ชื่อเรื่อง : ซื้อโคมไฟถนนแบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ กำลังไฟไม่น้อยกว่า 15 วัตต์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง