ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อน้ำดื่มขนาด ๖๐๐ มล. จำนวน ๒๒๐ โหล สำหรับนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง