ชื่อเรื่อง : แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)

ชื่อไฟล์ : nKwT2LkFri102509.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้