ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชนและสถานประกอบกิจการ
ชื่อไฟล์ : a4FGE6GThu11235.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้