ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประดับตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯและประดับไฟส่องสว่างบริเวณถนนเลี่ยงเมืองด้านหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง