ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถเทรลเลอร์ท้ายลาด 12 ล้อ เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)