ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิค 320CL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง