ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานที่กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง