ชื่อเรื่อง : ซื้อผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง สำหรับติดตั้งทีี่ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง