ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมบะรุงระบบสระว่ายน้ำสนามกีฬาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง