ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิค D2L ตค-939 (018-58-0009) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง