ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่ รถขุดไฮดรอลิค 315DL (018-54-0008) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง