ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ชนิดเครื่องยนต์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง