ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อน้ำแข็ง สำหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติ นักกีฬา กองเชียร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง