ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมอัฒจันทร์สนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง