗ ไร่ (ร้อยละ ๒.๔๙) พื้นที่สวน ๒๕,๕๔๒ ไร่ (ร้อยละ ๖.๑๗) พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ๙๒๑ ไร่ (ร้อยละ ๐.๒๒) และพื้นที่ประมงเพาะเลี้ยง ๑,๗๙๙ ไร่ (ร้อยละ ๐.๔๓) เขตการปกครอง จังหวัดสิงห์บุรีแบ่งการปกครองออกเป็น ๖ อำเภอ ๔๓ ตำบล ๓๖๔ หมู่บ้าน ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ เทศบาลเมือง ๖ เทศบาลตำบล และ ๓๓ องค์การบริหารส่วนตำบล ดังแสดงในตาราง แหล่งที่มาของข้อมูล : จังหวัดสิงห์บุรี เมษายน ๒๕๕๖

ชื่อไฟล์ : มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้ (๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย (๒) จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (๓) สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (๔) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น (๕) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น (๖) อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาตำบล (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๗ ทวิ) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๘) จัดทำกิจการใดๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (๙) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด บรรดาอำนาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาค อาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๔๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๔๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นโดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติ มาตรา ๕๐ การดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์อาจทำได้ โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้ (๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย (๒) จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (๓) สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (๔) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น (๕) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น (๖) อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาตำบล (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๗ ทวิ) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๘) จัดทำกิจการใดๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (๙) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด บรรดาอำนาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาค อาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๔๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๔๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นโดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติ มาตรา ๕๐ การดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์อาจทำได้ โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ../add_file/มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้ (๑) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย (๒) จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (๓) สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (๔) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น (๕) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น (๖) อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะภายในเขตสภาตำบล (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๗ ทวิ) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (๘) จัดทำกิจการใดๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (๙) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด บรรดาอำนาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาค อาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๔๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๔๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่นโดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติ มาตรา ๕๐ การดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์อาจทำได้ โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ชื่อไฟล์ : มาตรา ๑๗ ภาย ใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (๕) การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๖) การจัดการศึกษา (๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม (๑๑) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม (๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ (๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (๑๕) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ (๑๖) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง (๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ (๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร (๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด (๒๔) จัดทำกิจการใดอันเป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่อยู่ในเขต และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (๒๘) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (๒๙) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด มาตรา ๒๑ บรรดาอำนาจและหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมายรัฐอาจมอบอำนาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแทนได้ ในการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ ร่วมมือกันดำเนินการหรืออาจร้องขอให้รัฐหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น แล้วแต่กรณี ดำเนินการแทนได้ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: มาตรา ๑๗ ภาย ใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (๕) การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๖) การจัดการศึกษา (๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม (๑๑) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม (๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ (๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (๑๕) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ (๑๖) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง (๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ (๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร (๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด (๒๔) จัดทำกิจการใดอันเป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่อยู่ในเขต และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (๒๘) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (๒๙) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด มาตรา ๒๑ บรรดาอำนาจและหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมายรัฐอาจมอบอำนาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแทนได้ ในการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ ร่วมมือกันดำเนินการหรืออาจร้องขอให้รัฐหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น แล้วแต่กรณี ดำเนินการแทนได้ ../add_file/มาตรา ๑๗ ภาย ใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด (๒) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (๓) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (๔) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (๕) การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๖) การจัดการศึกษา (๗) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (๘) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (๙) การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม (๑๐) การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม (๑๑) การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม (๑๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ (๑๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (๑๕) การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการทำกิจการไม่ว่าจะดำเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ (๑๖) การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (๑๗) การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง (๑๘) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (๒๐) การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ (๒๑) การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร (๒๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๒๓) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด (๒๔) จัดทำกิจการใดอันเป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่อยู่ในเขต และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (๒๖) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น (๒๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (๒๘) จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น กำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (๒๙) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด มาตรา ๒๑ บรรดาอำนาจและหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐตามกฎหมายรัฐอาจมอบอำนาจและหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแทนได้ ในการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ ร่วมมือกันดำเนินการหรืออาจร้องขอให้รัฐหรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น แล้วแต่กรณี ดำเนินการแทนได้

ชื่อไฟล์ : ข้อ ๑ ลักษณะของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัด (๑) ดําเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด (๒) เป็นการดําเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และไม่เข้าไปดำเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดําเนินการได้เอง (๓) เข้าไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือ มีผู้ที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป ข้อ ๒ ในการดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจะดำเนินการเพื่อให้เป็นไปในลักษณะดังนี้ คือ (๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัด โดยการสร้างและพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเพื่อนําไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสมดุลย์และคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ (๒) การก่อสร้างและบํารุงรักษาโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หรือมีการ เกี่ยวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่ดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด (๓) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับจังหวัด และไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพและมุ้งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด (๔) การส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรมของจังหวัด (๕) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทําหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดน้ำเสียรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด (๖) ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด (๗) ดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมถ่ายโอนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด “มีหน้าที่ที่ต้องทํา” ข้อ ๓ การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จะกระทําได้แต่เฉพาะกรณีที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะต้องดําเนินการเอง แต่ไม่สามารถดําเนินการเองได้ เนื่องจากเป็นงานปฏิบัติซึ่งจะต้องใช้เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานของรัฐนั้นมีความสามารถที่จะดําเนินการได้ดีกว่า และผลของการให้การสนับสนุนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด จะกระทําได้ในกรณีที่เร่งด่วนและจำเป็นหากไม่ดําเนินการจะก่อให้เกิด ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชน การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะของการส่งเสริมความสามารถดำเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้สิ่งของ หรือการเข้าไปดำเนินการแทน ข้อ ๔ หากมีปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่กำหนด ไว้ในข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ในการวินิจฉัยและดำเนินการตามประกาศนี้ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ข้อ ๑ ลักษณะของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัด (๑) ดําเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด (๒) เป็นการดําเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และไม่เข้าไปดำเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดําเนินการได้เอง (๓) เข้าไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือ มีผู้ที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป ข้อ ๒ ในการดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจะดำเนินการเพื่อให้เป็นไปในลักษณะดังนี้ คือ (๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัด โดยการสร้างและพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเพื่อนําไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสมดุลย์และคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ (๒) การก่อสร้างและบํารุงรักษาโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หรือมีการ เกี่ยวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่ดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด (๓) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับจังหวัด และไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพและมุ้งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด (๔) การส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรมของจังหวัด (๕) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทําหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดน้ำเสียรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด (๖) ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด (๗) ดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมถ่ายโอนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด “มีหน้าที่ที่ต้องทํา” ข้อ ๓ การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จะกระทําได้แต่เฉพาะกรณีที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะต้องดําเนินการเอง แต่ไม่สามารถดําเนินการเองได้ เนื่องจากเป็นงานปฏิบัติซึ่งจะต้องใช้เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานของรัฐนั้นมีความสามารถที่จะดําเนินการได้ดีกว่า และผลของการให้การสนับสนุนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด จะกระทําได้ในกรณีที่เร่งด่วนและจำเป็นหากไม่ดําเนินการจะก่อให้เกิด ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชน การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะของการส่งเสริมความสามารถดำเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้สิ่งของ หรือการเข้าไปดำเนินการแทน ข้อ ๔ หากมีปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่กำหนด ไว้ในข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ในการวินิจฉัยและดำเนินการตามประกาศนี้ ../add_file/ ข้อ ๑ ลักษณะของการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัด (๑) ดําเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด (๒) เป็นการดําเนินงานที่ปรากฏถึงกิจกรรมที่เป็นภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ที่มุ่งต่อประโยชน์ของท้องถิ่นหรือประชาชนเป็นส่วนรวม และไม่เข้าไปดำเนินงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดสามารถดําเนินการได้เอง (๓) เข้าไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องหรือ มีผู้ที่ได้รับประโยชน์ในองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมากกว่า ๑ แห่งขึ้นไป ข้อ ๒ ในการดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรจะดำเนินการเพื่อให้เป็นไปในลักษณะดังนี้ คือ (๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัด โดยการสร้างและพัฒนาระบบการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเพื่อนําไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสมดุลย์และคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ (๒) การก่อสร้างและบํารุงรักษาโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หรือมีการ เกี่ยวเนื่องกันหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการที่ดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด (๓) การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับจังหวัด และไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายศักยภาพและมุ้งต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด (๔) การส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การส่งเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรมของจังหวัด (๕) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทําหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม การดูแลระบบบําบัดน้ำเสียรวมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด (๖) ให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในเขตจังหวัด (๗) ดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติ การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมถ่ายโอนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด “มีหน้าที่ที่ต้องทํา” ข้อ ๓ การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จะกระทําได้แต่เฉพาะกรณีที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่จะต้องดําเนินการเอง แต่ไม่สามารถดําเนินการเองได้ เนื่องจากเป็นงานปฏิบัติซึ่งจะต้องใช้เทคนิควิชาการสูง และหน่วยงานของรัฐนั้นมีความสามารถที่จะดําเนินการได้ดีกว่า และผลของการให้การสนับสนุนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด การสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด จะกระทําได้ในกรณีที่เร่งด่วนและจำเป็นหากไม่ดําเนินการจะก่อให้เกิด ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประชาชน การให้การสนับสนุนแก่ประชาคม องค์กรประชาชน ควรเป็นไปในลักษณะของการส่งเสริมความสามารถดำเนินการ โดยใช้ศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผลประโยชน์ โดยไม่ให้การสนับสนุนในลักษณะของการให้สิ่งของ หรือการเข้าไปดำเนินการแทน ข้อ ๔ หากมีปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่กำหนด ไว้ในข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ในการวินิจฉัยและดำเนินการตามประกาศนี้

ชื่อไฟล์ : ให้ยกเลิกวรรคหนึ่งและวรรคสองของข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ให้ยกเลิกวรรคหนึ่งและวรรคสองของข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ../add_file/ ให้ยกเลิกวรรคหนึ่งและวรรคสองของข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖

ชื่อไฟล์ : ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล อาจสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัดในภารกิจด้านการศึกษาหรือด้านการสาธารณสุขได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ภารกิจอื่นนอกจากภารกิจด้านการศึกษาหรือด้านการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งจะสนับสนุนได้ เมื่อได้รับ ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นรายกรณีไป ข้อ ๒ การสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๑ จะกระทำได้ต่อเมื่อ (๑) ภารกิจที่จะสนับสนุนจะต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุน (๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุน ต้องกำหนดโครงการอันเป็นภารกิจหลักของตนเองตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ใน งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเสียก่อน แล้วจึงสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (๓) การให้การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องคำนึงถึงสถานะทาง การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนด้วย ข้อ ๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะให้การสนับสนุนแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเหตุผลและรายละเอียดว่าโครงการมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการและมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน การเสนอขอรับการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนต้องแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในโครงการที่เสนอ โดยแบ่งส่วนที่ผู้รับการสนับสนุนมีงบประมาณของตนเองและส่วนที่จะขอรับการสนับสนุนให้ชัดเจน ข้อ ๔ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนเห็นสมควรสนับสนุนโครงการตามข้อ ๓ ให้นำโครงการนั้นบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามโครงการโดยด่วนจะไม่ ดำเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้ แต่ให้รายงานการสนับสนุนดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดทราบด้วย ข้อ ๕ การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สนับสนุนเป็นเงิน บุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ และปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคาร ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่น ได้ไม่เกินร้อยละสิบของรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ การคำนวณวงเงินงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงงบประมาณที่สนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ ในเขตจังหวัดด้วย การสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง จะสนับสนุนโดยใช้งบประมาณของตนและดำเนินการแทนก็ได้ ข้อ ๘ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีความจำเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณในโครงการใดเกินอัตราหรือไม่อาจดำเนินการ ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้เสนอต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณีไป ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล อาจสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัดในภารกิจด้านการศึกษาหรือด้านการสาธารณสุขได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ภารกิจอื่นนอกจากภารกิจด้านการศึกษาหรือด้านการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งจะสนับสนุนได้ เมื่อได้รับ ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นรายกรณีไป ข้อ ๒ การสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๑ จะกระทำได้ต่อเมื่อ (๑) ภารกิจที่จะสนับสนุนจะต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุน (๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุน ต้องกำหนดโครงการอันเป็นภารกิจหลักของตนเองตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ใน งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเสียก่อน แล้วจึงสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (๓) การให้การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องคำนึงถึงสถานะทาง การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนด้วย ข้อ ๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะให้การสนับสนุนแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเหตุผลและรายละเอียดว่าโครงการมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการและมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน การเสนอขอรับการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนต้องแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในโครงการที่เสนอ โดยแบ่งส่วนที่ผู้รับการสนับสนุนมีงบประมาณของตนเองและส่วนที่จะขอรับการสนับสนุนให้ชัดเจน ข้อ ๔ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนเห็นสมควรสนับสนุนโครงการตามข้อ ๓ ให้นำโครงการนั้นบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามโครงการโดยด่วนจะไม่ ดำเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้ แต่ให้รายงานการสนับสนุนดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดทราบด้วย ข้อ ๕ การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สนับสนุนเป็นเงิน บุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ และปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคาร ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่น ได้ไม่เกินร้อยละสิบของรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ การคำนวณวงเงินงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงงบประมาณที่สนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ ในเขตจังหวัดด้วย การสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง จะสนับสนุนโดยใช้งบประมาณของตนและดำเนินการแทนก็ได้ ข้อ ๘ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีความจำเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณในโครงการใดเกินอัตราหรือไม่อาจดำเนินการ ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้เสนอต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณีไป ../add_file/ข้อ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล อาจสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัดในภารกิจด้านการศึกษาหรือด้านการสาธารณสุขได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ภารกิจอื่นนอกจากภารกิจด้านการศึกษาหรือด้านการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งจะสนับสนุนได้ เมื่อได้รับ ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นรายกรณีไป ข้อ ๒ การสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๑ จะกระทำได้ต่อเมื่อ (๑) ภารกิจที่จะสนับสนุนจะต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุน (๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุน ต้องกำหนดโครงการอันเป็นภารกิจหลักของตนเองตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ใน งบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเสียก่อน แล้วจึงสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (๓) การให้การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องคำนึงถึงสถานะทาง การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนด้วย ข้อ ๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนเสนอโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะให้การสนับสนุนแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเหตุผลและรายละเอียดว่าโครงการมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการและมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน การเสนอขอรับการสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ขอรับการสนับสนุนต้องแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมในโครงการที่เสนอ โดยแบ่งส่วนที่ผู้รับการสนับสนุนมีงบประมาณของตนเองและส่วนที่จะขอรับการสนับสนุนให้ชัดเจน ข้อ ๔ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนเห็นสมควรสนับสนุนโครงการตามข้อ ๓ ให้นำโครงการนั้นบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามโครงการโดยด่วนจะไม่ ดำเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้ แต่ให้รายงานการสนับสนุนดังกล่าวต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดทราบด้วย ข้อ ๕ การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สนับสนุนเป็นเงิน บุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ และปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคาร ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่น ได้ไม่เกินร้อยละสิบของรายได้ของปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐ การคำนวณวงเงินงบประมาณตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงงบประมาณที่สนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ ในเขตจังหวัดด้วย การสนับสนุนตามวรรคหนึ่ง จะสนับสนุนโดยใช้งบประมาณของตนและดำเนินการแทนก็ได้ ข้อ ๘ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีความจำเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณในโครงการใดเกินอัตราหรือไม่อาจดำเนินการ ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้เสนอต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณีไป

ชื่อไฟล์ : ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมดำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ๑. จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร ๒. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๓. บำบัดน้ำเสีย ๔. บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕. วางผังเมือง ๖. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ๗. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ ๘. จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ และตลาด ๙. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๐. รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ๑๑. จัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา และบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ๑๒. จัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา สถานพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ และสวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสำหรับราษฎร ๑๓. จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ ๑๔. ป้องกันและบำบัดรักษาโรค ๑๕. จัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล ๑๖. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑๗. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ ๑๘. กิจการที่ได้มีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา อบจ. ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมดำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ๑. จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร ๒. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๓. บำบัดน้ำเสีย ๔. บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕. วางผังเมือง ๖. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ๗. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ ๘. จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ และตลาด ๙. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๐. รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ๑๑. จัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา และบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ๑๒. จัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา สถานพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ และสวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสำหรับราษฎร ๑๓. จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ ๑๔. ป้องกันและบำบัดรักษาโรค ๑๕. จัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล ๑๖. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑๗. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ ๑๘. กิจการที่ได้มีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา อบจ. ../add_file/ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นสมควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมดำเนินการ หรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ๑. จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร ๒. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๓. บำบัดน้ำเสีย ๔. บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕. วางผังเมือง ๖. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ๗. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ ๘. จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ และตลาด ๙. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑๐. รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ๑๑. จัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา และบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ๑๒. จัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬา สถานพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ และสวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสำหรับราษฎร ๑๓. จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ ๑๔. ป้องกันและบำบัดรักษาโรค ๑๕. จัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล ๑๖. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑๗. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ ๑๘. กิจการที่ได้มีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา อบจ.

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : G8llJN0Wed125756.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 77sPEdeWed125713.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : X3CvzAFSat125259.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : TZlbvNnFri91942.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 8axq7AMFri20632.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 9ZRvSZzFri20820.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : nI9lCydFri20928.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : FvUSjkIFri33452.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : by1fy05Mon53521.pdf

ชื่อไฟล์ : r3oLlnyTue33122.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : QCjOsDCWed93434.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : J6UozwNTue32230.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 7u76AKwWed35019.jpg

ชื่อไฟล์ : lvGvRtVWed40454.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : jqvIsHWThu23925.pdf

ชื่อไฟล์ : 2m4H2YEThu104453.pdf

ชื่อไฟล์ : UGC9U9OTue23245.jpg

ชื่อไฟล์ : - Golden Dragon Resort Hotel โทร:036521891,0898019719,0856663363 ราคา : 750 บาท พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน - แกรนด์ ลีโอ โทร: 036 522 777 ราคา : 389 บาท ทั้งเตียงเดี่ยว เตียงคู่ - บ้านบุศรินทร์ โทร: 036522789 ราคา : เตียงเดี่ยว 350 บาท เตียงคู่ 400 บาท - บ้านของเรา รีสอร์ท สิงห์บุรี โทร: 0892393258 ราคา : เป็นหลัง หลังละ 2500 มี 2 ห้อง พักได้ 4-5 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ราคา : เป็นหลัง หลังละ 1500 มี 1 ห้อง พักได้ 2-3 ท่าน พร้อมอาหารเช้า - บวกสี่รีสอร์ท โทร: 0818521381 ราคา : ห้องละ 450 บาท หลังละ 650 บาท - The room residence โทร: 095-935-2888 ราคา : เตียงเดี่ยว 400 บาท เตียงคู่ 500 บาท - สมศรีอพาร์ทเม้นท์ โทร: 085-099-6650 , 036-524-689 ราคา : เตียงเดี่ยว 320 เตียงคู่ 420 บาท - โรงแรมเซ็นทรัลพาร์ค สิงห์บุรี โทร.036-523-444,08-9901-9999 ราคา : เตียงเดี่ยว 350 บาท (ไม่มีตู้เย็น) เตียงเดี่ยว 400 บาท เตียงคู่ 500 บาท - โรงแรมไชยแสงพาเลส โทร: 036520904 ราคา : 700 กับ 900 บาท มีอาหารเช้า - ไชยแสง วิลล่า โทร: 036-510895 / 095-2543174 ราคา : มาตรฐาน 720 บาท VIP 900 บาท มีอาหารเช้า - รีสอร์ทบ้านสวนชวนมา โทร: 036-510877 , 096-1231335 ราคา : หลังๆ ละ 500 บาท ห้องๆ ละ 400 บาท เช้ามีขนมปัง กาแฟ - รีสอร์ทแสนสบาย โทร : 036-699323 ราคา : 450 บาท เช้ามีขนมปัง กาแฟ -บ้านตอไม้รีสอร์ท โทร : 036-511141 ราคา : 450 บาท เช้ามีขนมปัง กาแฟ - โรงแรมเซ็นการ์เด้นรีสอร์ท โทร. 036-510888 ราคา เตียงเดี่ยว 550 เตี่ยงคู่ 650 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: - Golden Dragon Resort Hotel โทร:036521891,0898019719,0856663363 ราคา : 750 บาท พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน - แกรนด์ ลีโอ โทร: 036 522 777 ราคา : 389 บาท ทั้งเตียงเดี่ยว เตียงคู่ - บ้านบุศรินทร์ โทร: 036522789 ราคา : เตียงเดี่ยว 350 บาท เตียงคู่ 400 บาท - บ้านของเรา รีสอร์ท สิงห์บุรี โทร: 0892393258 ราคา : เป็นหลัง หลังละ 2500 มี 2 ห้อง พักได้ 4-5 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ราคา : เป็นหลัง หลังละ 1500 มี 1 ห้อง พักได้ 2-3 ท่าน พร้อมอาหารเช้า - บวกสี่รีสอร์ท โทร: 0818521381 ราคา : ห้องละ 450 บาท หลังละ 650 บาท - The room residence โทร: 095-935-2888 ราคา : เตียงเดี่ยว 400 บาท เตียงคู่ 500 บาท - สมศรีอพาร์ทเม้นท์ โทร: 085-099-6650 , 036-524-689 ราคา : เตียงเดี่ยว 320 เตียงคู่ 420 บาท - โรงแรมเซ็นทรัลพาร์ค สิงห์บุรี โทร.036-523-444,08-9901-9999 ราคา : เตียงเดี่ยว 350 บาท (ไม่มีตู้เย็น) เตียงเดี่ยว 400 บาท เตียงคู่ 500 บาท - โรงแรมไชยแสงพาเลส โทร: 036520904 ราคา : 700 กับ 900 บาท มีอาหารเช้า - ไชยแสง วิลล่า โทร: 036-510895 / 095-2543174 ราคา : มาตรฐาน 720 บาท VIP 900 บาท มีอาหารเช้า - รีสอร์ทบ้านสวนชวนมา โทร: 036-510877 , 096-1231335 ราคา : หลังๆ ละ 500 บาท ห้องๆ ละ 400 บาท เช้ามีขนมปัง กาแฟ - รีสอร์ทแสนสบาย โทร : 036-699323 ราคา : 450 บาท เช้ามีขนมปัง กาแฟ -บ้านตอไม้รีสอร์ท โทร : 036-511141 ราคา : 450 บาท เช้ามีขนมปัง กาแฟ - โรงแรมเซ็นการ์เด้นรีสอร์ท โทร. 036-510888 ราคา เตียงเดี่ยว 550 เตี่ยงคู่ 650 ../add_file/- Golden Dragon Resort Hotel โทร:036521891,0898019719,0856663363 ราคา : 750 บาท พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน - แกรนด์ ลีโอ โทร: 036 522 777 ราคา : 389 บาท ทั้งเตียงเดี่ยว เตียงคู่ - บ้านบุศรินทร์ โทร: 036522789 ราคา : เตียงเดี่ยว 350 บาท เตียงคู่ 400 บาท - บ้านของเรา รีสอร์ท สิงห์บุรี โทร: 0892393258 ราคา : เป็นหลัง หลังละ 2500 มี 2 ห้อง พักได้ 4-5 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ราคา : เป็นหลัง หลังละ 1500 มี 1 ห้อง พักได้ 2-3 ท่าน พร้อมอาหารเช้า - บวกสี่รีสอร์ท โทร: 0818521381 ราคา : ห้องละ 450 บาท หลังละ 650 บาท - The room residence โทร: 095-935-2888 ราคา : เตียงเดี่ยว 400 บาท เตียงคู่ 500 บาท - สมศรีอพาร์ทเม้นท์ โทร: 085-099-6650 , 036-524-689 ราคา : เตียงเดี่ยว 320 เตียงคู่ 420 บาท - โรงแรมเซ็นทรัลพาร์ค สิงห์บุรี โทร.036-523-444,08-9901-9999 ราคา : เตียงเดี่ยว 350 บาท (ไม่มีตู้เย็น) เตียงเดี่ยว 400 บาท เตียงคู่ 500 บาท - โรงแรมไชยแสงพาเลส โทร: 036520904 ราคา : 700 กับ 900 บาท มีอาหารเช้า - ไชยแสง วิลล่า โทร: 036-510895 / 095-2543174 ราคา : มาตรฐาน 720 บาท VIP 900 บาท มีอาหารเช้า - รีสอร์ทบ้านสวนชวนมา โทร: 036-510877 , 096-1231335 ราคา : หลังๆ ละ 500 บาท ห้องๆ ละ 400 บาท เช้ามีขนมปัง กาแฟ - รีสอร์ทแสนสบาย โทร : 036-699323 ราคา : 450 บาท เช้ามีขนมปัง กาแฟ -บ้านตอไม้รีสอร์ท โทร : 036-511141 ราคา : 450 บาท เช้ามีขนมปัง กาแฟ - โรงแรมเซ็นการ์เด้นรีสอร์ท โทร. 036-510888 ราคา เตียงเดี่ยว 550 เตี่ยงคู่ 650

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : https://twitter.com/3myH8CoeEtsHI3W ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://twitter.com/3myH8CoeEtsHI3W ../add_file/https://twitter.com/3myH8CoeEtsHI3W

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : OZiCNZzTue124808.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : AsWAWJRTue85205.jpg

ชื่อไฟล์ : W7YhD7LTue100056.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ilt2rXlTue85911.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : E3HWiCEWed104901.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : pqBFGssWed110625.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : mnDgR05Wed110719.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : mwEsSkoWed110730.pdf

ชื่อไฟล์ : 71saFl1Thu103114.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : OtHqkwSWed110903.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 8xhquaFWed111107.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : FTr8ottWed111237.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Ht1BpvWWed111759.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : wVhY1mXWed111901.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : pMi4kKkWed114801.pdf

ชื่อไฟล์ : yz8JVPyMon53638.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : y3xToXmThu84140.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : J8QilSyThu95107.pdf

ชื่อไฟล์ : BqT4lX0Thu12112.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : QthGrFyFri13524.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 2O6ekCcThu103330.pdf

ชื่อไฟล์ : 5otImBiMon114546.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : lK3qxpBThu103600.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบนโยบาย การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และกำหนดมาตรการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบนโยบาย การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และกำหนดมาตรการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ../add_file/ นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบนโยบาย การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และกำหนดมาตรการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : TKIt30EWed113829.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 47t4wgjWed113931.pdf

ชื่อไฟล์ : นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้การจัดเตรียมข้อมูลรองรับการประเมินมีความถูกต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบข้อมูล ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ด้านผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้การจัดเตรียมข้อมูลรองรับการประเมินมีความถูกต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบข้อมูล ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ด้านผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ../add_file/ นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้การจัดเตรียมข้อมูลรองรับการประเมินมีความถูกต้องครบถ้วนตามองค์ประกอบข้อมูล ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ด้านผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : w40QtL8Thu24628.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : 9il4vUwThu35415.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : gPaRDt8Fri90952.pdf

ชื่อไฟล์ : PNXx4BZMon73042.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 2R5CgiOTue112955.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : wKPOkwHMon11710.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : khPnaxCTue41926.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : e6Qj6gPTue41203.pdf

ชื่อไฟล์ : co2t3YpTue42028.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : LzNcZm4Wed102807.jpg

ชื่อไฟล์ : ชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ทั่วประเทศร่วมกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่น ปิดรับสมัคร 20 พฤษภาคม 2564 *** สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย และภาษาไทยถิ่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ ขอเชิญชวนโรงเรียนในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) เข้าร่วมประกวดการเล่าเรื่องในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่น เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทย และภาษาไทยถิ่นอย่างถูกต้อง ประจำพุทธศักราช 2564 ขอให้ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์ วีดิทัศน์ที่บันทึกการเล่าเรื่อง ความยาวประมาณ 5 นาที ที่ได้ถ่ายทำต่อเนื่อง ห้ามตัดต่อ ห้ามแทรกภาพ หรือเสียงอื่นใดเพิ่มเติม กำหนดการส่งใบสมัครและผลงานภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการได้ที่ http://eto.ku.ac.th/orst/ หรือ ส่งใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/JmEVARsWSmJDYdbY8 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ทั่วประเทศร่วมกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่น ปิดรับสมัคร 20 พฤษภาคม 2564 *** สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย และภาษาไทยถิ่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ ขอเชิญชวนโรงเรียนในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) เข้าร่วมประกวดการเล่าเรื่องในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่น เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทย และภาษาไทยถิ่นอย่างถูกต้อง ประจำพุทธศักราช 2564 ขอให้ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์ วีดิทัศน์ที่บันทึกการเล่าเรื่อง ความยาวประมาณ 5 นาที ที่ได้ถ่ายทำต่อเนื่อง ห้ามตัดต่อ ห้ามแทรกภาพ หรือเสียงอื่นใดเพิ่มเติม กำหนดการส่งใบสมัครและผลงานภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการได้ที่ http://eto.ku.ac.th/orst/ หรือ ส่งใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/JmEVARsWSmJDYdbY8 ../add_file/ชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ทั่วประเทศร่วมกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่น ปิดรับสมัคร 20 พฤษภาคม 2564 *** สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย และภาษาไทยถิ่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ ขอเชิญชวนโรงเรียนในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) เข้าร่วมประกวดการเล่าเรื่องในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่น เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทย และภาษาไทยถิ่นอย่างถูกต้อง ประจำพุทธศักราช 2564 ขอให้ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์ วีดิทัศน์ที่บันทึกการเล่าเรื่อง ความยาวประมาณ 5 นาที ที่ได้ถ่ายทำต่อเนื่อง ห้ามตัดต่อ ห้ามแทรกภาพ หรือเสียงอื่นใดเพิ่มเติม กำหนดการส่งใบสมัครและผลงานภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการได้ที่ http://eto.ku.ac.th/orst/ หรือ ส่งใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/JmEVARsWSmJDYdbY8

ชื่อไฟล์ : gkEY26CWed112112.pdf

ชื่อไฟล์ : dmldesvFri111455.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : tSLiv0kWed113709.pdf

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : ประวัติจังหวัดสิงห์บุรี สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเล่าถึงเมืองสิงห์ถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ไว้ในสาสน์สมเด็จ ว่า ".........เมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองใหญ่และเก่า มีป้อมปราการ วัง วัดมหาธาตุ และของสำคัญ คือ พระนอนจักรสีห์ ใหญ่ยาวกว่าพระนอนองค์อื่น ๆ ในเมืองไทย ทำเป็นแบบพระนอนอินเดียเหมือนเช่นที่ถ้ำเมืองยะลา คือ พระกรขวาศอกยื่นไปทางด้านหน้า ไม่ทำงอพระกรตั้งขึ้นรับพระเศียร แบบพระนอนไทย เมืองสิงห์เรียกชื่อต่างๆ ดังนี้ เมืองสิงหราชาธิราช เมืองสิงหราชา เป็นเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำจักรสีห์อันเป็นลำน้ำใหญ่ ห่างแม่น้ำ เจ้าพระยา 200 เส้น เพราะแม่น้ำจักรสีห์ตื้นเขิน เมืองสิงห์จึกลายเป็นเมืองอยู่ลับลี้......" ก็แสดงว่า สิงห์บุรีเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ มีอดีตยาวนาน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบว่า มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณมาเป็นเวลานานหลายยุคหลายสมัย ดังนี้ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ พบร่องรอยหลักฐานมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี บ้านบางวัว ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน บ้านคู ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน คือ ขวานหิน แวดินเผา หินดุ ชิ้นส่วนกำไลสำริด เป็นต้น สมัยทวาราวดี พบหลักฐานที่เมืองโบราณบ้านคูเมือง ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี เป็นการตั้งถิ่นฐานแบบ "เมืองคูคลอง" มีแผนผังเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีคูน้ำ คันดินล้อมรอบ โบราณวัตถุที่ขุดพบ เช่น ภาชนะดินเผา ลูกปัด แท่นหินบด แวดินเผา ตะคัน ฯลฯ ส่วนหนึ่ง จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตอินทร์บุรี ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวเป็นสวนรุกขชาติและที่ตั้งหน่วยอนุรักษ์พันธุ์ไม้จังหวัดสิงห์บุรี เมืองวัดพระนอนจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง รูปแบบเมืองเป็นเมืองซ้อน มีเมืองชั้นในรูปค่อนข้างกลมและเมืองชั้นนอกล้อมรอบรูปสี่เหลี่ยมมน ไม่ปรากฏร่องรอย กำแพงเมือง (ที่ทำด้วยดินพูนสูง) แต่คูเมืองบางด้านยังปรากฏให้เห็น สิ่งที่พบคือ ลูกปัด แวดินเผา เศษภาชนะ ฯลฯ แหล่งโบราณคดีบ้านคีม ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน มีสภาพเป็นเนินดินรูปรี กว้าง 200 เมตร ยาว 500 เมตร มีคูน้ำขนาด กว้าง 5 เมตร สมัยสุโขทัย มีการค้นพบเครื่องสังคโลกสมัยสุโขทัยตามวัดร้างและลำน้ำเจ้าพระยา แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่า ชุมชนต่าง ๆ นั้นมีความ สำคัญมากน้อยเพียงไร เพราะในช่วงที่อาณาจักรสุโขทัยรุ่งเรืองนั้น ได้มีอำนาจแผ่ขยายอาณาเขตครอบคลุมในบริเวณภาคกลางและ ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา สมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฎเหตุการณ์ที่สำคัญคือ สมัยสมเด็จพระมหารามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ได้ตั้งเมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองลูกหลวง เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี เป็นเมืองหลานหลวง นอกจากนี้แล้วเมืองทั้งสามยังเป็นหัวเมืองชั้นใน และหัวเมือง ชั้นในหน้าด่าน รายทางด้านทิศเหนืออีกด้วย โดยมีเมืองลพบุรีเป็นเมืองหน้าด่านหลัก แสดงให้เห็นว่า เมืองสิงห์บุรี เมืองอินทร์บุรี และเมืองพรหมบุรี มีอยู่แล้วเมื่อตั้ง กรุงศรีอยุธยา ก่อนหน้านั้นเมืองทั้งสามอาจอยู่ในการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย ก็ได้ แต่ไม่ปรากฎแน่ชัดว่า เมืองทั้งสามสร้างขึ้นในสมัยไหน สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้จัดการปกครองใหม่ โดยกำหนด ให้หัวเมืองชั้นในเป็นเมืองจัตวา ดังนั้น เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี และเมืองสิงห์บุรี จึงเปลี่ยนเป็นเมืองจัตวา ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เมื่อปี พ.ศ. 2086 เมืองสิงห์เป็น เมืองที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาให้ทหารไป สืบข่าวเรืองศึกสงครามกับพม่า ขณะเดียวกัน ก็ได้ยกกองทัพไปตั้งที่เมืองอินทร์บุรี เพื่อหยั่งเชิงดูข้าศึกอีกด้วย ดังปรากฎในพระราช พงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา สมับสมเด็จพระมหาธรรมราชา ในปี พ.ศ. 2110 หลังจากสมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพได้ไม่นาน พม่าก็ได้ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง ครั้งนี้ พม่ายกกองทัพมาสองทาง คือ ทางเหนือมีพระเจ้าเชียงใหม่เป็นแม่ทัพ และทางตะวันตกมี พระยาพสิมเป็นแม่ทัพ แต่ทัพของพระยาพสิมถูกกองทัพ กรุงศรีอยุธยาตีแตกไปก่อน โดยที่ พระเจ้าเชียงใหม่ยังไม่ทราบ เมื่อกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่ยกมาถึงเมืองชัยนาท ก็ให้แต่งทัพหน้า มาตั้งที่บางพุทรา ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายหลังคือ ตัวจังหวัดสิงห์บุรี ปี พ.ศ. 2308 สมัย สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ ในขณะที่พม่าตั้งค่ายล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่ ชาวบ้านบางระจันได้รวมตัวกัน ต่อสู้กับพม่า ที่บ้านบางระจัน เมืองสิงห์บุรี ซึ่งมีผู้นำสำคัญของชาวบ้าน และปรากฎชื่อ คือ 1. พระอาจารย์ธรรมโชติ 2. นายแท่น 3. นายโชติ 4. นายอิน 5. นายเมือง 6. นายทองแก้ว 7. นายดอก 8. นายจันหนวดเขี้ยว 9. นายทองแสงใหญ่ 10. นายทองเหม็น 11. ขุนสรรค์ 12. พันเรือง โดยชาวบ้านบางระจันได้ต่อสู้กับพม่า และสามารถเอาชนะกองทัพพม่าได้ถึง 7 ครั้ง จนถึงครั้งที่ 8 ชาวบ้านบางระจันจึงพ่ายแพ้ ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ พ.ศ. 2309 รวมเวลาที่ไทยรบกับพม่าทั้งสิ้น 5 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน 4 ปลายปีระกา พ.ศ. 2308 ถึงเดือน 8 ปีจอ พ.ศ. 2309 สมัยกรุงธนบุรี เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี เมืองสิงห์บุรี ขึ้นกับกรุงธนบุรี ในประชุมพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กล่าวถึงสำเนา ท้องตรา พ.ศ. 2316 เกณฑ์ผู้รักษาเมืองสิงห์บุรี เมืองพรหมบุรี เมืองอินทร์บุรี ยกทัพไปสกัดข้าศึกด้านตะวันออก และคุมพรรคพวก ซ่องสุมกำลังยกไปขุดคูเลนพระนครเมืองธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีหลักฐานที่ปรากฎคือพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดการปกครองมณฑลเทศาภิบาล เมืองสิงห์บุรี เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี เข้าอยู่ในมณฑลกรุงเก่า (รัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลอยุธยา) และปี พ.ศ. 2439 ยุบเมืองอินทร์บุรี และเมืองพรหมบุรี เป็นอำเภอขึ้นกับเมืองสิงห์บุรี พร้อมกับตั้งเมืองสิงห์บุรีขึ้นใหม่ที่ตำบลบางพุทรา ส่วนเมืองสิงห์บุรีเดิมยุบเป็นอำเภอ สิงห์ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางระจัน ปีพ.ศ.2444อำเภอเมืองสิงห์บุรีเปลี่ยนเป็นอำเภอบางพุทราและในปี พ.ศ.2481 ทางราชการสั่งให้เปลี่ยนชื่อที่ว่าการอำเภอที่ตั้งอยู่ในเมืองให้เป็นชื่อของจังหวัดนั้น ๆ อำเภอบางพุทราจึงได้กลับไปใช้ชื่ออำเภอเมืองสิงห์บุรีมาจนถึงปัจจุบันนี้ จากหลักฐานที่ปรากฎ สิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่ง ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่ริมลำน้ำจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง ต่อมาได้มีการย้ายเมืองไปอยู่ที่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน้อยบริเวณใต้วัดสิงห์สุทธาวาสและย้ายมาอยู่ที่ปากบางนกกระทุงตำบลต้นโพธิ์ ต่อมาในปี 2439 ได้ย้ายไปอยู่ที่ตำบลบางพุทรา สิงห์บุรีแม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่ก็เป็นดินแดนประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นสมรภูมิรบที่ห้าวหาญของสายเลือดไทยที่เด็ดเดี่ยวสามารถใช้ กลยุทธ์และหัวใจที่เสียสละเพื่อชาติ ปกป้องแผ่นดินไว้เพื่อลูกหลานไทย แม้จะเสียเลือด เสียเนื้อ จนหยดสุดท้าย จากห้วงเวลาของการสู้รบและเหนี่อยยาก มาถึงยุคสมัยของพระพุทธเจ้าหลวง(ร.5) ทรงเสด็จ ประพาสเมืองสิงห์ ชาวบ้านได้มีโอกาสปรุงอาหารถวาย ต้นเครื่อง-แม่ครัว ในยุคนั้นได้สืบทอดวิชาการปรุงอาหารรสเลิศเกิดเป็น ตำนานแม่ครัวหัวป่าเมืองสิงห์ จวบจนปัจจุบัน ภูมิปัญญาในการหาเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นพืช ผักกุ้ง ปู ปลา ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น ความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำหลายสายเชื่อมโยงการดำเนินชีวิตของชาวบ้านริมน้ำเป็นวิถีชิวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการกิน การอยู่ การเลี้ยงชีพด้วยการเกษตร จนได้ชื่อว่า "แดนดินแห่งแม่น้ำสามสาย" นอกจากจะปรากฏร่องรอยของตำนาน นักรบไทย เรื่องราวในอดีตยังได้กล่าวถึงความเชื่อความศรัทธา ในพระพุทธศาสนาที่เป็นศูนย์กลางการยึดเหนี่ยวจิตใจ นักรบ และชาวบ้านให้เกิดการฮึกเหิม ตั้งมั่น เด็ดเดี่ยว ปรากฏเป็นวัดวาอารามเก่แก่ เกจิอาจารย์ชื่อดัง ตลิดจนโบราณสถานทรงคุณค่าให้ประชาชนสักการะตลอด ริมแม่น้ำที่สร้างมาร่วมสมัยตั้งแต่เมื่อครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชทรงเผยแพร่พระพุทธศาสนามายังสุวรรณภูมิให้เราได้สืบค้นเพื่อเรียนรู้ถึงความเป็นไป ที่เปลี่ยนแปลงตามอดีต หลากหลายเชื้อชาติที่พลัดถิ่นจากสงครามเดินทางมาตั้งหลักปักฐานกลายเป็นชนพื้นบ้านในแถบ อ.พรหมบุรี หรือชาวลาวเวียง ชาวลาว บ้านแป้ง ต้นกำเนิด ประเพณีกำฟ้า ประเพณีต่างๆที่มีความคล้ายคลึงกันตามแถบลุ่มน้ำกลายเป็นความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ผสมผสานสืบทอด...มาจนถึงปัจจุบัน ประวัติชาวบ้านบางระจัน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประวัติจังหวัดสิงห์บุรี สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเล่าถึงเมืองสิงห์ถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ไว้ในสาสน์สมเด็จ ว่า ".........เมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองใหญ่และเก่า มีป้อมปราการ วัง วัดมหาธาตุ และของสำคัญ คือ พระนอนจักรสีห์ ใหญ่ยาวกว่าพระนอนองค์อื่น ๆ ในเมืองไทย ทำเป็นแบบพระนอนอินเดียเหมือนเช่นที่ถ้ำเมืองยะลา คือ พระกรขวาศอกยื่นไปทางด้านหน้า ไม่ทำงอพระกรตั้งขึ้นรับพระเศียร แบบพระนอนไทย เมืองสิงห์เรียกชื่อต่างๆ ดังนี้ เมืองสิงหราชาธิราช เมืองสิงหราชา เป็นเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำจักรสีห์อันเป็นลำน้ำใหญ่ ห่างแม่น้ำ เจ้าพระยา 200 เส้น เพราะแม่น้ำจักรสีห์ตื้นเขิน เมืองสิงห์จึกลายเป็นเมืองอยู่ลับลี้......" ก็แสดงว่า สิงห์บุรีเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ มีอดีตยาวนาน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบว่า มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณมาเป็นเวลานานหลายยุคหลายสมัย ดังนี้ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ พบร่องรอยหลักฐานมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี บ้านบางวัว ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน บ้านคู ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน คือ ขวานหิน แวดินเผา หินดุ ชิ้นส่วนกำไลสำริด เป็นต้น สมัยทวาราวดี พบหลักฐานที่เมืองโบราณบ้านคูเมือง ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี เป็นการตั้งถิ่นฐานแบบ "เมืองคูคลอง" มีแผนผังเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีคูน้ำ คันดินล้อมรอบ โบราณวัตถุที่ขุดพบ เช่น ภาชนะดินเผา ลูกปัด แท่นหินบด แวดินเผา ตะคัน ฯลฯ ส่วนหนึ่ง จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตอินทร์บุรี ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวเป็นสวนรุกขชาติและที่ตั้งหน่วยอนุรักษ์พันธุ์ไม้จังหวัดสิงห์บุรี เมืองวัดพระนอนจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง รูปแบบเมืองเป็นเมืองซ้อน มีเมืองชั้นในรูปค่อนข้างกลมและเมืองชั้นนอกล้อมรอบรูปสี่เหลี่ยมมน ไม่ปรากฏร่องรอย กำแพงเมือง (ที่ทำด้วยดินพูนสูง) แต่คูเมืองบางด้านยังปรากฏให้เห็น สิ่งที่พบคือ ลูกปัด แวดินเผา เศษภาชนะ ฯลฯ แหล่งโบราณคดีบ้านคีม ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน มีสภาพเป็นเนินดินรูปรี กว้าง 200 เมตร ยาว 500 เมตร มีคูน้ำขนาด กว้าง 5 เมตร สมัยสุโขทัย มีการค้นพบเครื่องสังคโลกสมัยสุโขทัยตามวัดร้างและลำน้ำเจ้าพระยา แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่า ชุมชนต่าง ๆ นั้นมีความ สำคัญมากน้อยเพียงไร เพราะในช่วงที่อาณาจักรสุโขทัยรุ่งเรืองนั้น ได้มีอำนาจแผ่ขยายอาณาเขตครอบคลุมในบริเวณภาคกลางและ ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา สมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฎเหตุการณ์ที่สำคัญคือ สมัยสมเด็จพระมหารามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ได้ตั้งเมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองลูกหลวง เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี เป็นเมืองหลานหลวง นอกจากนี้แล้วเมืองทั้งสามยังเป็นหัวเมืองชั้นใน และหัวเมือง ชั้นในหน้าด่าน รายทางด้านทิศเหนืออีกด้วย โดยมีเมืองลพบุรีเป็นเมืองหน้าด่านหลัก แสดงให้เห็นว่า เมืองสิงห์บุรี เมืองอินทร์บุรี และเมืองพรหมบุรี มีอยู่แล้วเมื่อตั้ง กรุงศรีอยุธยา ก่อนหน้านั้นเมืองทั้งสามอาจอยู่ในการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย ก็ได้ แต่ไม่ปรากฎแน่ชัดว่า เมืองทั้งสามสร้างขึ้นในสมัยไหน สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้จัดการปกครองใหม่ โดยกำหนด ให้หัวเมืองชั้นในเป็นเมืองจัตวา ดังนั้น เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี และเมืองสิงห์บุรี จึงเปลี่ยนเป็นเมืองจัตวา ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เมื่อปี พ.ศ. 2086 เมืองสิงห์เป็น เมืองที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาให้ทหารไป สืบข่าวเรืองศึกสงครามกับพม่า ขณะเดียวกัน ก็ได้ยกกองทัพไปตั้งที่เมืองอินทร์บุรี เพื่อหยั่งเชิงดูข้าศึกอีกด้วย ดังปรากฎในพระราช พงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา สมับสมเด็จพระมหาธรรมราชา ในปี พ.ศ. 2110 หลังจากสมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพได้ไม่นาน พม่าก็ได้ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง ครั้งนี้ พม่ายกกองทัพมาสองทาง คือ ทางเหนือมีพระเจ้าเชียงใหม่เป็นแม่ทัพ และทางตะวันตกมี พระยาพสิมเป็นแม่ทัพ แต่ทัพของพระยาพสิมถูกกองทัพ กรุงศรีอยุธยาตีแตกไปก่อน โดยที่ พระเจ้าเชียงใหม่ยังไม่ทราบ เมื่อกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่ยกมาถึงเมืองชัยนาท ก็ให้แต่งทัพหน้า มาตั้งที่บางพุทรา ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายหลังคือ ตัวจังหวัดสิงห์บุรี ปี พ.ศ. 2308 สมัย สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ ในขณะที่พม่าตั้งค่ายล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่ ชาวบ้านบางระจันได้รวมตัวกัน ต่อสู้กับพม่า ที่บ้านบางระจัน เมืองสิงห์บุรี ซึ่งมีผู้นำสำคัญของชาวบ้าน และปรากฎชื่อ คือ 1. พระอาจารย์ธรรมโชติ 2. นายแท่น 3. นายโชติ 4. นายอิน 5. นายเมือง 6. นายทองแก้ว 7. นายดอก 8. นายจันหนวดเขี้ยว 9. นายทองแสงใหญ่ 10. นายทองเหม็น 11. ขุนสรรค์ 12. พันเรือง โดยชาวบ้านบางระจันได้ต่อสู้กับพม่า และสามารถเอาชนะกองทัพพม่าได้ถึง 7 ครั้ง จนถึงครั้งที่ 8 ชาวบ้านบางระจันจึงพ่ายแพ้ ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ พ.ศ. 2309 รวมเวลาที่ไทยรบกับพม่าทั้งสิ้น 5 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน 4 ปลายปีระกา พ.ศ. 2308 ถึงเดือน 8 ปีจอ พ.ศ. 2309 สมัยกรุงธนบุรี เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี เมืองสิงห์บุรี ขึ้นกับกรุงธนบุรี ในประชุมพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กล่าวถึงสำเนา ท้องตรา พ.ศ. 2316 เกณฑ์ผู้รักษาเมืองสิงห์บุรี เมืองพรหมบุรี เมืองอินทร์บุรี ยกทัพไปสกัดข้าศึกด้านตะวันออก และคุมพรรคพวก ซ่องสุมกำลังยกไปขุดคูเลนพระนครเมืองธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีหลักฐานที่ปรากฎคือพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดการปกครองมณฑลเทศาภิบาล เมืองสิงห์บุรี เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี เข้าอยู่ในมณฑลกรุงเก่า (รัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลอยุธยา) และปี พ.ศ. 2439 ยุบเมืองอินทร์บุรี และเมืองพรหมบุรี เป็นอำเภอขึ้นกับเมืองสิงห์บุรี พร้อมกับตั้งเมืองสิงห์บุรีขึ้นใหม่ที่ตำบลบางพุทรา ส่วนเมืองสิงห์บุรีเดิมยุบเป็นอำเภอ สิงห์ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางระจัน ปีพ.ศ.2444อำเภอเมืองสิงห์บุรีเปลี่ยนเป็นอำเภอบางพุทราและในปี พ.ศ.2481 ทางราชการสั่งให้เปลี่ยนชื่อที่ว่าการอำเภอที่ตั้งอยู่ในเมืองให้เป็นชื่อของจังหวัดนั้น ๆ อำเภอบางพุทราจึงได้กลับไปใช้ชื่ออำเภอเมืองสิงห์บุรีมาจนถึงปัจจุบันนี้ จากหลักฐานที่ปรากฎ สิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่ง ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่ริมลำน้ำจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง ต่อมาได้มีการย้ายเมืองไปอยู่ที่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน้อยบริเวณใต้วัดสิงห์สุทธาวาสและย้ายมาอยู่ที่ปากบางนกกระทุงตำบลต้นโพธิ์ ต่อมาในปี 2439 ได้ย้ายไปอยู่ที่ตำบลบางพุทรา สิงห์บุรีแม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่ก็เป็นดินแดนประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นสมรภูมิรบที่ห้าวหาญของสายเลือดไทยที่เด็ดเดี่ยวสามารถใช้ กลยุทธ์และหัวใจที่เสียสละเพื่อชาติ ปกป้องแผ่นดินไว้เพื่อลูกหลานไทย แม้จะเสียเลือด เสียเนื้อ จนหยดสุดท้าย จากห้วงเวลาของการสู้รบและเหนี่อยยาก มาถึงยุคสมัยของพระพุทธเจ้าหลวง(ร.5) ทรงเสด็จ ประพาสเมืองสิงห์ ชาวบ้านได้มีโอกาสปรุงอาหารถวาย ต้นเครื่อง-แม่ครัว ในยุคนั้นได้สืบทอดวิชาการปรุงอาหารรสเลิศเกิดเป็น ตำนานแม่ครัวหัวป่าเมืองสิงห์ จวบจนปัจจุบัน ภูมิปัญญาในการหาเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นพืช ผักกุ้ง ปู ปลา ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น ความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำหลายสายเชื่อมโยงการดำเนินชีวิตของชาวบ้านริมน้ำเป็นวิถีชิวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการกิน การอยู่ การเลี้ยงชีพด้วยการเกษตร จนได้ชื่อว่า "แดนดินแห่งแม่น้ำสามสาย" นอกจากจะปรากฏร่องรอยของตำนาน นักรบไทย เรื่องราวในอดีตยังได้กล่าวถึงความเชื่อความศรัทธา ในพระพุทธศาสนาที่เป็นศูนย์กลางการยึดเหนี่ยวจิตใจ นักรบ และชาวบ้านให้เกิดการฮึกเหิม ตั้งมั่น เด็ดเดี่ยว ปรากฏเป็นวัดวาอารามเก่แก่ เกจิอาจารย์ชื่อดัง ตลิดจนโบราณสถานทรงคุณค่าให้ประชาชนสักการะตลอด ริมแม่น้ำที่สร้างมาร่วมสมัยตั้งแต่เมื่อครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชทรงเผยแพร่พระพุทธศาสนามายังสุวรรณภูมิให้เราได้สืบค้นเพื่อเรียนรู้ถึงความเป็นไป ที่เปลี่ยนแปลงตามอดีต หลากหลายเชื้อชาติที่พลัดถิ่นจากสงครามเดินทางมาตั้งหลักปักฐานกลายเป็นชนพื้นบ้านในแถบ อ.พรหมบุรี หรือชาวลาวเวียง ชาวลาว บ้านแป้ง ต้นกำเนิด ประเพณีกำฟ้า ประเพณีต่างๆที่มีความคล้ายคลึงกันตามแถบลุ่มน้ำกลายเป็นความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ผสมผสานสืบทอด...มาจนถึงปัจจุบัน ประวัติชาวบ้านบางระจัน ../add_file/ ประวัติจังหวัดสิงห์บุรี สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเล่าถึงเมืองสิงห์ถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ไว้ในสาสน์สมเด็จ ว่า ".........เมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองใหญ่และเก่า มีป้อมปราการ วัง วัดมหาธาตุ และของสำคัญ คือ พระนอนจักรสีห์ ใหญ่ยาวกว่าพระนอนองค์อื่น ๆ ในเมืองไทย ทำเป็นแบบพระนอนอินเดียเหมือนเช่นที่ถ้ำเมืองยะลา คือ พระกรขวาศอกยื่นไปทางด้านหน้า ไม่ทำงอพระกรตั้งขึ้นรับพระเศียร แบบพระนอนไทย เมืองสิงห์เรียกชื่อต่างๆ ดังนี้ เมืองสิงหราชาธิราช เมืองสิงหราชา เป็นเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำจักรสีห์อันเป็นลำน้ำใหญ่ ห่างแม่น้ำ เจ้าพระยา 200 เส้น เพราะแม่น้ำจักรสีห์ตื้นเขิน เมืองสิงห์จึกลายเป็นเมืองอยู่ลับลี้......" ก็แสดงว่า สิงห์บุรีเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ มีอดีตยาวนาน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีพบว่า มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณมาเป็นเวลานานหลายยุคหลายสมัย ดังนี้ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ พบร่องรอยหลักฐานมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี บ้านบางวัว ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน บ้านคู ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน คือ ขวานหิน แวดินเผา หินดุ ชิ้นส่วนกำไลสำริด เป็นต้น สมัยทวาราวดี พบหลักฐานที่เมืองโบราณบ้านคูเมือง ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี เป็นการตั้งถิ่นฐานแบบ "เมืองคูคลอง" มีแผนผังเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีคูน้ำ คันดินล้อมรอบ โบราณวัตถุที่ขุดพบ เช่น ภาชนะดินเผา ลูกปัด แท่นหินบด แวดินเผา ตะคัน ฯลฯ ส่วนหนึ่ง จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตอินทร์บุรี ปัจจุบันสถานที่ดังกล่าวเป็นสวนรุกขชาติและที่ตั้งหน่วยอนุรักษ์พันธุ์ไม้จังหวัดสิงห์บุรี เมืองวัดพระนอนจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง รูปแบบเมืองเป็นเมืองซ้อน มีเมืองชั้นในรูปค่อนข้างกลมและเมืองชั้นนอกล้อมรอบรูปสี่เหลี่ยมมน ไม่ปรากฏร่องรอย กำแพงเมือง (ที่ทำด้วยดินพูนสูง) แต่คูเมืองบางด้านยังปรากฏให้เห็น สิ่งที่พบคือ ลูกปัด แวดินเผา เศษภาชนะ ฯลฯ แหล่งโบราณคดีบ้านคีม ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน มีสภาพเป็นเนินดินรูปรี กว้าง 200 เมตร ยาว 500 เมตร มีคูน้ำขนาด กว้าง 5 เมตร สมัยสุโขทัย มีการค้นพบเครื่องสังคโลกสมัยสุโขทัยตามวัดร้างและลำน้ำเจ้าพระยา แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่า ชุมชนต่าง ๆ นั้นมีความ สำคัญมากน้อยเพียงไร เพราะในช่วงที่อาณาจักรสุโขทัยรุ่งเรืองนั้น ได้มีอำนาจแผ่ขยายอาณาเขตครอบคลุมในบริเวณภาคกลางและ ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา สมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฎเหตุการณ์ที่สำคัญคือ สมัยสมเด็จพระมหารามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ได้ตั้งเมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองลูกหลวง เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี เป็นเมืองหลานหลวง นอกจากนี้แล้วเมืองทั้งสามยังเป็นหัวเมืองชั้นใน และหัวเมือง ชั้นในหน้าด่าน รายทางด้านทิศเหนืออีกด้วย โดยมีเมืองลพบุรีเป็นเมืองหน้าด่านหลัก แสดงให้เห็นว่า เมืองสิงห์บุรี เมืองอินทร์บุรี และเมืองพรหมบุรี มีอยู่แล้วเมื่อตั้ง กรุงศรีอยุธยา ก่อนหน้านั้นเมืองทั้งสามอาจอยู่ในการปกครองของอาณาจักรสุโขทัย ก็ได้ แต่ไม่ปรากฎแน่ชัดว่า เมืองทั้งสามสร้างขึ้นในสมัยไหน สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้จัดการปกครองใหม่ โดยกำหนด ให้หัวเมืองชั้นในเป็นเมืองจัตวา ดังนั้น เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี และเมืองสิงห์บุรี จึงเปลี่ยนเป็นเมืองจัตวา ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เมื่อปี พ.ศ. 2086 เมืองสิงห์เป็น เมืองที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาให้ทหารไป สืบข่าวเรืองศึกสงครามกับพม่า ขณะเดียวกัน ก็ได้ยกกองทัพไปตั้งที่เมืองอินทร์บุรี เพื่อหยั่งเชิงดูข้าศึกอีกด้วย ดังปรากฎในพระราช พงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา สมับสมเด็จพระมหาธรรมราชา ในปี พ.ศ. 2110 หลังจากสมเด็จพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพได้ไม่นาน พม่าก็ได้ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง ครั้งนี้ พม่ายกกองทัพมาสองทาง คือ ทางเหนือมีพระเจ้าเชียงใหม่เป็นแม่ทัพ และทางตะวันตกมี พระยาพสิมเป็นแม่ทัพ แต่ทัพของพระยาพสิมถูกกองทัพ กรุงศรีอยุธยาตีแตกไปก่อน โดยที่ พระเจ้าเชียงใหม่ยังไม่ทราบ เมื่อกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่ยกมาถึงเมืองชัยนาท ก็ให้แต่งทัพหน้า มาตั้งที่บางพุทรา ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ภายหลังคือ ตัวจังหวัดสิงห์บุรี ปี พ.ศ. 2308 สมัย สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ ในขณะที่พม่าตั้งค่ายล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่ ชาวบ้านบางระจันได้รวมตัวกัน ต่อสู้กับพม่า ที่บ้านบางระจัน เมืองสิงห์บุรี ซึ่งมีผู้นำสำคัญของชาวบ้าน และปรากฎชื่อ คือ 1. พระอาจารย์ธรรมโชติ 2. นายแท่น 3. นายโชติ 4. นายอิน 5. นายเมือง 6. นายทองแก้ว 7. นายดอก 8. นายจันหนวดเขี้ยว 9. นายทองแสงใหญ่ 10. นายทองเหม็น 11. ขุนสรรค์ 12. พันเรือง โดยชาวบ้านบางระจันได้ต่อสู้กับพม่า และสามารถเอาชนะกองทัพพม่าได้ถึง 7 ครั้ง จนถึงครั้งที่ 8 ชาวบ้านบางระจันจึงพ่ายแพ้ ในวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ พ.ศ. 2309 รวมเวลาที่ไทยรบกับพม่าทั้งสิ้น 5 เดือน คือ ตั้งแต่เดือน 4 ปลายปีระกา พ.ศ. 2308 ถึงเดือน 8 ปีจอ พ.ศ. 2309 สมัยกรุงธนบุรี เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี เมืองสิงห์บุรี ขึ้นกับกรุงธนบุรี ในประชุมพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) กล่าวถึงสำเนา ท้องตรา พ.ศ. 2316 เกณฑ์ผู้รักษาเมืองสิงห์บุรี เมืองพรหมบุรี เมืองอินทร์บุรี ยกทัพไปสกัดข้าศึกด้านตะวันออก และคุมพรรคพวก ซ่องสุมกำลังยกไปขุดคูเลนพระนครเมืองธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีหลักฐานที่ปรากฎคือพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้จัดการปกครองมณฑลเทศาภิบาล เมืองสิงห์บุรี เมืองอินทร์บุรี เมืองพรหมบุรี เข้าอยู่ในมณฑลกรุงเก่า (รัชกาลที่ 6 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลอยุธยา) และปี พ.ศ. 2439 ยุบเมืองอินทร์บุรี และเมืองพรหมบุรี เป็นอำเภอขึ้นกับเมืองสิงห์บุรี พร้อมกับตั้งเมืองสิงห์บุรีขึ้นใหม่ที่ตำบลบางพุทรา ส่วนเมืองสิงห์บุรีเดิมยุบเป็นอำเภอ สิงห์ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางระจัน ปีพ.ศ.2444อำเภอเมืองสิงห์บุรีเปลี่ยนเป็นอำเภอบางพุทราและในปี พ.ศ.2481 ทางราชการสั่งให้เปลี่ยนชื่อที่ว่าการอำเภอที่ตั้งอยู่ในเมืองให้เป็นชื่อของจังหวัดนั้น ๆ อำเภอบางพุทราจึงได้กลับไปใช้ชื่ออำเภอเมืองสิงห์บุรีมาจนถึงปัจจุบันนี้ จากหลักฐานที่ปรากฎ สิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่ง ตัวเมืองเดิมตั้งอยู่ที่ริมลำน้ำจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง ต่อมาได้มีการย้ายเมืองไปอยู่ที่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน้อยบริเวณใต้วัดสิงห์สุทธาวาสและย้ายมาอยู่ที่ปากบางนกกระทุงตำบลต้นโพธิ์ ต่อมาในปี 2439 ได้ย้ายไปอยู่ที่ตำบลบางพุทรา สิงห์บุรีแม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่ก็เป็นดินแดนประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นสมรภูมิรบที่ห้าวหาญของสายเลือดไทยที่เด็ดเดี่ยวสามารถใช้ กลยุทธ์และหัวใจที่เสียสละเพื่อชาติ ปกป้องแผ่นดินไว้เพื่อลูกหลานไทย แม้จะเสียเลือด เสียเนื้อ จนหยดสุดท้าย จากห้วงเวลาของการสู้รบและเหนี่อยยาก มาถึงยุคสมัยของพระพุทธเจ้าหลวง(ร.5) ทรงเสด็จ ประพาสเมืองสิงห์ ชาวบ้านได้มีโอกาสปรุงอาหารถวาย ต้นเครื่อง-แม่ครัว ในยุคนั้นได้สืบทอดวิชาการปรุงอาหารรสเลิศเกิดเป็น ตำนานแม่ครัวหัวป่าเมืองสิงห์ จวบจนปัจจุบัน ภูมิปัญญาในการหาเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นพืช ผักกุ้ง ปู ปลา ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น ความอุดมสมบูรณ์ของลำน้ำหลายสายเชื่อมโยงการดำเนินชีวิตของชาวบ้านริมน้ำเป็นวิถีชิวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการกิน การอยู่ การเลี้ยงชีพด้วยการเกษตร จนได้ชื่อว่า "แดนดินแห่งแม่น้ำสามสาย" นอกจากจะปรากฏร่องรอยของตำนาน นักรบไทย เรื่องราวในอดีตยังได้กล่าวถึงความเชื่อความศรัทธา ในพระพุทธศาสนาที่เป็นศูนย์กลางการยึดเหนี่ยวจิตใจ นักรบ และชาวบ้านให้เกิดการฮึกเหิม ตั้งมั่น เด็ดเดี่ยว ปรากฏเป็นวัดวาอารามเก่แก่ เกจิอาจารย์ชื่อดัง ตลิดจนโบราณสถานทรงคุณค่าให้ประชาชนสักการะตลอด ริมแม่น้ำที่สร้างมาร่วมสมัยตั้งแต่เมื่อครั้งพระเจ้าอโศกมหาราชทรงเผยแพร่พระพุทธศาสนามายังสุวรรณภูมิให้เราได้สืบค้นเพื่อเรียนรู้ถึงความเป็นไป ที่เปลี่ยนแปลงตามอดีต หลากหลายเชื้อชาติที่พลัดถิ่นจากสงครามเดินทางมาตั้งหลักปักฐานกลายเป็นชนพื้นบ้านในแถบ อ.พรหมบุรี หรือชาวลาวเวียง ชาวลาว บ้านแป้ง ต้นกำเนิด ประเพณีกำฟ้า ประเพณีต่างๆที่มีความคล้ายคลึงกันตามแถบลุ่มน้ำกลายเป็นความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่ผสมผสานสืบทอด...มาจนถึงปัจจุบัน ประวัติชาวบ้านบางระจัน

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : KICRapOTue31414.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : P7qRJm6Wed12457.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : fhJ9vrBFri22309.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : mmO3zfwFri24658.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Sh5Qk5rFri30733.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : kGAtkGNFri30932.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 652UqQMMon92851.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : AJ70v02Tue14742.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : cyhs7t9Tue21343.pdf

ชื่อไฟล์ : nEvEhKIWed94908.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : zdUMI7jWed95124.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : k8aaT1qWed95309.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : megTPqtWed30041.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : rqrGzt5Thu33305.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : fTOYVCNSat125453.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : N1TDJRWTue83841.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : JYdSgnzThu24141.PDF

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 8bL4mQ2Fri14905.PDF

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : em3qkn3Fri21442.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : WwHV8WHFri24220.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : kVBZR8WMon33236.jpg

ชื่อไฟล์ : อบจ.สิงห์บุรี ขอเชิญชวนประชาชนชาวสิงห์บุรีลงทะเบียนรับวัคซีน Covid-19 ผ่าน 5 ช่องทาง ๆ ได้แก่ 1.Add line หมอพร้อม เพื่อลงทะเบียนจองวัคซีน 2.โทรจองที่ รพ./รพ.สต.ใกล้บ้านท่านผ่านสายด่วนรับจองวัคซีน 3. Walk in ไปจองที่ รพ./รพ.สต.ใกล้บ้าน 4.จองผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 5.จองผ่าน อสม. ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: อบจ.สิงห์บุรี ขอเชิญชวนประชาชนชาวสิงห์บุรีลงทะเบียนรับวัคซีน Covid-19 ผ่าน 5 ช่องทาง ๆ ได้แก่ 1.Add line หมอพร้อม เพื่อลงทะเบียนจองวัคซีน 2.โทรจองที่ รพ./รพ.สต.ใกล้บ้านท่านผ่านสายด่วนรับจองวัคซีน 3. Walk in ไปจองที่ รพ./รพ.สต.ใกล้บ้าน 4.จองผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 5.จองผ่าน อสม. ../add_file/อบจ.สิงห์บุรี ขอเชิญชวนประชาชนชาวสิงห์บุรีลงทะเบียนรับวัคซีน Covid-19 ผ่าน 5 ช่องทาง ๆ ได้แก่ 1.Add line หมอพร้อม เพื่อลงทะเบียนจองวัคซีน 2.โทรจองที่ รพ./รพ.สต.ใกล้บ้านท่านผ่านสายด่วนรับจองวัคซีน 3. Walk in ไปจองที่ รพ./รพ.สต.ใกล้บ้าน 4.จองผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 5.จองผ่าน อสม.

ชื่อไฟล์ : vTO3fl5Tue111120.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : iO8A5q7Tue111228.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : gm8BeiiTue111319.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : yJvusWXTue115715.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : O1Lyb45Wed33727.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 2q0jD7LWed33838.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : ULdIz6OFri91412.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : http://www.wongnai.com/regions/7008-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5/businesses ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: http://www.wongnai.com/regions/7008-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5/businesses ../add_file/http://www.wongnai.com/regions/7008-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5/businesses

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : ความเป็นมา คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 13 /2547 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 ตามที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา บุคลากรของ อปท. เสนอ โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายของ อปท. กำหนดให้มีการสนับสนุน ส่งเสริมให้ อปท. ร่วมกับประชาชนและหน่วยงาน / องค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์เครือข่าย หรือ Clinic Center ให้ครอบคลุม 75 จังหวัด วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (29) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด” เป็นศูนย์กลางในการประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประสานงานระหว่างส่วนราชการ สร้างแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปท. โดยเน้นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนและประชาชนในพื้นที่ 3. เพื่อให้ อปท. เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา อปท. ในลักษณะของการสร้างศูนย์เครือข่ายการบริหารจัดการและการปกครองท้องถิ่น Clinic Center ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center วัตถุประสงค์ การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ อปท.โดยเน้นการมีส่วนร่วมกันและแบ่งปันความรู้กันระหว่างส่วนราชการ สถานศึกษา เอกชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อเสนอแนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไข ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นลักษณะเครือข่าย อำนาจหน้าที่ 1. ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด 2. ประสานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น 3. จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจำ 4. สร้างแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกภาคส่วน 5. ดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6. รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุก 4 เดือน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ความเป็นมา คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 13 /2547 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 ตามที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา บุคลากรของ อปท. เสนอ โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายของ อปท. กำหนดให้มีการสนับสนุน ส่งเสริมให้ อปท. ร่วมกับประชาชนและหน่วยงาน / องค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์เครือข่าย หรือ Clinic Center ให้ครอบคลุม 75 จังหวัด วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (29) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด” เป็นศูนย์กลางในการประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประสานงานระหว่างส่วนราชการ สร้างแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปท. โดยเน้นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนและประชาชนในพื้นที่ 3. เพื่อให้ อปท. เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา อปท. ในลักษณะของการสร้างศูนย์เครือข่ายการบริหารจัดการและการปกครองท้องถิ่น Clinic Center ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center วัตถุประสงค์ การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ อปท.โดยเน้นการมีส่วนร่วมกันและแบ่งปันความรู้กันระหว่างส่วนราชการ สถานศึกษา เอกชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อเสนอแนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไข ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นลักษณะเครือข่าย อำนาจหน้าที่ 1. ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด 2. ประสานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น 3. จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจำ 4. สร้างแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกภาคส่วน 5. ดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6. รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุก 4 เดือน ../add_file/ความเป็นมา คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 3 ยุทธศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 13 /2547 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 ตามที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา บุคลากรของ อปท. เสนอ โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงานส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายของ อปท. กำหนดให้มีการสนับสนุน ส่งเสริมให้ อปท. ร่วมกับประชาชนและหน่วยงาน / องค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์เครือข่าย หรือ Clinic Center ให้ครอบคลุม 75 จังหวัด วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 (29) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด” เป็นศูนย์กลางในการประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประสานงานระหว่างส่วนราชการ สร้างแหล่งเรียนรู้ เสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปท. โดยเน้นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชนและประชาชนในพื้นที่ 3. เพื่อให้ อปท. เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา อปท. ในลักษณะของการสร้างศูนย์เครือข่ายการบริหารจัดการและการปกครองท้องถิ่น Clinic Center ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center วัตถุประสงค์ การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ อปท.โดยเน้นการมีส่วนร่วมกันและแบ่งปันความรู้กันระหว่างส่วนราชการ สถานศึกษา เอกชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อเสนอแนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไข ปัญหาพัฒนาท้องถิ่นลักษณะเครือข่าย อำนาจหน้าที่ 1. ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด 2. ประสานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น 3. จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจำ 4. สร้างแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกภาคส่วน 5. ดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6. รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุก 4 เดือน

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5/

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%94/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%94/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%94/

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87/

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B3/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B3/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B3/

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%9A/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%9A/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%9A/

ชื่อไฟล์ : https://puechkaset.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B9/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://puechkaset.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B9/ ../add_file/https://puechkaset.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B9/

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99/

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89/

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%81/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%81/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%81/

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2/

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%94/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%94/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B8%94/

ชื่อไฟล์ : https://medthai.com/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://medthai.com/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7/ ../add_file/https://medthai.com/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A7/

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีมีบริการรับ - ส่งผู้ป่วย รับ - ส่งศพ และสงเคราะห์โลงศพ ทั่วทั้งจังหวัดสิงห์บุรี แม้กระทั้งถนนทรุดตัว ตลิ่งพังก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีมีบริการรับ - ส่งผู้ป่วย รับ - ส่งศพ และสงเคราะห์โลงศพ ทั่วทั้งจังหวัดสิงห์บุรี แม้กระทั้งถนนทรุดตัว ตลิ่งพังก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ ../add_file/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีมีบริการรับ - ส่งผู้ป่วย รับ - ส่งศพ และสงเคราะห์โลงศพ ทั่วทั้งจังหวัดสิงห์บุรี แม้กระทั้งถนนทรุดตัว ตลิ่งพังก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/pg/science.center.singburi.pao/photos/?ref=page_internal ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/pg/science.center.singburi.pao/photos/?ref=page_internal ../add_file/https://www.facebook.com/pg/science.center.singburi.pao/photos/?ref=page_internal

ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-100403139057660 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-100403139057660 ../add_file/https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-100403139057660

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ZHnRyvxWed84242.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : KqTR68VWed84253.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : iplWxNgWed84307.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ysPOKZPThu84019.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : DgKR2eoThu94400.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : WosQtgFThu94643.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : BuN9bbZThu94841.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : TQoVFfTThu94948.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : aSla2JDThu95053.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Wl2i6LkThu95200.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : jRBumd5Thu95322.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : A5t33OOThu95437.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : jLNyvR3Thu95530.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 3pKPnwAThu95603.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนักในการป้องกันการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาครัฐและประเทศชาติ ในการนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสิงห์บุรี และวัดม่วงชุม ได้สนับสนุนวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ โดย นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนักในการป้องกันการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาครัฐและประเทศชาติ ในการนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสิงห์บุรี และวัดม่วงชุม ได้สนับสนุนวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ โดย นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ../add_file/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนักในการป้องกันการทุจริต ให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาครัฐและประเทศชาติ ในการนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดสิงห์บุรี และวัดม่วงชุม ได้สนับสนุนวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ โดย นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : Rng6TUNFri120747.pdf

ชื่อไฟล์ : yXFpDueFri14403.jpg

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99-970951272949644/ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99-970951272949644/ ../add_file/https://www.facebook.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99-970951272949644/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 8tP4clBMon20540.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : xVhhLebMon21003.pdf

ชื่อไฟล์ : Au8pdHmFri92320.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : K3NLHXVMon35512.pdf

ชื่อไฟล์ : b2NVaElMon35621.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : MdpnpRSTue110942.pdf

ชื่อไฟล์ : vMUKsBqTue111223.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : DSDnhpfThu30336.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : b7jQIArTue32325.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ORGIQouTue32413.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 9nj3gu3Tue33026.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 8xMGrRPThu31246.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : sFlrnsVWed40238.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : xnzx72vTue85411.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : nx8FE2VTue14138.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : jNh4uH3Tue41023.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : บริการ รับ-ส่งผู้ป่วย บริการ รับ-ส่งศพ และสงเคราะห์โลงศพ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: บริการ รับ-ส่งผู้ป่วย บริการ รับ-ส่งศพ และสงเคราะห์โลงศพ ../add_file/บริการ รับ-ส่งผู้ป่วย บริการ รับ-ส่งศพ และสงเคราะห์โลงศพ

ชื่อไฟล์ : LOUI264Fri24212.pdf

ชื่อไฟล์ : PvYrrykMon91231.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : sXlSTLGWed105108.pdf

ชื่อไฟล์ : YN29Rw8Thu31542.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : vyZ3JvoWed114632.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : JQNcxRMWed105233.pdf

ชื่อไฟล์ : UTX3Z1gWed25223.pdf

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : 1ApuAnIFri95959.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : iIL2caPWed101000.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : wCZ0no1Fri13218.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : bKGWvXkFri85440.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Sc3j5TDThu31324.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : z8rX7BVFri32623.pdf

ชื่อไฟล์ : lwkTPZaThu92932.pdf

ชื่อไฟล์ : 5rfW3UQFri102614.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Qa0eoexFri85528.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : radowi1Sat111914.pdf

ชื่อไฟล์ : HjAYqJkMon53556.pdf

ชื่อไฟล์ : vulpJzkFri113843.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : TEqo80WFri91339.jpg

ชื่อไฟล์ : 3XHJJrKWed22712.pdf

ชื่อไฟล์ : 2jkUbbhWed83911.pdf

ชื่อไฟล์ : IzGBzsFMon21500.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : VOP93xMWed84006.pdf

ชื่อไฟล์ : og0KXyDFri12544.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : vjJhBNIFri25301.pdf

ชื่อไฟล์ : 3fAc0vCFri85409.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : YmaEMaoFri85340.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : KGP6fmdFri85315.pdf

ชื่อไฟล์ : wkwiqCLFri85208.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Ap8w5SLWed84140.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : qn42XN0Wed84157.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : obnlbKeWed84213.pdf

ชื่อไฟล์ : 3ytZXHkWed84123.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ZIJbxQ7Wed84105.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Dyqgw1uWed84052.pdf

ชื่อไฟล์ : FwjLw2KWed100124.pdf

ชื่อไฟล์ : wetWiN3Fri25135.pdf

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาในการจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาชน และผู้นำองค์กร ชุมชน หมู่บ้าน ได้รับทราบบทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบ ขั้นตอน วิธีการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงรับทราบแนวทางการจัดทำบริการ สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ โดยมี นายทะนง ตะภา อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีแรงงาน ภาค 7 ให้เกียรติ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องอบรมสัมมนา โรงแรมเฟสลิกซ์ ริเวอร์ แคว รีสอร์ท ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาในการจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาชน และผู้นำองค์กร ชุมชน หมู่บ้าน ได้รับทราบบทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบ ขั้นตอน วิธีการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงรับทราบแนวทางการจัดทำบริการ สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ โดยมี นายทะนง ตะภา อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีแรงงาน ภาค 7 ให้เกียรติ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องอบรมสัมมนา โรงแรมเฟสลิกซ์ ริเวอร์ แคว รีสอร์ท ../add_file/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาในการจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาชน และผู้นำองค์กร ชุมชน หมู่บ้าน ได้รับทราบบทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น และรับทราบ ขั้นตอน วิธีการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงรับทราบแนวทางการจัดทำบริการ สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ โดยมี นายทะนง ตะภา อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีแรงงาน ภาค 7 ให้เกียรติ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องอบรมสัมมนา โรงแรมเฟสลิกซ์ ริเวอร์ แคว รีสอร์ท

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : GcDFLbSFri100416.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : SwedcPdFri13603.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : zqbwvhzWed84231.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : Iw76MFEWed101837.pdf

ชื่อไฟล์ : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สห.ถ.10007 แยกทางหลวง 3032 - บ้านดอนมะขาม ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สห.ถ.10007 แยกทางหลวง 3032 - บ้านดอนมะขาม ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ../add_file/เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สห.ถ.10007 แยกทางหลวง 3032 - บ้านดอนมะขาม ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อไฟล์ : 2 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : SgPDSfHFri85502.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Runc5u5Fri43514.pdf

ชื่อไฟล์ : pw9utffMon113254.pdf

ชื่อไฟล์ : 89FwSSmMon91338.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : cLYz899Mon35218.pdf

ชื่อไฟล์ : ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถุง ธันวาคม 2561) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถุง ธันวาคม 2561) ../add_file/ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถุง ธันวาคม 2561)

ชื่อไฟล์ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRUYtzEID7jkxm2SLMJUlWPIG5a2_uqhB50ievhdiay-DeQg/viewform ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRUYtzEID7jkxm2SLMJUlWPIG5a2_uqhB50ievhdiay-DeQg/viewform ../add_file/https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRUYtzEID7jkxm2SLMJUlWPIG5a2_uqhB50ievhdiay-DeQg/viewform

ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ

ชื่อไฟล์ : Pdc6iWuThu23414.pdf

ชื่อไฟล์ : yRuV1KpFri13015.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Ih3c4KsTue90503.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : hQ5cZeaFri30246.pdf

ชื่อไฟล์ : TTZlr8KTue43337.pdf

ชื่อไฟล์ : i5vU8TQTue43630.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : pMg8ZCHTue43437.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 8staMqQTue43715.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : rYuRu3UThu102722.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : QmQMA1cThu102811.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : DNR7i8WWed21853.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 3G5C6wJWed22014.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : u5B71dpTue100743.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : YFm7377Tue100835.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : NhXkwTQTue101103.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : qMqnMRjTue101145.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : HwwRyfVTue111645.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : QnEXJjxTue112002.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : f6Dg1G3Wed93808.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : wCQvg4gTue110415.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 90Txl7UTue110450.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : oT9w8ABFri112906.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง

ชื่อไฟล์ : คำแถลงนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 21 มกราคม 2564 --------------------------------------- เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีทุกท่าน ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4 กำหนดให้ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ให้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่มีการลงมติภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง และให้จัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนที่มาประชุมด้วย ซึ่งคณะกรรมการ การเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ให้กระผม นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป นั้น กระผมในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ไว้วางใจกระผมให้เข้ามาบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาอันทรงเกียรตินี้ โดยมีหลักการ คือ “สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่” กลยุทธ์ในการบริหารงาน “ทำจริง เห็นผล ประชาชนมีส่วนร่วม” พัฒนาคน พัฒนาเมือง เพื่อให้สิงห์บุรีเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริหารงานตามกรอบหน้าที่ และอำนาจการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎกระทรวง และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยจะใช้ประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถที่มี มาพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ทำให้ชาวจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประสานผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข พร้อมทั้งมีความพร้อมในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ส่วนราชการ และภาคเอกชน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยใช้ทรัพยากรบุคคล และทีมบริหารที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นไป ตามบทบัญญัติ มาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 กระผมจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาภาค แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด/อำเภอ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ส่งเสริม การท่องเที่ยวและการกีฬา ส่งเสริมอาชีพ ดำเนินการพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้พอเพียงแก่การดำรงชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนด้านการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล โดยได้กำหนดนโยบายไว้ 8 ด้าน ดังนี้ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำแถลงนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 21 มกราคม 2564 --------------------------------------- เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีทุกท่าน ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4 กำหนดให้ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ให้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่มีการลงมติภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง และให้จัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนที่มาประชุมด้วย ซึ่งคณะกรรมการ การเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ให้กระผม นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป นั้น กระผมในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ไว้วางใจกระผมให้เข้ามาบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาอันทรงเกียรตินี้ โดยมีหลักการ คือ “สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่” กลยุทธ์ในการบริหารงาน “ทำจริง เห็นผล ประชาชนมีส่วนร่วม” พัฒนาคน พัฒนาเมือง เพื่อให้สิงห์บุรีเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริหารงานตามกรอบหน้าที่ และอำนาจการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎกระทรวง และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยจะใช้ประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถที่มี มาพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ทำให้ชาวจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประสานผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข พร้อมทั้งมีความพร้อมในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ส่วนราชการ และภาคเอกชน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยใช้ทรัพยากรบุคคล และทีมบริหารที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นไป ตามบทบัญญัติ มาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 กระผมจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาภาค แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด/อำเภอ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ส่งเสริม การท่องเที่ยวและการกีฬา ส่งเสริมอาชีพ ดำเนินการพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้พอเพียงแก่การดำรงชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนด้านการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล โดยได้กำหนดนโยบายไว้ 8 ด้าน ดังนี้ ../add_file/ คำแถลงนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 21 มกราคม 2564 --------------------------------------- เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีทุกท่าน ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4 กำหนดให้ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ให้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่มีการลงมติภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง และให้จัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนที่มาประชุมด้วย ซึ่งคณะกรรมการ การเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ให้กระผม นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป นั้น กระผมในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ไว้วางใจกระผมให้เข้ามาบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาอันทรงเกียรตินี้ โดยมีหลักการ คือ “สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่” กลยุทธ์ในการบริหารงาน “ทำจริง เห็นผล ประชาชนมีส่วนร่วม” พัฒนาคน พัฒนาเมือง เพื่อให้สิงห์บุรีเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริหารงานตามกรอบหน้าที่ และอำนาจการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎกระทรวง และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยจะใช้ประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถที่มี มาพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ทำให้ชาวจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประสานผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข พร้อมทั้งมีความพร้อมในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ส่วนราชการ และภาคเอกชน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยใช้ทรัพยากรบุคคล และทีมบริหารที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นไป ตามบทบัญญัติ มาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 กระผมจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาภาค แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด/อำเภอ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ส่งเสริม การท่องเที่ยวและการกีฬา ส่งเสริมอาชีพ ดำเนินการพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้พอเพียงแก่การดำรงชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนด้านการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล โดยได้กำหนดนโยบายไว้ 8 ด้าน ดังนี้

ชื่อไฟล์ : จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพราะเป็นปัจจัยหลักพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน เน้นตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น การรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนผ่านกระบวนการประชาคม และการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ภาคเอกชน และส่วนราชการ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ได้แก่ (1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่เชื่อมโยงระหว่างตำบล ระหว่างอำเภอ ให้ได้มาตรฐานงานตามหลักวิศวกรรมโยธา การติดตั้งเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการสัญจร และการขนส่งสินค้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ (2) การติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ และแสงสว่างถนนในเขตชุมชน หนาแน่น และจุดอันตราย เพื่อการลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (3) การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจที่เป็นของ อบจ. การขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อการเกษตร เป็นต้น ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพราะเป็นปัจจัยหลักพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน เน้นตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น การรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนผ่านกระบวนการประชาคม และการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ภาคเอกชน และส่วนราชการ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ได้แก่ (1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่เชื่อมโยงระหว่างตำบล ระหว่างอำเภอ ให้ได้มาตรฐานงานตามหลักวิศวกรรมโยธา การติดตั้งเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการสัญจร และการขนส่งสินค้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ (2) การติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ และแสงสว่างถนนในเขตชุมชน หนาแน่น และจุดอันตราย เพื่อการลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (3) การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจที่เป็นของ อบจ. การขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อการเกษตร เป็นต้น ../add_file/จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพราะเป็นปัจจัยหลักพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน เน้นตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น การรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนผ่านกระบวนการประชาคม และการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ภาคเอกชน และส่วนราชการ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ได้แก่ (1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่เชื่อมโยงระหว่างตำบล ระหว่างอำเภอ ให้ได้มาตรฐานงานตามหลักวิศวกรรมโยธา การติดตั้งเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการสัญจร และการขนส่งสินค้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ (2) การติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ และแสงสว่างถนนในเขตชุมชน หนาแน่น และจุดอันตราย เพื่อการลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (3) การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจที่เป็นของ อบจ. การขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อการเกษตร เป็นต้น

ชื่อไฟล์ : สิงห์บุรีต้องมีการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจะดำเนินการด้านต่างๆ ทั้งดำเนินการเอง และอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน และสถานศึกษาในจังหวัด ได้แก่ (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน หรือ สถาบันการศึกษา ได้มีการพัฒนา คุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ (2) ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนเฉพาะทาง เพื่อเยาวชนในจังหวัด เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนวัตกรรม (4) สร้างแหล่งเรียนรู้ประจำจังหวัด ต่อยอดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สิงห์บุรีต้องมีการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจะดำเนินการด้านต่างๆ ทั้งดำเนินการเอง และอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน และสถานศึกษาในจังหวัด ได้แก่ (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน หรือ สถาบันการศึกษา ได้มีการพัฒนา คุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ (2) ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนเฉพาะทาง เพื่อเยาวชนในจังหวัด เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนวัตกรรม (4) สร้างแหล่งเรียนรู้ประจำจังหวัด ต่อยอดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ ../add_file/สิงห์บุรีต้องมีการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจะดำเนินการด้านต่างๆ ทั้งดำเนินการเอง และอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน และสถานศึกษาในจังหวัด ได้แก่ (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน หรือ สถาบันการศึกษา ได้มีการพัฒนา คุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ (2) ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนเฉพาะทาง เพื่อเยาวชนในจังหวัด เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนวัตกรรม (4) สร้างแหล่งเรียนรู้ประจำจังหวัด ต่อยอดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ

ชื่อไฟล์ : จะดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ ที่เหมาะสม การดูแลผู้ป่วยติดเตียง การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ โดยการร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตามแนวทางต่างๆ ได้แก่ (1) ดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น การยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนแก้ไขปัญหา และผลกระทบที่มีต่อประชาชน (2) การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม.) เพื่อให้บุคลากรกลุ่มนี้ สามารถเป็นแกนหลักในการพัฒนางาน ด้านสาธารณสุขมูลฐานอย่างมีประสิทธิภาพ (3) การดำเนินโครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น โครงการ จัดหารถรับ – ส่ง ผู้ป่วย เพื่อให้สามารถรับ – ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินไปสถานพยาบาลได้ทันท่วงที (4) การสนับสนุนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ดำเนินการ โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้การแพร่ระบาดของยาเสพติด โครงการบริบาลผู้สูงอายุ โดยการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีและองค์กรเครือข่าย โครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ สตรี เด็ก และเยาวชน เป็นต้น (5) การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน โดยจะดำเนินการตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงภัยและสถานที่ท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. เป็นต้น (6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะดำเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: จะดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ ที่เหมาะสม การดูแลผู้ป่วยติดเตียง การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ โดยการร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตามแนวทางต่างๆ ได้แก่ (1) ดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น การยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนแก้ไขปัญหา และผลกระทบที่มีต่อประชาชน (2) การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม.) เพื่อให้บุคลากรกลุ่มนี้ สามารถเป็นแกนหลักในการพัฒนางาน ด้านสาธารณสุขมูลฐานอย่างมีประสิทธิภาพ (3) การดำเนินโครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น โครงการ จัดหารถรับ – ส่ง ผู้ป่วย เพื่อให้สามารถรับ – ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินไปสถานพยาบาลได้ทันท่วงที (4) การสนับสนุนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ดำเนินการ โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้การแพร่ระบาดของยาเสพติด โครงการบริบาลผู้สูงอายุ โดยการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีและองค์กรเครือข่าย โครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ สตรี เด็ก และเยาวชน เป็นต้น (5) การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน โดยจะดำเนินการตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงภัยและสถานที่ท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. เป็นต้น (6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะดำเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ../add_file/จะดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ ที่เหมาะสม การดูแลผู้ป่วยติดเตียง การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ โดยการร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตามแนวทางต่างๆ ได้แก่ (1) ดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น การยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนแก้ไขปัญหา และผลกระทบที่มีต่อประชาชน (2) การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม.) เพื่อให้บุคลากรกลุ่มนี้ สามารถเป็นแกนหลักในการพัฒนางาน ด้านสาธารณสุขมูลฐานอย่างมีประสิทธิภาพ (3) การดำเนินโครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น โครงการ จัดหารถรับ – ส่ง ผู้ป่วย เพื่อให้สามารถรับ – ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินไปสถานพยาบาลได้ทันท่วงที (4) การสนับสนุนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ดำเนินการ โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้การแพร่ระบาดของยาเสพติด โครงการบริบาลผู้สูงอายุ โดยการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีและองค์กรเครือข่าย โครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ สตรี เด็ก และเยาวชน เป็นต้น (5) การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน โดยจะดำเนินการตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงภัยและสถานที่ท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. เป็นต้น (6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะดำเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน

ชื่อไฟล์ : จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยว ทั้งโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถานที่สำคัญ ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยจะดำเนินการตามแนวทางต่างๆ ได้แก่ (1) การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อม และมีมาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ ได้เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนในจังหวัดสิงห์บุรีมากยิ่งขึ้น (2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น โครงการจัดกิจกรรม ถนนคนเดิน โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบบ้านพี่เมืองน้อง โดยจับคู่แลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่าง อบจ. - อบจ. ด้วยกัน เป็นต้น (3) การสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการที่มีคุณภาพ และประทับใจ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจบริการต่างๆ (4) การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา เพื่อให้จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเมืองสุขภาพดี ด้วยกีฬา โดยจะดำเนินการโครงการต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬาระดับจังหวัด พัฒนาสนามกีฬาระดับอำเภอ โครงการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โครงการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา เป็นต้น ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยว ทั้งโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถานที่สำคัญ ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยจะดำเนินการตามแนวทางต่างๆ ได้แก่ (1) การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อม และมีมาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ ได้เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนในจังหวัดสิงห์บุรีมากยิ่งขึ้น (2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น โครงการจัดกิจกรรม ถนนคนเดิน โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบบ้านพี่เมืองน้อง โดยจับคู่แลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่าง อบจ. - อบจ. ด้วยกัน เป็นต้น (3) การสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการที่มีคุณภาพ และประทับใจ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจบริการต่างๆ (4) การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา เพื่อให้จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเมืองสุขภาพดี ด้วยกีฬา โดยจะดำเนินการโครงการต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬาระดับจังหวัด พัฒนาสนามกีฬาระดับอำเภอ โครงการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โครงการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา เป็นต้น ../add_file/จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยว ทั้งโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถานที่สำคัญ ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยจะดำเนินการตามแนวทางต่างๆ ได้แก่ (1) การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อม และมีมาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ ได้เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนในจังหวัดสิงห์บุรีมากยิ่งขึ้น (2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น โครงการจัดกิจกรรม ถนนคนเดิน โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบบ้านพี่เมืองน้อง โดยจับคู่แลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่าง อบจ. - อบจ. ด้วยกัน เป็นต้น (3) การสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการที่มีคุณภาพ และประทับใจ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจบริการต่างๆ (4) การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา เพื่อให้จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเมืองสุขภาพดี ด้วยกีฬา โดยจะดำเนินการโครงการต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬาระดับจังหวัด พัฒนาสนามกีฬาระดับอำเภอ โครงการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โครงการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา เป็นต้น

ชื่อไฟล์ : โดยการดำเนินการพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้ พอเพียงแก่การดำรงชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ (1) การพัฒนาอาชีพโดยมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่ม อาชีพผลิตสินค้า และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้กลไกตลาดนำการผลิต (2) สนับสนุนการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการผสมผสานเกษตรอินทรีย์ และเกษตรทางเลือก เป็นต้น (3) การจัดกิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ได้นำสินค้ามาจำหน่าย สร้างรายได้ เช่น โครงการตลาดสินค้าเกษตร โครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน เป็นต้น ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: โดยการดำเนินการพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้ พอเพียงแก่การดำรงชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ (1) การพัฒนาอาชีพโดยมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่ม อาชีพผลิตสินค้า และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้กลไกตลาดนำการผลิต (2) สนับสนุนการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการผสมผสานเกษตรอินทรีย์ และเกษตรทางเลือก เป็นต้น (3) การจัดกิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ได้นำสินค้ามาจำหน่าย สร้างรายได้ เช่น โครงการตลาดสินค้าเกษตร โครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน เป็นต้น ../add_file/โดยการดำเนินการพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้ พอเพียงแก่การดำรงชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ (1) การพัฒนาอาชีพโดยมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่ม อาชีพผลิตสินค้า และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้กลไกตลาดนำการผลิต (2) สนับสนุนการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการผสมผสานเกษตรอินทรีย์ และเกษตรทางเลือก เป็นต้น (3) การจัดกิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ได้นำสินค้ามาจำหน่าย สร้างรายได้ เช่น โครงการตลาดสินค้าเกษตร โครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน เป็นต้น

ชื่อไฟล์ : ในปัจจุบันปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ (1) จัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นจิตสานึก สร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วม ในการบำรุงรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความสมัครใจ อันเป็นหนทางนำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนในอนาคต (2) การจัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมือง (3) แก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอย โดยร่วมมือกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะรวมที่ถูกหลักสุขาภิบาล การจัดเก็บขยะอันตรายที่มีมาตรฐาน เพื่อให้บริการรับกำจัดขยะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้สามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกหลักวิธี ปราศจากมลพิษ ภายใต้การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ (4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ในปัจจุบันปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ (1) จัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นจิตสานึก สร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วม ในการบำรุงรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความสมัครใจ อันเป็นหนทางนำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนในอนาคต (2) การจัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมือง (3) แก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอย โดยร่วมมือกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะรวมที่ถูกหลักสุขาภิบาล การจัดเก็บขยะอันตรายที่มีมาตรฐาน เพื่อให้บริการรับกำจัดขยะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้สามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกหลักวิธี ปราศจากมลพิษ ภายใต้การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ (4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์ ../add_file/ในปัจจุบันปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ (1) จัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นจิตสานึก สร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วม ในการบำรุงรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความสมัครใจ อันเป็นหนทางนำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนในอนาคต (2) การจัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมือง (3) แก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอย โดยร่วมมือกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะรวมที่ถูกหลักสุขาภิบาล การจัดเก็บขยะอันตรายที่มีมาตรฐาน เพื่อให้บริการรับกำจัดขยะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้สามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกหลักวิธี ปราศจากมลพิษ ภายใต้การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ (4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์

ชื่อไฟล์ : จะดำเนินการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ (1) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ของท้องถิ่น เช่น การจัดงานประเพณี การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมของอำเภอต่างๆ และการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เป็นต้น (2) สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการบำรุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่ออนุรักษ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ (3) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อให้ศิลปะพื้นบ้าน ได้มีโอกาสถ่ายทอดความงดงามของศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่นไปยังประชาชน และเยาวชน เพื่อการศึกษาเรียนรู้ และสืบทอดต่อไปยังอนุชนรุ่นหลัง เป็นต้น (4) สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา การศึกษาวิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป (5) ส่งเสริม สนับสนุนพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อพัฒนาจิตใจประชาชน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: จะดำเนินการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ (1) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ของท้องถิ่น เช่น การจัดงานประเพณี การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมของอำเภอต่างๆ และการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เป็นต้น (2) สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการบำรุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่ออนุรักษ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ (3) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อให้ศิลปะพื้นบ้าน ได้มีโอกาสถ่ายทอดความงดงามของศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่นไปยังประชาชน และเยาวชน เพื่อการศึกษาเรียนรู้ และสืบทอดต่อไปยังอนุชนรุ่นหลัง เป็นต้น (4) สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา การศึกษาวิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป (5) ส่งเสริม สนับสนุนพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อพัฒนาจิตใจประชาชน ../add_file/จะดำเนินการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ (1) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ของท้องถิ่น เช่น การจัดงานประเพณี การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมของอำเภอต่างๆ และการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เป็นต้น (2) สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการบำรุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่ออนุรักษ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ (3) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อให้ศิลปะพื้นบ้าน ได้มีโอกาสถ่ายทอดความงดงามของศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่นไปยังประชาชน และเยาวชน เพื่อการศึกษาเรียนรู้ และสืบทอดต่อไปยังอนุชนรุ่นหลัง เป็นต้น (4) สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา การศึกษาวิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป (5) ส่งเสริม สนับสนุนพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อพัฒนาจิตใจประชาชน

ชื่อไฟล์ : ซึ่งการดำเนินกิจกรรมด้านการเมืองและการบริหาร เป็นกระบวนการสำคัญ ที่จะผลักดันให้การบริหารงานด้านต่างๆ ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ (1) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรชุมชน มุ่งเน้นการรวมตัวของประชาชนในชุมชนต่างๆ เพื่อทำกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนให้คนในชุมชนใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม โดยสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรต่างๆ เพื่อมุ่งให้เกิดการรวมตัวกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาต่อไป (2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชน โดยการจัดให้มีการพัฒนา ศักยภาพข้าราชการ อบจ. และจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสม ทันสมัย เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา และบริการประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วทันท่วงที (3) การให้มีบริการด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ (4) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เพื่อให้ระบบแผนพัฒนาเกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น การสนับสนุนโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เป็นต้น ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ซึ่งการดำเนินกิจกรรมด้านการเมืองและการบริหาร เป็นกระบวนการสำคัญ ที่จะผลักดันให้การบริหารงานด้านต่างๆ ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ (1) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรชุมชน มุ่งเน้นการรวมตัวของประชาชนในชุมชนต่างๆ เพื่อทำกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนให้คนในชุมชนใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม โดยสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรต่างๆ เพื่อมุ่งให้เกิดการรวมตัวกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาต่อไป (2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชน โดยการจัดให้มีการพัฒนา ศักยภาพข้าราชการ อบจ. และจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสม ทันสมัย เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา และบริการประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วทันท่วงที (3) การให้มีบริการด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ (4) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เพื่อให้ระบบแผนพัฒนาเกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น การสนับสนุนโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เป็นต้น ../add_file/ซึ่งการดำเนินกิจกรรมด้านการเมืองและการบริหาร เป็นกระบวนการสำคัญ ที่จะผลักดันให้การบริหารงานด้านต่างๆ ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ (1) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรชุมชน มุ่งเน้นการรวมตัวของประชาชนในชุมชนต่างๆ เพื่อทำกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนให้คนในชุมชนใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม โดยสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรต่างๆ เพื่อมุ่งให้เกิดการรวมตัวกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาต่อไป (2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชน โดยการจัดให้มีการพัฒนา ศักยภาพข้าราชการ อบจ. และจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสม ทันสมัย เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา และบริการประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วทันท่วงที (3) การให้มีบริการด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ (4) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เพื่อให้ระบบแผนพัฒนาเกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น การสนับสนุนโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เป็นต้น

ชื่อไฟล์ : การกำหนดนโยบายการพัฒนาตามที่กระผมได้กล่าวมานี้ จะต้องได้รับการพัฒนา และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กระผมขอให้คำมั่นต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่าจะใช้ประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถที่มีมา ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรีได้รับประโยชน์สูงสุด และสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ขอบคุณครับ คำแถลงนโยบาย ของ นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี แถลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: การกำหนดนโยบายการพัฒนาตามที่กระผมได้กล่าวมานี้ จะต้องได้รับการพัฒนา และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กระผมขอให้คำมั่นต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่าจะใช้ประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถที่มีมา ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรีได้รับประโยชน์สูงสุด และสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ขอบคุณครับ คำแถลงนโยบาย ของ นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี แถลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ../add_file/การกำหนดนโยบายการพัฒนาตามที่กระผมได้กล่าวมานี้ จะต้องได้รับการพัฒนา และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กระผมขอให้คำมั่นต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่าจะใช้ประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถที่มีมา ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรีได้รับประโยชน์สูงสุด และสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ขอบคุณครับ คำแถลงนโยบาย ของ นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี แถลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีพื้นที่ครอบคลุมรับผิดชอบเขตพื้นที่ทั้งจังหวัด ฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๖พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งโครงสร้าง ดังนี้ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีพื้นที่ครอบคลุมรับผิดชอบเขตพื้นที่ทั้งจังหวัด ฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๖พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งโครงสร้าง ดังนี้ ../add_file/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีพื้นที่ครอบคลุมรับผิดชอบเขตพื้นที่ทั้งจังหวัด ฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๖พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งโครงสร้าง ดังนี้

ชื่อไฟล์ : คำแถลงนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 21 มกราคม 2564 ---------------------------------------- เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีทุกท่าน ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4 กำหนดให้ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ให้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่มีการลงมติภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง และให้จัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนที่มาประชุมด้วย ซึ่งคณะกรรมการ การเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ให้กระผม นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป นั้น กระผมในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ไว้วางใจกระผมให้เข้ามาบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาอันทรงเกียรตินี้ โดยมีหลักการ คือ “สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่” กลยุทธ์ในการบริหารงาน “ทำจริง เห็นผล ประชาชนมีส่วนร่วม” พัฒนาคน พัฒนาเมือง เพื่อให้สิงห์บุรีเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริหารงานตามกรอบหน้าที่ และอำนาจการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎกระทรวง และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยจะใช้ประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถที่มี มาพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ทำให้ชาวจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประสานผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข พร้อมทั้งมีความพร้อมในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ส่วนราชการ และภาคเอกชน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยใช้ทรัพยากรบุคคล และทีมบริหารที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นไป ตามบทบัญญัติ มาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 กระผมจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาภาค แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด/อำเภอ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ส่งเสริม การท่องเที่ยวและการกีฬา ส่งเสริมอาชีพ ดำเนินการพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้พอเพียงแก่การดำรงชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนด้านการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล โดยได้กำหนดนโยบายไว้ 8 ด้าน ดังนี้ 1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพราะเป็นปัจจัยหลักพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน เน้นตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น การรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนผ่านกระบวนการประชาคม และการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ภาคเอกชน และส่วนราชการ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ได้แก่ (1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่เชื่อมโยงระหว่างตำบล ระหว่างอำเภอ ให้ได้มาตรฐานงานตามหลักวิศวกรรมโยธา การติดตั้งเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการสัญจร และการขนส่งสินค้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ (2) การติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ และแสงสว่างถนนในเขตชุมชน หนาแน่น และจุดอันตราย เพื่อการลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (3) การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจที่เป็นของ อบจ. การขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อการเกษตร เป็นต้น 2. นโยบายด้านการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ สิงห์บุรีต้องมีการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจะดำเนินการด้านต่างๆ ทั้งดำเนินการเอง และอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน และสถานศึกษาในจังหวัด ได้แก่ (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน หรือ สถาบันการศึกษา ได้มีการพัฒนา คุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ (2) ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนเฉพาะทาง เพื่อเยาวชนในจังหวัด เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนวัตกรรม (4) สร้างแหล่งเรียนรู้ประจำจังหวัดแห่งใหม่ “มิวเซียมสิงห์บุรี” หรือ “Singburi Park” ต่อยอดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ 3. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จะดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ ที่เหมาะสม การดูแลผู้ป่วยติดเตียง การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ โดยการร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตามแนวทางต่างๆ ได้แก่ (1) ดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพดี ทั้งในเขตเมือง และชนบท โดยอาศัยข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานเป็นแนวทาง ในการดำเนินงาน (2) การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม.) เพื่อให้บุคลากรกลุ่มนี้ สามารถเป็นแกนหลักในการพัฒนางาน ด้านสาธารณสุขมูลฐานอย่างมีประสิทธิภาพ (3) การดำเนินโครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น โครงการ จัดหารถรับ – ส่ง ผู้ป่วย เพื่อให้สามารถรับ – ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินไปสถานพยาบาลได้ทันท่วงที (4) การสนับสนุนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ดำเนินการ โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้การแพร่ระบาดของยาเสพติด โครงการบริบาลผู้สูงอายุ โดยการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีและองค์กรเครือข่าย โครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ สตรี เด็ก และเยาวชน เป็นต้น (5) การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน โดยจะดำเนินการตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงภัยและสถานที่ท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. เป็นต้น (6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะดำเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน 4. นโยบายด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยว ทั้งโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถานที่สำคัญ ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยจะดำเนินการตามแนวทางต่างๆ ได้แก่ (1) การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อม และมีมาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ ได้เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนในจังหวัดสิงห์บุรีมากยิ่งขึ้น (2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น โครงการจัดกิจกรรม ถนนคนเดิน โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบบ้านพี่เมืองน้อง โดยจับคู่แลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่าง อบจ. - อบจ. ด้วยกัน เป็นต้น (3) การสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการที่มีคุณภาพ และประทับใจ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจบริการต่างๆ (4) การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา เพื่อให้จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเมืองสุขภาพดี ด้วยกีฬา โดยจะดำเนินการโครงการต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬาระดับจังหวัด พัฒนาสนามกีฬาระดับอำเภอ โครงการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โครงการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา เป็นต้น 5. นโยบายด้านส่งเสริมอาชีพ ในด้านการส่งเสริมอาชีพ โดยการดำเนินการพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้ พอเพียงแก่การดำรงชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ (1) การพัฒนาอาชีพโดยมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่ม อาชีพผลิตสินค้า และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้กลไกตลาดนำการผลิต (2) สนับสนุนการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการผสมผสานเกษตรอินทรีย์ และเกษตรทางเลือก เป็นต้น (3) การจัดกิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ได้นำสินค้ามาจำหน่าย สร้างรายได้ เช่น โครงการตลาดสินค้าเกษตร โครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน เป็นต้น 6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ (1) จัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นจิตสานึก สร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วม ในการบำรุงรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความสมัครใจ อันเป็นหนทางนำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนในอนาคต (2) การจัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมือง (3) แก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอย โดยร่วมมือกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะรวมที่ถูกหลักสุขาภิบาล การจัดเก็บขยะอันตรายที่มีมาตรฐาน เพื่อให้บริการรับกำจัดขยะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้สามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกหลักวิธี ปราศจากมลพิษ ภายใต้การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ (4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์ 7. นโยบายด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จะดำเนินการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ (1) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ของท้องถิ่น เช่น การจัดงานประเพณี การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมของอำเภอต่างๆ และการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เป็นต้น (2) สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการบำรุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่ออนุรักษ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ (3) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อให้ศิลปะพื้นบ้าน ได้มีโอกาสถ่ายทอดความงดงามของศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่นไปยังประชาชน และเยาวชน เพื่อการศึกษาเรียนรู้ และสืบทอดต่อไปยังอนุชนรุ่นหลัง เป็นต้น (4) สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา การศึกษาวิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป (5) ส่งเสริม สนับสนุนพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อพัฒนาจิตใจประชาชน 8. นโยบายด้านการบริหารจัดการ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมด้านการเมืองและการบริหาร เป็นกระบวนการสำคัญ ที่จะผลักดันให้การบริหารงานด้านต่างๆ ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ (1) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรชุมชน มุ่งเน้นการรวมตัวของประชาชนในชุมชนต่างๆ เพื่อทำกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนให้คนในชุมชนใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม โดยสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรต่างๆ เพื่อมุ่งให้เกิดการรวมตัวกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาต่อไป (2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชน โดยการจัดให้มีการพัฒนา ศักยภาพข้าราชการ อบจ. และจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสม ทันสมัย เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา และบริการประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วทันท่วงที (3) การให้มีบริการด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ (4) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เพื่อให้ระบบแผนพัฒนาเกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น การสนับสนุนโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เป็นต้น ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การกำหนดนโยบายการพัฒนาตามที่กระผมได้กล่าวมานี้ จะต้องได้รับการพัฒนา และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กระผมขอให้คำมั่นต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่าจะใช้ประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถที่มีมา ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรีได้รับประโยชน์สูงสุด และสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ขอบคุณครับ คำแถลงนโยบาย ของ นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี แถลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: คำแถลงนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 21 มกราคม 2564 ---------------------------------------- เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีทุกท่าน ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4 กำหนดให้ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ให้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่มีการลงมติภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง และให้จัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนที่มาประชุมด้วย ซึ่งคณะกรรมการ การเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ให้กระผม นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป นั้น กระผมในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ไว้วางใจกระผมให้เข้ามาบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาอันทรงเกียรตินี้ โดยมีหลักการ คือ “สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่” กลยุทธ์ในการบริหารงาน “ทำจริง เห็นผล ประชาชนมีส่วนร่วม” พัฒนาคน พัฒนาเมือง เพื่อให้สิงห์บุรีเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริหารงานตามกรอบหน้าที่ และอำนาจการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎกระทรวง และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยจะใช้ประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถที่มี มาพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ทำให้ชาวจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประสานผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข พร้อมทั้งมีความพร้อมในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ส่วนราชการ และภาคเอกชน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยใช้ทรัพยากรบุคคล และทีมบริหารที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นไป ตามบทบัญญัติ มาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 กระผมจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาภาค แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด/อำเภอ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ส่งเสริม การท่องเที่ยวและการกีฬา ส่งเสริมอาชีพ ดำเนินการพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้พอเพียงแก่การดำรงชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนด้านการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล โดยได้กำหนดนโยบายไว้ 8 ด้าน ดังนี้ 1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพราะเป็นปัจจัยหลักพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน เน้นตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น การรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนผ่านกระบวนการประชาคม และการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ภาคเอกชน และส่วนราชการ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ได้แก่ (1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่เชื่อมโยงระหว่างตำบล ระหว่างอำเภอ ให้ได้มาตรฐานงานตามหลักวิศวกรรมโยธา การติดตั้งเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการสัญจร และการขนส่งสินค้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ (2) การติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ และแสงสว่างถนนในเขตชุมชน หนาแน่น และจุดอันตราย เพื่อการลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (3) การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจที่เป็นของ อบจ. การขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อการเกษตร เป็นต้น 2. นโยบายด้านการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ สิงห์บุรีต้องมีการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจะดำเนินการด้านต่างๆ ทั้งดำเนินการเอง และอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน และสถานศึกษาในจังหวัด ได้แก่ (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน หรือ สถาบันการศึกษา ได้มีการพัฒนา คุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ (2) ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนเฉพาะทาง เพื่อเยาวชนในจังหวัด เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนวัตกรรม (4) สร้างแหล่งเรียนรู้ประจำจังหวัดแห่งใหม่ “มิวเซียมสิงห์บุรี” หรือ “Singburi Park” ต่อยอดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ 3. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จะดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ ที่เหมาะสม การดูแลผู้ป่วยติดเตียง การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ โดยการร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตามแนวทางต่างๆ ได้แก่ (1) ดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพดี ทั้งในเขตเมือง และชนบท โดยอาศัยข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานเป็นแนวทาง ในการดำเนินงาน (2) การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม.) เพื่อให้บุคลากรกลุ่มนี้ สามารถเป็นแกนหลักในการพัฒนางาน ด้านสาธารณสุขมูลฐานอย่างมีประสิทธิภาพ (3) การดำเนินโครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น โครงการ จัดหารถรับ – ส่ง ผู้ป่วย เพื่อให้สามารถรับ – ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินไปสถานพยาบาลได้ทันท่วงที (4) การสนับสนุนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ดำเนินการ โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้การแพร่ระบาดของยาเสพติด โครงการบริบาลผู้สูงอายุ โดยการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีและองค์กรเครือข่าย โครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ สตรี เด็ก และเยาวชน เป็นต้น (5) การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน โดยจะดำเนินการตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงภัยและสถานที่ท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. เป็นต้น (6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะดำเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน 4. นโยบายด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยว ทั้งโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถานที่สำคัญ ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยจะดำเนินการตามแนวทางต่างๆ ได้แก่ (1) การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อม และมีมาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ ได้เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนในจังหวัดสิงห์บุรีมากยิ่งขึ้น (2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น โครงการจัดกิจกรรม ถนนคนเดิน โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบบ้านพี่เมืองน้อง โดยจับคู่แลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่าง อบจ. - อบจ. ด้วยกัน เป็นต้น (3) การสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการที่มีคุณภาพ และประทับใจ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจบริการต่างๆ (4) การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา เพื่อให้จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเมืองสุขภาพดี ด้วยกีฬา โดยจะดำเนินการโครงการต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬาระดับจังหวัด พัฒนาสนามกีฬาระดับอำเภอ โครงการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โครงการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา เป็นต้น 5. นโยบายด้านส่งเสริมอาชีพ ในด้านการส่งเสริมอาชีพ โดยการดำเนินการพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้ พอเพียงแก่การดำรงชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ (1) การพัฒนาอาชีพโดยมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่ม อาชีพผลิตสินค้า และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้กลไกตลาดนำการผลิต (2) สนับสนุนการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการผสมผสานเกษตรอินทรีย์ และเกษตรทางเลือก เป็นต้น (3) การจัดกิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ได้นำสินค้ามาจำหน่าย สร้างรายได้ เช่น โครงการตลาดสินค้าเกษตร โครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน เป็นต้น 6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ (1) จัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นจิตสานึก สร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วม ในการบำรุงรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความสมัครใจ อันเป็นหนทางนำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนในอนาคต (2) การจัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมือง (3) แก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอย โดยร่วมมือกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะรวมที่ถูกหลักสุขาภิบาล การจัดเก็บขยะอันตรายที่มีมาตรฐาน เพื่อให้บริการรับกำจัดขยะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้สามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกหลักวิธี ปราศจากมลพิษ ภายใต้การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ (4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์ 7. นโยบายด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จะดำเนินการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ (1) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ของท้องถิ่น เช่น การจัดงานประเพณี การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมของอำเภอต่างๆ และการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เป็นต้น (2) สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการบำรุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่ออนุรักษ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ (3) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อให้ศิลปะพื้นบ้าน ได้มีโอกาสถ่ายทอดความงดงามของศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่นไปยังประชาชน และเยาวชน เพื่อการศึกษาเรียนรู้ และสืบทอดต่อไปยังอนุชนรุ่นหลัง เป็นต้น (4) สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา การศึกษาวิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป (5) ส่งเสริม สนับสนุนพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อพัฒนาจิตใจประชาชน 8. นโยบายด้านการบริหารจัดการ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมด้านการเมืองและการบริหาร เป็นกระบวนการสำคัญ ที่จะผลักดันให้การบริหารงานด้านต่างๆ ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ (1) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรชุมชน มุ่งเน้นการรวมตัวของประชาชนในชุมชนต่างๆ เพื่อทำกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนให้คนในชุมชนใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม โดยสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรต่างๆ เพื่อมุ่งให้เกิดการรวมตัวกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาต่อไป (2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชน โดยการจัดให้มีการพัฒนา ศักยภาพข้าราชการ อบจ. และจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสม ทันสมัย เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา และบริการประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วทันท่วงที (3) การให้มีบริการด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ (4) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เพื่อให้ระบบแผนพัฒนาเกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น การสนับสนุนโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เป็นต้น ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การกำหนดนโยบายการพัฒนาตามที่กระผมได้กล่าวมานี้ จะต้องได้รับการพัฒนา และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กระผมขอให้คำมั่นต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่าจะใช้ประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถที่มีมา ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรีได้รับประโยชน์สูงสุด และสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ขอบคุณครับ คำแถลงนโยบาย ของ นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี แถลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ../add_file/คำแถลงนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 21 มกราคม 2564 ---------------------------------------- เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีทุกท่าน ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4 กำหนดให้ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ให้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่มีการลงมติภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง และให้จัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนที่มาประชุมด้วย ซึ่งคณะกรรมการ การเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ให้กระผม นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป นั้น กระผมในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ไว้วางใจกระผมให้เข้ามาบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาอันทรงเกียรตินี้ โดยมีหลักการ คือ “สิงห์บุรี คนดี เมืองน่าอยู่” กลยุทธ์ในการบริหารงาน “ทำจริง เห็นผล ประชาชนมีส่วนร่วม” พัฒนาคน พัฒนาเมือง เพื่อให้สิงห์บุรีเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริหารงานตามกรอบหน้าที่ และอำนาจการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎกระทรวง และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ควบคู่ไปกับการดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยจะใช้ประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถที่มี มาพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่ ทำให้ชาวจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประสานผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข พร้อมทั้งมีความพร้อมในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ส่วนราชการ และภาคเอกชน เพื่อนำมาแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยใช้ทรัพยากรบุคคล และทีมบริหารที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นไป ตามบทบัญญัติ มาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 กระผมจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาภาค แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด/อำเภอ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ส่งเสริม การท่องเที่ยวและการกีฬา ส่งเสริมอาชีพ ดำเนินการพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้พอเพียงแก่การดำรงชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนด้านการบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล โดยได้กำหนดนโยบายไว้ 8 ด้าน ดังนี้ 1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพราะเป็นปัจจัยหลักพื้นฐานที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายกับชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน เน้นตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น การรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนผ่านกระบวนการประชาคม และการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ภาคเอกชน และส่วนราชการ โดยมีแนวทางการดำเนินการ ได้แก่ (1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่เชื่อมโยงระหว่างตำบล ระหว่างอำเภอ ให้ได้มาตรฐานงานตามหลักวิศวกรรมโยธา การติดตั้งเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการสัญจร และการขนส่งสินค้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ (2) การติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ และแสงสว่างถนนในเขตชุมชน หนาแน่น และจุดอันตราย เพื่อการลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (3) การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจที่เป็นของ อบจ. การขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อการเกษตร เป็นต้น 2. นโยบายด้านการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ สิงห์บุรีต้องมีการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจะดำเนินการด้านต่างๆ ทั้งดำเนินการเอง และอุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงาน และสถานศึกษาในจังหวัด ได้แก่ (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงาน หรือ สถาบันการศึกษา ได้มีการพัฒนา คุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ (2) ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนการสอนเฉพาะทาง เพื่อเยาวชนในจังหวัด เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนวัตกรรม (4) สร้างแหล่งเรียนรู้ประจำจังหวัดแห่งใหม่ “มิวเซียมสิงห์บุรี” หรือ “Singburi Park” ต่อยอดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ 3. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จะดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ ที่เหมาะสม การดูแลผู้ป่วยติดเตียง การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ โดยการร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตามแนวทางต่างๆ ได้แก่ (1) ดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพดี ทั้งในเขตเมือง และชนบท โดยอาศัยข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานเป็นแนวทาง ในการดำเนินงาน (2) การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม.) เพื่อให้บุคลากรกลุ่มนี้ สามารถเป็นแกนหลักในการพัฒนางาน ด้านสาธารณสุขมูลฐานอย่างมีประสิทธิภาพ (3) การดำเนินโครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น โครงการ จัดหารถรับ – ส่ง ผู้ป่วย เพื่อให้สามารถรับ – ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินไปสถานพยาบาลได้ทันท่วงที (4) การสนับสนุนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ดำเนินการ โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อป้องกันมิให้การแพร่ระบาดของยาเสพติด โครงการบริบาลผู้สูงอายุ โดยการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีและองค์กรเครือข่าย โครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ สตรี เด็ก และเยาวชน เป็นต้น (5) การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน โดยจะดำเนินการตามโครงการต่างๆ เช่น โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงภัยและสถานที่ท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร. เป็นต้น (6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะดำเนินการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน 4. นโยบายด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยว ทั้งโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนสถานที่สำคัญ ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยจะดำเนินการตามแนวทางต่างๆ ได้แก่ (1) การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความพร้อม และมีมาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ ได้เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนในจังหวัดสิงห์บุรีมากยิ่งขึ้น (2) การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น โครงการจัดกิจกรรม ถนนคนเดิน โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบบ้านพี่เมืองน้อง โดยจับคู่แลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่าง อบจ. - อบจ. ด้วยกัน เป็นต้น (3) การสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการที่มีคุณภาพ และประทับใจ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่น การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจบริการต่างๆ (4) การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา เพื่อให้จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเมืองสุขภาพดี ด้วยกีฬา โดยจะดำเนินการโครงการต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬาระดับจังหวัด พัฒนาสนามกีฬาระดับอำเภอ โครงการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โครงการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา เป็นต้น 5. นโยบายด้านส่งเสริมอาชีพ ในด้านการส่งเสริมอาชีพ โดยการดำเนินการพัฒนาให้ประชาชนมีรายได้ พอเพียงแก่การดำรงชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ (1) การพัฒนาอาชีพโดยมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่ม อาชีพผลิตสินค้า และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้กลไกตลาดนำการผลิต (2) สนับสนุนการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการผสมผสานเกษตรอินทรีย์ และเกษตรทางเลือก เป็นต้น (3) การจัดกิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ได้นำสินค้ามาจำหน่าย สร้างรายได้ เช่น โครงการตลาดสินค้าเกษตร โครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน เป็นต้น 6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ (1) จัดทำโครงการเพื่อกระตุ้นจิตสานึก สร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วม ในการบำรุงรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความสมัครใจ อันเป็นหนทางนำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนในอนาคต (2) การจัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมือง (3) แก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอย โดยร่วมมือกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะรวมที่ถูกหลักสุขาภิบาล การจัดเก็บขยะอันตรายที่มีมาตรฐาน เพื่อให้บริการรับกำจัดขยะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้สามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกหลักวิธี ปราศจากมลพิษ ภายใต้การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ (4) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์ 7. นโยบายด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จะดำเนินการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ (1) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ของท้องถิ่น เช่น การจัดงานประเพณี การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมของอำเภอต่างๆ และการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เป็นต้น (2) สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการบำรุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่ออนุรักษ์ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ (3) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อให้ศิลปะพื้นบ้าน ได้มีโอกาสถ่ายทอดความงดงามของศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่นไปยังประชาชน และเยาวชน เพื่อการศึกษาเรียนรู้ และสืบทอดต่อไปยังอนุชนรุ่นหลัง เป็นต้น (4) สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนา การศึกษาวิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป (5) ส่งเสริม สนับสนุนพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมทางศาสนา เพื่อพัฒนาจิตใจประชาชน 8. นโยบายด้านการบริหารจัดการ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมด้านการเมืองและการบริหาร เป็นกระบวนการสำคัญ ที่จะผลักดันให้การบริหารงานด้านต่างๆ ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ได้แก่ (1) สนับสนุน ส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรชุมชน มุ่งเน้นการรวมตัวของประชาชนในชุมชนต่างๆ เพื่อทำกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนให้คนในชุมชนใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม โดยสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรต่างๆ เพื่อมุ่งให้เกิดการรวมตัวกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาต่อไป (2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชน โดยการจัดให้มีการพัฒนา ศักยภาพข้าราชการ อบจ. และจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสม ทันสมัย เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา และบริการประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วทันท่วงที (3) การให้มีบริการด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ (4) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กับแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เพื่อให้ระบบแผนพัฒนาเกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น การสนับสนุนโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด เป็นต้น ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การกำหนดนโยบายการพัฒนาตามที่กระผมได้กล่าวมานี้ จะต้องได้รับการพัฒนา และปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กระผมขอให้คำมั่นต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่าจะใช้ประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถที่มีมา ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรีได้รับประโยชน์สูงสุด และสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรี ขอบคุณครับ คำแถลงนโยบาย ของ นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี แถลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : y5qoCLIThu104538.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : qyDc7d2Thu21045.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : awDFdUBThu21234.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : UkM3jn4Thu22709.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : sc3E9TZThu22844.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : CopYgInMon84735.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 67L5WzgMon85157.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : lIrkoPxMon85348.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : S6rDq2dMon85455.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : e6EYakJMon85707.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : AC7HSMCMon85831.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : w8VxnDpMon90002.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : bomz08qMon41251.pdf

ชื่อไฟล์ : yMyHMUwMon41643.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : GWlwOCdMon42055.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 7wvNGLnMon43418.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : IgVfXX6Tue94511.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : XRovkUUTue100425.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ai7XHJxWed83946.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : hZNkrdDTue100523.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : YP7UDK8Tue101828.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 4Av4hbUTue102007.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : xH1MqiGTue103036.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : hb1zmShTue103122.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : DgHZgFxTue103244.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 6rQiobNTue103504.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 7d5lJtvWed35034.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : j2VVP9KThu102342.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : FFoS9dNThu102419.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : dDsP6hIThu102517.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : X5voJtkThu102725.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : IEwTSORThu102804.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : CFAW5uLThu103256.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : kFdVgPhMon35456.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : rADxG4hThu103327.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : vKKFGzTThu103450.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ODeOEg6Thu103526.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 85pam0kThu103606.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : HS5r3rvThu104302.pdf

ชื่อไฟล์ : 2ppadrOTue55220.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : KosmAnnThu104422.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : N0KQx7IThu104459.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 4HMGFLMThu104539.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : lbIoBZmThu104604.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 9B0R3D7Thu104712.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 65lPDXKMon35315.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : k9W1TpGThu104742.pdf

ชื่อไฟล์ : sLu1Wx8Mon35609.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : QlZj5tiThu104829.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : tnFmZ3KThu104905.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : G3Q6mgQThu104941.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : es2R6oPFri105456.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : X1Bna8xMon112923.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : BukR5wNMon15013.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Nu7NtdEMon33634.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : KQ4vMcjMon33849.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : OJGH2rKTue91108.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : m2VuomKWed33346.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : OyZaP0KWed33423.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : PSlwUuSWed33530.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : i3WvMfDWed33608.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 589Itm8Wed33751.pdf

ชื่อไฟล์ : wHaS3uKThu114406.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : X4kBrTIWed23238.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 0zkvKyRThu90300.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : n0mqFX4Fri43732.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ngEdvEgThu94110.pdf

ชื่อไฟล์ : 5gQXmPxThu113212.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Z9lzhB8Thu24324.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : c4iGr2QThu24551.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : s5Sp8XuThu85123.pdf

ชื่อไฟล์ : f4Us1G3Mon120054.pdf

ชื่อไฟล์ : OobfUlNFri55115.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Mu99ffEFri43645.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : utse6w3Mon120200.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : QSNaBCkMon120606.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : AcvnXcfMon121104.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : W5mmcaCMon121338.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : VeR7rkXMon122007.jpg

ชื่อไฟล์ : 2JMyKs6Thu20021.png

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : bbKeHf4Wed92131.pdf

ชื่อไฟล์ : 311MIGKWed105143.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : z2Qq0RDWed24535.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : XUNoWW4Wed24931.pdf

ชื่อไฟล์ : BQPwEtSTue33150.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : RE3ipYqMon53737.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : a9jxDGbWed25610.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 62NPoH2Wed25721.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : KOMzdgLWed25905.pdf

ชื่อไฟล์ : pSf6EtwTue12852.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : RpLo5iBWed30108.pdf

ชื่อไฟล์ : 8kARmb1Tue12634.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : RGb1X2uWed30224.pdf

ชื่อไฟล์ : sS6em0GTue12552.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : jSXf1QcWed30554.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : SL7gTMNWed30751.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Pfs7QuXWed30843.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1zzjjgvWed31028.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Q3ysmG0Wed31120.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 38rnUDPWed31201.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : sbIU2TiThu15100.jpg

ชื่อไฟล์ : X7nhofMThu20605.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : C0o8x8rThu32458.png

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Kh3aMumThu20756.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ysWBXS1Thu24300.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 9rU2o7WThu25021.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : rXO0JAGFri14213.pdf

ชื่อไฟล์ : XwdKuW2Wed94010.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : m882mWEFri14643.pdf

ชื่อไฟล์ : rAWrBkYThu103521.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : bh1z0zKFri15105.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : yNOt3ErFri15535.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : mVCJoA9Mon93341.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 3ZBMC9nFri25410.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : E93GyY1Mon94408.pdf

ชื่อไฟล์ : 1zDAktMWed120133.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Ubw4KVhMon94545.pdf

ชื่อไฟล์ : s0zfDy2Wed120408.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1UbYsgBMon94909.pdf

ชื่อไฟล์ : 5dHiIAoFri91735.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : CvJJmQqMon95149.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : nnoPVNsMon95441.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : fzARa7zMon95915.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : oQI0Bp4Mon100002.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : wf9iJAgMon100038.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 9E1USFLMon100140.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : dKm4YW6Mon100325.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : PnMe4MYMon100420.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Npr3eUKMon100432.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ePg0hoaMon102147.pdf

ชื่อไฟล์ : BWpfxJZThu85411.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : AusvP06Fri32846.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ftEn0zlThu103935.pdf

ชื่อไฟล์ : AhEncz9Tue94341.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : FpSlqELTue11620.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Wj1DbjSTue21623.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : fMu0U8tTue21933.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : YlEayeKTue22212.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : cpgXJLCTue22429.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : e3qf7TyThu92303.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : EQ3q9WeTue22634.pdf

ชื่อไฟล์ : 2doRuWuThu92150.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : JuuLrSlTue22852.pdf

ชื่อไฟล์ : TmPIIUcThu92433.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1cHXNdOTue23048.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : U6CG8qYThu92549.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : mlduOHsThu20903.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : irUcllVFri32914.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : sAypwRcMon40505.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : s4iTT1jTue113653.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : iDo8DgbTue12936.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 5a4Pt5oTue13023.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 0v3vZGYWed100007.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : GmPN76FThu92658.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : fFxDsz6Thu105031.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : VPZXsKLThu105233.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : s0FjybYMon120506.pdf

ชื่อไฟล์ : PbjTLfVFri85954.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : RlOD2YqFri92429.pdf

ชื่อไฟล์ : zJ6J0XiMon111335.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1hMSmTnFri92606.pdf

ชื่อไฟล์ : vLpgMsiFri11646.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท 311 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000 โทรศัพท์ 036-699-388 โทรสาร 036-520-030 E-mail : admin@singpao.go.th www.singburipao.go.th ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท 311 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000 โทรศัพท์ 036-699-388 โทรสาร 036-520-030 E-mail : admin@singpao.go.th www.singburipao.go.th ../add_file/องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ถนนสิงห์บุรี-ชัยนาท 311 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000 โทรศัพท์ 036-699-388 โทรสาร 036-520-030 E-mail : admin@singpao.go.th www.singburipao.go.th

ชื่อไฟล์ : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีจำนวน ๑ คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมในการบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี คือ นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร มีรองนายกองค์การฯ ๑ คน คือ นาย วัฒนชัย มานะจิตร์ มีที่ปรึกษานายกองค์การฯ ๓ คน คือ นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา นายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ และ นางสาววิมลศิริ อัมพวานนท์ ทั้งรองนายกฯ และที่ปรึกษานายกฯ เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีจำนวน ๑ คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมในการบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี คือ นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร มีรองนายกองค์การฯ ๑ คน คือ นาย วัฒนชัย มานะจิตร์ มีที่ปรึกษานายกองค์การฯ ๓ คน คือ นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา นายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ และ นางสาววิมลศิริ อัมพวานนท์ ทั้งรองนายกฯ และที่ปรึกษานายกฯ เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ../add_file/ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีจำนวน ๑ คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมในการบริหารงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี คือ นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร มีรองนายกองค์การฯ ๑ คน คือ นาย วัฒนชัย มานะจิตร์ มีที่ปรึกษานายกองค์การฯ ๓ คน คือ นายประเทือง วิจารณ์ปรีชา นายธีรพงศ์ ศรีประเสริฐ และ นางสาววิมลศิริ อัมพวานนท์ ทั้งรองนายกฯ และที่ปรึกษานายกฯ เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีนายเสรี ยอดระยับ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นไปตามนโยบายและอำนาจหน้าที่ตามที่นายกองค์การฯ มอบหมาย สำหรับส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันแบ่งออกเป็น ๒ สำนัก ๖ กอง ๑ หน่วยงาน ดังนี้ (๑) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีนางเรวดี โตศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานในสำนักฯ ปัจจุบันมีข้าราชการ ๒๒ คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑๓ คน พนักงานจ้างทั่วไป ๒๒ คน (๒) สำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีนางสาวลำดวน ใจบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการฯ ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในสำนักงานเลขานุการฯ ปัจจุบัน มีข้าราชการ ๕ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ คน พนักงานจ้างทั่วไป ๑ คน (๓) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีนางบุญเตือน จะระ ผู้อำนวยการกองกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในกองยุทธศาสตร์ฯ ปัจจุบันมีข้าราชการ ๑๑ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๓ คน (๔) กองคลัง มีนางประทุม ศรีใส ผู้อำนวยการกองคลัง ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในกองคลัง ปัจจุบันมีข้าราชการ ๑๒ คน (๕) กองช่าง มีนายสมทรง อารมย์สุข ผู้อำนวยการกองช่าง ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในกองช่าง ปัจจุบันมีข้าราชการ ๑๗ คน ลูกจ้างประจำ ๔ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๒๓ คน พนักงานจ้างทั่วไป ๔๑ คน (๖) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีนายปฐมพงศ์ อยู่วงษ์ทับทิม หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นกองที่กำหนดขึ้นใหม่เพื่อรองรับการประเมินความพร้อมในการรับโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันยังไม่มีข้าราชการปฏิบัติงาน (๗) หน่วยตรวจสอบภายใน มีนางนิตยาภรณ์ ปลูกรักษ์ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในหน่วยตรวจสอบฯ ปัจจุบันมีข้าราชการ ๑ คน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีนายเสรี ยอดระยับ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นไปตามนโยบายและอำนาจหน้าที่ตามที่นายกองค์การฯ มอบหมาย สำหรับส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันแบ่งออกเป็น ๒ สำนัก ๖ กอง ๑ หน่วยงาน ดังนี้ (๑) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีนางเรวดี โตศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานในสำนักฯ ปัจจุบันมีข้าราชการ ๒๒ คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑๓ คน พนักงานจ้างทั่วไป ๒๒ คน (๒) สำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีนางสาวลำดวน ใจบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการฯ ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในสำนักงานเลขานุการฯ ปัจจุบัน มีข้าราชการ ๕ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ คน พนักงานจ้างทั่วไป ๑ คน (๓) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีนางบุญเตือน จะระ ผู้อำนวยการกองกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในกองยุทธศาสตร์ฯ ปัจจุบันมีข้าราชการ ๑๑ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๓ คน (๔) กองคลัง มีนางประทุม ศรีใส ผู้อำนวยการกองคลัง ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในกองคลัง ปัจจุบันมีข้าราชการ ๑๒ คน (๕) กองช่าง มีนายสมทรง อารมย์สุข ผู้อำนวยการกองช่าง ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในกองช่าง ปัจจุบันมีข้าราชการ ๑๗ คน ลูกจ้างประจำ ๔ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๒๓ คน พนักงานจ้างทั่วไป ๔๑ คน (๖) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีนายปฐมพงศ์ อยู่วงษ์ทับทิม หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นกองที่กำหนดขึ้นใหม่เพื่อรองรับการประเมินความพร้อมในการรับโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันยังไม่มีข้าราชการปฏิบัติงาน (๗) หน่วยตรวจสอบภายใน มีนางนิตยาภรณ์ ปลูกรักษ์ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในหน่วยตรวจสอบฯ ปัจจุบันมีข้าราชการ ๑ คน ../add_file/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีนายเสรี ยอดระยับ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นไปตามนโยบายและอำนาจหน้าที่ตามที่นายกองค์การฯ มอบหมาย สำหรับส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันแบ่งออกเป็น ๒ สำนัก ๖ กอง ๑ หน่วยงาน ดังนี้ (๑) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีนางเรวดี โตศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานในสำนักฯ ปัจจุบันมีข้าราชการ ๒๒ คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑๓ คน พนักงานจ้างทั่วไป ๒๒ คน (๒) สำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีนางสาวลำดวน ใจบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการฯ ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในสำนักงานเลขานุการฯ ปัจจุบัน มีข้าราชการ ๕ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๑ คน พนักงานจ้างทั่วไป ๑ คน (๓) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีนางบุญเตือน จะระ ผู้อำนวยการกองกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในกองยุทธศาสตร์ฯ ปัจจุบันมีข้าราชการ ๑๑ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๓ คน (๔) กองคลัง มีนางประทุม ศรีใส ผู้อำนวยการกองคลัง ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในกองคลัง ปัจจุบันมีข้าราชการ ๑๒ คน (๕) กองช่าง มีนายสมทรง อารมย์สุข ผู้อำนวยการกองช่าง ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในกองช่าง ปัจจุบันมีข้าราชการ ๑๗ คน ลูกจ้างประจำ ๔ คน พนักงานจ้างตามภารกิจ ๒๓ คน พนักงานจ้างทั่วไป ๔๑ คน (๖) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีนายปฐมพงศ์ อยู่วงษ์ทับทิม หัวหน้าฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นกองที่กำหนดขึ้นใหม่เพื่อรองรับการประเมินความพร้อมในการรับโอนสถานศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันยังไม่มีข้าราชการปฏิบัติงาน (๗) หน่วยตรวจสอบภายใน มีนางนิตยาภรณ์ ปลูกรักษ์ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบบริหารงานภายในหน่วยตรวจสอบฯ ปัจจุบันมีข้าราชการ ๑ คน

ชื่อไฟล์ : สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑ คน คือ ร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒ คน คือ นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์ และ นายมนตรี แตงทอง (๑) อำเภอเมือง จำนวน ๖ คน ประกอบไปด้วย - นายธนากร ภู่สุวรรณ - นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์ - นายนิยม นิยมชม - ร.ต.อ.วิโรจน์ ไผ่ชู - นายเสวก วิงวอน - นายคณาพัณณ์ อมรรุ่งเรืองชัย (๒) อำเภออินทร์บุรี จำนวน ๖ คน ประกอบไปด้วย - นายธรรมวัฒน์ ดีเจริญวุฬ - นายไพบูลย์ เอดาศัย - นายธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ - นายธนพล สีตะระโส - พ.ท.สิงห์ สนธิ - นายมนตรี แตงทอง (๓) อำเภอค่ายบางระจัน จำนวน ๓ ค น ประกอบด้วย - นาย อภิศักดิ์ กิติเรียงลาภ - นายวันชัย สืบชนะกิจกุล - นายสมคิด ม่วงเทศ (๔) อำเภอพรหมบุรี จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย - นางสุวดี เขียวสะอาด - นายธรรมนูญ อภินันทร์ - ร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี (๕) อำเภอท่าช้าง จำนวน ๒ คน ประกอบไปด้วย - นายตันติกร พาศิรายุธ - นายประเทือง นาคทอง (๖) อำเภอบางระจัน จำนวน ๔ คน ประกอบไปด้วย - นายกิติพงษ์ ทองอร่าม - นางสาวยูริ เยี่ยมบุญชัย - นางสาวณัชนันท์ภัทร จันธิปะ - นายกฤษิกร แช่มสุขขี ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑ คน คือ ร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒ คน คือ นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์ และ นายมนตรี แตงทอง (๑) อำเภอเมือง จำนวน ๖ คน ประกอบไปด้วย - นายธนากร ภู่สุวรรณ - นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์ - นายนิยม นิยมชม - ร.ต.อ.วิโรจน์ ไผ่ชู - นายเสวก วิงวอน - นายคณาพัณณ์ อมรรุ่งเรืองชัย (๒) อำเภออินทร์บุรี จำนวน ๖ คน ประกอบไปด้วย - นายธรรมวัฒน์ ดีเจริญวุฬ - นายไพบูลย์ เอดาศัย - นายธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ - นายธนพล สีตะระโส - พ.ท.สิงห์ สนธิ - นายมนตรี แตงทอง (๓) อำเภอค่ายบางระจัน จำนวน ๓ ค น ประกอบด้วย - นาย อภิศักดิ์ กิติเรียงลาภ - นายวันชัย สืบชนะกิจกุล - นายสมคิด ม่วงเทศ (๔) อำเภอพรหมบุรี จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย - นางสุวดี เขียวสะอาด - นายธรรมนูญ อภินันทร์ - ร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี (๕) อำเภอท่าช้าง จำนวน ๒ คน ประกอบไปด้วย - นายตันติกร พาศิรายุธ - นายประเทือง นาคทอง (๖) อำเภอบางระจัน จำนวน ๔ คน ประกอบไปด้วย - นายกิติพงษ์ ทองอร่าม - นางสาวยูริ เยี่ยมบุญชัย - นางสาวณัชนันท์ภัทร จันธิปะ - นายกฤษิกร แช่มสุขขี ../add_file/สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑ คน คือ ร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๒ คน คือ นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์ และ นายมนตรี แตงทอง (๑) อำเภอเมือง จำนวน ๖ คน ประกอบไปด้วย - นายธนากร ภู่สุวรรณ - นางนันทวัน วิไลศักดิ์ทิพากรณ์ - นายนิยม นิยมชม - ร.ต.อ.วิโรจน์ ไผ่ชู - นายเสวก วิงวอน - นายคณาพัณณ์ อมรรุ่งเรืองชัย (๒) อำเภออินทร์บุรี จำนวน ๖ คน ประกอบไปด้วย - นายธรรมวัฒน์ ดีเจริญวุฬ - นายไพบูลย์ เอดาศัย - นายธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ - นายธนพล สีตะระโส - พ.ท.สิงห์ สนธิ - นายมนตรี แตงทอง (๓) อำเภอค่ายบางระจัน จำนวน ๓ ค น ประกอบด้วย - นาย อภิศักดิ์ กิติเรียงลาภ - นายวันชัย สืบชนะกิจกุล - นายสมคิด ม่วงเทศ (๔) อำเภอพรหมบุรี จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย - นางสุวดี เขียวสะอาด - นายธรรมนูญ อภินันทร์ - ร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี (๕) อำเภอท่าช้าง จำนวน ๒ คน ประกอบไปด้วย - นายตันติกร พาศิรายุธ - นายประเทือง นาคทอง (๖) อำเภอบางระจัน จำนวน ๔ คน ประกอบไปด้วย - นายกิติพงษ์ ทองอร่าม - นางสาวยูริ เยี่ยมบุญชัย - นางสาวณัชนันท์ภัทร จันธิปะ - นายกฤษิกร แช่มสุขขี

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : yX3WVF7Tue21957.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 2A7mSFNTue25951.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : VUMvNI9Tue30037.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : WasJ95LTue30122.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : orI9Ql8Tue42436.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 6x1nPWNThu23802.pdf

ชื่อไฟล์ : OW1XK8WThu105115.pdf

ชื่อไฟล์ : kUkfBb7Wed31820.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : WSIQKtLThu31305.pdf

ชื่อไฟล์ : M0f5ofdThu104958.jpg

ชื่อไฟล์ : Ai74xviWed35922.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : aNSsL9MFri124709.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 88GXcvVFri14532.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : QPkAZNBFri24938.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : pXxnzBQFri25126.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : rsCfOyoFri25348.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 6TaUqEDThu114954.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : EflePIuMon85614.jpg

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 7dOG51cWed40235.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : UZ2anXyFri21726.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : sOIGNIXMon104645.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : RvGGW7aTue21443.png

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : wcEFBdzTue22340.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Uc1XtcKThu101948.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : TNuMddYThu112141.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : AbHcg0SThu112222.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : lkHm5l8Thu11153.pdf

ชื่อไฟล์ : 5gXXhVuTue25258.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : vvaoAisThu42330.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : J7TiA7DFri14444.pdf

ชื่อไฟล์ : egjN1fIFri14633.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : BVwsdwkFri15118.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 1 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1

ชื่อไฟล์ : สอบถามเรื่องการลงทะเบียนวัคซีนชิโนฟาร์มกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรณีไม่ผ่านเนื่องจากส่งเอกสารการรรับรองไม่ครบตามเงื่อนไข เกิดจากสาเหตุอะไร แล้วทางราชวิทยาลัยฯ เปิดให้จองใหม่ ทางอบจ.สิงห์บุรี จะลงทะเบียนให้ประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรีหรือเปล่า จากที่ทราบมาข้าราฃการอบต.เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกัน ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ต้องรอคิวจากการลงทะเบียนบางคนก็กว่าจะได้กันเดือนกันยายน ซึ่งสถานะการณ์ที่สิงห์บุรีตอนนี้เป็นสีแดงเข้มแล้ว ต้องรอให้มีคนติดหรือตายกันเยอะๆ ถึงจะแก้ปัญหาหรือเปล่า ที่ได้ข่าวมาว่าส่งเอกสารไม่ครบเพราะตกลงกันไม่ได้เรื่อง จัดวัคซีนให้คนของตังเองในอบจ.นี้จริงหรือเปล่า ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สอบถามเรื่องการลงทะเบียนวัคซีนชิโนฟาร์มกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรณีไม่ผ่านเนื่องจากส่งเอกสารการรรับรองไม่ครบตามเงื่อนไข เกิดจากสาเหตุอะไร แล้วทางราชวิทยาลัยฯ เปิดให้จองใหม่ ทางอบจ.สิงห์บุรี จะลงทะเบียนให้ประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรีหรือเปล่า จากที่ทราบมาข้าราฃการอบต.เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกัน ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ต้องรอคิวจากการลงทะเบียนบางคนก็กว่าจะได้กันเดือนกันยายน ซึ่งสถานะการณ์ที่สิงห์บุรีตอนนี้เป็นสีแดงเข้มแล้ว ต้องรอให้มีคนติดหรือตายกันเยอะๆ ถึงจะแก้ปัญหาหรือเปล่า ที่ได้ข่าวมาว่าส่งเอกสารไม่ครบเพราะตกลงกันไม่ได้เรื่อง จัดวัคซีนให้คนของตังเองในอบจ.นี้จริงหรือเปล่า ../add_file/สอบถามเรื่องการลงทะเบียนวัคซีนชิโนฟาร์มกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรณีไม่ผ่านเนื่องจากส่งเอกสารการรรับรองไม่ครบตามเงื่อนไข เกิดจากสาเหตุอะไร แล้วทางราชวิทยาลัยฯ เปิดให้จองใหม่ ทางอบจ.สิงห์บุรี จะลงทะเบียนให้ประชาชนชาวจังหวัดสิงห์บุรีหรือเปล่า จากที่ทราบมาข้าราฃการอบต.เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเหมือนกัน ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ต้องรอคิวจากการลงทะเบียนบางคนก็กว่าจะได้กันเดือนกันยายน ซึ่งสถานะการณ์ที่สิงห์บุรีตอนนี้เป็นสีแดงเข้มแล้ว ต้องรอให้มีคนติดหรือตายกันเยอะๆ ถึงจะแก้ปัญหาหรือเปล่า ที่ได้ข่าวมาว่าส่งเอกสารไม่ครบเพราะตกลงกันไม่ได้เรื่อง จัดวัคซีนให้คนของตังเองในอบจ.นี้จริงหรือเปล่า

ชื่อไฟล์ : K7BbeKuTue30401.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : v1cx6vNThu93852.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : DtpGnHYThu94107.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 4Su5pPtThu94139.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : tuIRMi4Thu94610.pdf

ชื่อไฟล์ : GXKN5trWed31003.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : zMtzyKpThu94640.pdf

ชื่อไฟล์ : r1Q3FS5Wed31658.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : s8ejSF6Fri123829.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : meUa3CnTue114157.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : CO29zN6Tue114317.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ndKLDKCTue114503.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Avya4iQTue114716.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : tKNpYkdTue10442.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ZpHrrbuTue35242.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : yJKAMdbTue20201.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : hv2z9LOTue20253.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : E3cVVZRTue20415.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 4vI9GjzFri83436.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : kAeYklgMon35859.pdf

ชื่อไฟล์ : Rp4F7ggThu125923.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : uUM0yaqFri12408.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : VcrI0LsMon35715.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : bnphLWiMon40036.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : วันี้​ไปฉีดวัคซินซิโนฟาร์ม​ แต่เยืนยันการฉีดไม่ได้​ เพราะขึ้นว่าฉีดแล้ว​1 เข็มของหมอพร้อม​ ทั้งๆที่ยังไม่ได้ฉีด​ เจ้าหน้าที่เลยบอกให้รอหมอพร้อม​ เก็บใบออก​ ซึ่งคาใจมาก​ เลยมาทึ่รพสต ท้องคุ้ง​ เล่าเหตุให้ฟัง​ เจ้าหน้าที่เลยทำให้ใหม่​ ครั้งนี้เป็นครั้งที่​2 ครั้งแรกไปแล้ว​วันที่​25​สค​ แล้วเกิดเหตุแบยนี้​ เศร้า​ ยังไม่ได้ฉีดสักเข็ม​ อยู่​นาป่า​ติดกันมาก​อยากขอประสานได้ฉีดบ้างได้ไหมคะ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: วันี้​ไปฉีดวัคซินซิโนฟาร์ม​ แต่เยืนยันการฉีดไม่ได้​ เพราะขึ้นว่าฉีดแล้ว​1 เข็มของหมอพร้อม​ ทั้งๆที่ยังไม่ได้ฉีด​ เจ้าหน้าที่เลยบอกให้รอหมอพร้อม​ เก็บใบออก​ ซึ่งคาใจมาก​ เลยมาทึ่รพสต ท้องคุ้ง​ เล่าเหตุให้ฟัง​ เจ้าหน้าที่เลยทำให้ใหม่​ ครั้งนี้เป็นครั้งที่​2 ครั้งแรกไปแล้ว​วันที่​25​สค​ แล้วเกิดเหตุแบยนี้​ เศร้า​ ยังไม่ได้ฉีดสักเข็ม​ อยู่​นาป่า​ติดกันมาก​อยากขอประสานได้ฉีดบ้างได้ไหมคะ ../add_file/วันี้​ไปฉีดวัคซินซิโนฟาร์ม​ แต่เยืนยันการฉีดไม่ได้​ เพราะขึ้นว่าฉีดแล้ว​1 เข็มของหมอพร้อม​ ทั้งๆที่ยังไม่ได้ฉีด​ เจ้าหน้าที่เลยบอกให้รอหมอพร้อม​ เก็บใบออก​ ซึ่งคาใจมาก​ เลยมาทึ่รพสต ท้องคุ้ง​ เล่าเหตุให้ฟัง​ เจ้าหน้าที่เลยทำให้ใหม่​ ครั้งนี้เป็นครั้งที่​2 ครั้งแรกไปแล้ว​วันที่​25​สค​ แล้วเกิดเหตุแบยนี้​ เศร้า​ ยังไม่ได้ฉีดสักเข็ม​ อยู่​นาป่า​ติดกันมาก​อยากขอประสานได้ฉีดบ้างได้ไหมคะ

ชื่อไฟล์ : สิงห์บุรีมีการจองวัคซีนชิโนฟาร์มหรือ ปล่าวคะ ลงรับวัคซีนกับอสม.ไว้นาน แล้วยังไม่ได้ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สิงห์บุรีมีการจองวัคซีนชิโนฟาร์มหรือ ปล่าวคะ ลงรับวัคซีนกับอสม.ไว้นาน แล้วยังไม่ได้ ../add_file/สิงห์บุรีมีการจองวัคซีนชิโนฟาร์มหรือ ปล่าวคะ ลงรับวัคซีนกับอสม.ไว้นาน แล้วยังไม่ได้

ชื่อไฟล์ : jwG2jrgWed30852.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : QmOIHZ3Wed40044.pdf

ชื่อไฟล์ : 62WYnctWed40148.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : c3TfwOXTue83756.pdf

ชื่อไฟล์ : SL31FvCTue83947.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : imdIm0zTue84135.docx


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : aVlSJmgTue114140.pdf

ชื่อไฟล์ : BTQWUOATue32625.pdf

ชื่อไฟล์ : xn7l0n6Tue31106.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : coWuePTTue115016.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : J7eWOYeTue31429.pdf

ชื่อไฟล์ : 2qL8qUWTue22429.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : i7brqWKTue31015.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : zkjiWpnTue32724.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 7MOBS1wWed101856.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : S82HmIdWed20019.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : k35HNk9Wed20052.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : 8T6PrzbThu21219.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-101866495496814 ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-101866495496814 ../add_file/https://www.facebook.com/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-101866495496814

ชื่อไฟล์ : https://www.facebook.com/SportCenter.Singburi.PAO ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: https://www.facebook.com/SportCenter.Singburi.PAO ../add_file/https://www.facebook.com/SportCenter.Singburi.PAO

ชื่อไฟล์ : qEzFrvHWed20106.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : เว็บไซด์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดรินน่าของ อบจ.สิงห์บุรี ฟรี ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เว็บไซด์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดรินน่าของ อบจ.สิงห์บุรี ฟรี ../add_file/เว็บไซด์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดรินน่าของ อบจ.สิงห์บุรี ฟรี

ชื่อไฟล์ : RNqel6BThu110543.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : สวัสดีค่ะ ทางอบจ.สิงห์บุรี ไม่ได้จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มค่ะ เนื่องจากทางอบจ.สิงห์บุรี ทำการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นากับสภากาชาดไทย เพื่อฉีดให้กับประชาชน 5 กลุ่มเป้าหมายตามที่สภากาชาดไทยเป็นผู้กำหนดค่ะ ดังข้อความข้างต้น อยากสอบถามว่าจะมีการจัดสรรวัคซีนทางเลือกของประชาชนทั่วไปไหมคะ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สวัสดีค่ะ ทางอบจ.สิงห์บุรี ไม่ได้จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มค่ะ เนื่องจากทางอบจ.สิงห์บุรี ทำการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นากับสภากาชาดไทย เพื่อฉีดให้กับประชาชน 5 กลุ่มเป้าหมายตามที่สภากาชาดไทยเป็นผู้กำหนดค่ะ ดังข้อความข้างต้น อยากสอบถามว่าจะมีการจัดสรรวัคซีนทางเลือกของประชาชนทั่วไปไหมคะ ../add_file/สวัสดีค่ะ ทางอบจ.สิงห์บุรี ไม่ได้จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มค่ะ เนื่องจากทางอบจ.สิงห์บุรี ทำการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นากับสภากาชาดไทย เพื่อฉีดให้กับประชาชน 5 กลุ่มเป้าหมายตามที่สภากาชาดไทยเป็นผู้กำหนดค่ะ ดังข้อความข้างต้น อยากสอบถามว่าจะมีการจัดสรรวัคซีนทางเลือกของประชาชนทั่วไปไหมคะ

ชื่อไฟล์ : MHLsisgFri14301.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : Usd2hdIFri14345.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : สามีเป็นคนญี่ปุ่นต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาต้องทำอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: สามีเป็นคนญี่ปุ่นต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาต้องทำอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ ../add_file/สามีเป็นคนญี่ปุ่นต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาต้องทำอย่างไรคะ ขอบคุณค่ะ

ชื่อไฟล์ : นักศึกษา​น้ำหนัก120โล เป็นโรคหอบหืด​ อายุ19ปี​คนสิงห์บุรี​ สามารถ​เข้ารับการฉีดวัตซีนโมเดอร์น่าได้ไหมค่ะ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: นักศึกษา​น้ำหนัก120โล เป็นโรคหอบหืด​ อายุ19ปี​คนสิงห์บุรี​ สามารถ​เข้ารับการฉีดวัตซีนโมเดอร์น่าได้ไหมค่ะ ../add_file/นักศึกษา​น้ำหนัก120โล เป็นโรคหอบหืด​ อายุ19ปี​คนสิงห์บุรี​ สามารถ​เข้ารับการฉีดวัตซีนโมเดอร์น่าได้ไหมค่ะ

ชื่อไฟล์ : เด็กอายุ21ปีจะได้ฉีดตอนไหนหรอคะ เอาที่ไม่ใช่ซีโนแวคอะค่ะ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เด็กอายุ21ปีจะได้ฉีดตอนไหนหรอคะ เอาที่ไม่ใช่ซีโนแวคอะค่ะ ../add_file/เด็กอายุ21ปีจะได้ฉีดตอนไหนหรอคะ เอาที่ไม่ใช่ซีโนแวคอะค่ะ

ชื่อไฟล์ : GN8in9PMon104928.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : CW6QswMMon105020.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : FDv9EJTTue93603.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : X8aDyetTue11109.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : qS4SQpWWed12207.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : อยากสอบถามค่ะ ถ้าเราจองลงทะเบียนโมเดอนาใว้ เราจะทราบผลว่าจะใด้ ไม่ใด้ เมื่อไหร่ค่ะ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: อยากสอบถามค่ะ ถ้าเราจองลงทะเบียนโมเดอนาใว้ เราจะทราบผลว่าจะใด้ ไม่ใด้ เมื่อไหร่ค่ะ ../add_file/อยากสอบถามค่ะ ถ้าเราจองลงทะเบียนโมเดอนาใว้ เราจะทราบผลว่าจะใด้ ไม่ใด้ เมื่อไหร่ค่ะ

ชื่อไฟล์ : eygCk9pThu15345.pdf

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/

ชื่อไฟล์ : ลงทะเบีนยบวัคซีนโมเดอร์น่าแล้วเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าได้ฉีดเมื่อไร ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ลงทะเบีนยบวัคซีนโมเดอร์น่าแล้วเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าได้ฉีดเมื่อไร ../add_file/ลงทะเบีนยบวัคซีนโมเดอร์น่าแล้วเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าได้ฉีดเมื่อไร

ชื่อไฟล์ : ลงทะเบียนชีดวัคซีนได้ที่ใหนคะ รึติดต่อช่องทางใหนได้บ้าง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ลงทะเบียนชีดวัคซีนได้ที่ใหนคะ รึติดต่อช่องทางใหนได้บ้าง ../add_file/ลงทะเบียนชีดวัคซีนได้ที่ใหนคะ รึติดต่อช่องทางใหนได้บ้าง

ชื่อไฟล์ : จองวัคซีนผ่านมั้ย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: จองวัคซีนผ่านมั้ย ../add_file/จองวัคซีนผ่านมั้ย

ชื่อไฟล์ : ลงทะเบียนชีดวัคชีนโรงบาลสิงห์บุรีไปแล้ว แต่ระบบพิดพลาด เลขบัตรประชาชนเป็นของเราแต่ ชื่อนามสกุลไม่ใช้ของเรา เลยยังไม่ได้ไปชีดวัคชีน อย่างนี้นู๋จะได้รัับสิทธิ อบจ ไหมคับ แบะจะตรวจสอบได้ที่ไหนคับ อยุ่ในกลุ่มร้านเสริมสวย ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ลงทะเบียนชีดวัคชีนโรงบาลสิงห์บุรีไปแล้ว แต่ระบบพิดพลาด เลขบัตรประชาชนเป็นของเราแต่ ชื่อนามสกุลไม่ใช้ของเรา เลยยังไม่ได้ไปชีดวัคชีน อย่างนี้นู๋จะได้รัับสิทธิ อบจ ไหมคับ แบะจะตรวจสอบได้ที่ไหนคับ อยุ่ในกลุ่มร้านเสริมสวย ../add_file/ลงทะเบียนชีดวัคชีนโรงบาลสิงห์บุรีไปแล้ว แต่ระบบพิดพลาด เลขบัตรประชาชนเป็นของเราแต่ ชื่อนามสกุลไม่ใช้ของเรา เลยยังไม่ได้ไปชีดวัคชีน อย่างนี้นู๋จะได้รัับสิทธิ อบจ ไหมคับ แบะจะตรวจสอบได้ที่ไหนคับ อยุ่ในกลุ่มร้านเสริมสวย

ชื่อไฟล์ : ลงทะเบียนให้แม่อายุ71 (มีบัตรคนพิการ)กับทางเพจไปแล้วค่ะโดยแนปไฟล์เป็นบัตรคนพิการแต่พอไปตรวจสอบสิทธิ์ที่หมอพร้อมไม่พบชื่อการจองวัคซีนเลยค่ะเช็คหลายรอบแล้วแบบนึ้คือไม่ผ่านใช่ไหมค่ะ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ลงทะเบียนให้แม่อายุ71 (มีบัตรคนพิการ)กับทางเพจไปแล้วค่ะโดยแนปไฟล์เป็นบัตรคนพิการแต่พอไปตรวจสอบสิทธิ์ที่หมอพร้อมไม่พบชื่อการจองวัคซีนเลยค่ะเช็คหลายรอบแล้วแบบนึ้คือไม่ผ่านใช่ไหมค่ะ ../add_file/ลงทะเบียนให้แม่อายุ71 (มีบัตรคนพิการ)กับทางเพจไปแล้วค่ะโดยแนปไฟล์เป็นบัตรคนพิการแต่พอไปตรวจสอบสิทธิ์ที่หมอพร้อมไม่พบชื่อการจองวัคซีนเลยค่ะเช็คหลายรอบแล้วแบบนึ้คือไม่ผ่านใช่ไหมค่ะ