ชื่อเรื่อง : ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ติดหน้าต่างที่กองคลังและห้องประชุมชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง