ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคารพิพิธภัณฑ์และอาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง