ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมที่กั้นโรงสูบน้ำสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง