ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ทั่วประเทศร่วมกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่น ปิดรับสมัคร 20 พฤษภาคม 2564
ชื่อไฟล์ : LzNcZm4Wed102807.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ทั่วประเทศร่วมกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่น ปิดรับสมัคร 20 พฤษภาคม 2564 *** สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย และภาษาไทยถิ่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๔ ขอเชิญชวนโรงเรียนในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) เข้าร่วมประกวดการเล่าเรื่องในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่น เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทย และภาษาไทยถิ่นอย่างถูกต้อง ประจำพุทธศักราช 2564 ขอให้ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์ วีดิทัศน์ที่บันทึกการเล่าเรื่อง ความยาวประมาณ 5 นาที ที่ได้ถ่ายทำต่อเนื่อง ห้ามตัดต่อ ห้ามแทรกภาพ หรือเสียงอื่นใดเพิ่มเติม กำหนดการส่งใบสมัครและผลงานภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการได้ที่ http://eto.ku.ac.th/orst/ หรือ ส่งใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ https://forms.gle/JmEVARsWSmJDYdbY8