ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องน้ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง