ชื่อเรื่อง : จ้างกำจัดขยะอันตราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง