ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่รถขุดไฮดรอลิค 320DL (018-50-0006) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง