ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาติดตั้งซ่อมแซมกระจกและอลูมีเนียมอาคารอำนวยการและห้องฟิตเนสภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง