ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ปฏิบัติงานในสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีดูแลรับผิดชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง