ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตั้งเครื่องขยายเสียง สำหรับใช้ในพิธีเปิดและพิธีปิดโครงการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน อบจ.สิงห์บุรี คัพ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง