ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถลาดยางเอนกประสงค์ 33L (026-16-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง