ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ปิดการให้บริการอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นการชั่วคราว และมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)
ชื่อไฟล์ : f6Dg1G3Wed93808.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้