ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง