ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมแซมทางเชื่อมห้องประชุมชั้นสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง