ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถเกรดเดอร์ 12 จี (015-35-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง