ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดทำเอกสาร สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง