ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง