ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง