ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง