ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง การลงเวลามาปฏิบัติราชการ การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาสายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

ชื่อไฟล์ : Roxv5owThu41656.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้