ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง