ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟแสงสว่างรอบบริเวณงาน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง