ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ บก-5145 (002-34-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง